Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 13 '19 esl>pol Movimientos fiscales operacje podatkowe pro closed no
4 Jun 14 '18 esl>pol Ejercicio presencial Korzystanie z praw (.....) przy osobistym stawiennictwie (osoby zainteresowanej) pro closed no
- Jun 14 '18 esl>pol extremo punkt/aspekt/kwestia pro open no
4 Jun 12 '18 esl>pol desarrollos rozwiązania pro closed no
- Feb 9 '15 pol>esl pozycja partida pro closed no
- Oct 29 '13 esl>pol tercero hipotecario osoba trzecia działająca w dobrej wierze pro closed no
4 Oct 9 '13 esl>pol "de mi consideración" Szanowni Panstwo/Do wszystkich zainteresowanych pro closed no
- Apr 30 '13 pol>esl przy projektowaniu a la hora de diseñar... easy closed no
4 Mar 23 '13 esl>pol NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJEROS numer identyfikacyjny cudzoziemca (NIE) pro closed no
4 Feb 27 '13 esl>pol reseña policial kartoteka policyjna pro closed ok
4 Feb 13 '13 pol>esl czynności prawne vs czynności faktyczne actos jurídicos vs actos materiales pro closed ok
- May 18 '11 esl>pol causa potestativa denegatoria de la entrega warunek potestatywny stanowiący przesłankę odmowy wydania (...) pro just_closed no
4 Apr 12 '11 pol>esl jednostka budżetowa entidad presupuestaria pro closed no
4 Nov 22 '10 esl>pol nadanie biegu sprawie dar curso/trámite al asunto/causa/pleito (civil) pro closed ok
4 Oct 12 '10 esl>pol Convenio de Desarrollo Porozumienie szczegółowe pro closed no
- Apr 27 '10 esl>pol ayudas públicas pomoc państwa/państwowa pro closed no
- Apr 26 '10 esl>pol por razones humanitarias ze wzgledow humanitarnych pro closed ok
4 Apr 26 '10 esl>pol hecho lesivo czyn powodujący szkodę/czyn, który spowodował szkodę pro closed no
4 Apr 9 '10 esl>pol derecho de rendición de cuentas prawo do składania sprawozdań rachunkowych pro closed ok
4 Mar 24 '10 esl>pol materia przedmiotowy/stanowiący przedmiot (tu: wpisu) pro closed ok
- Mar 8 '10 esl>pol efectos de comercio handlowe papiery wartosciowe pro closed no
3 Sep 25 '09 esl>pol transigir diferencias rozwiązywać spory pro closed ok
4 Sep 16 '09 esl>pol devolución de la deuda sin quita spłata wierzytelności bez możliwości umorzenia (zwolnienia dlużnika z zaciągniętego długu) pro closed ok
4 Sep 11 '09 esl>pol servidumbre służebność pro closed no
- Sep 7 '09 esl>pol ejercitar las acciones y excepciones patrz: ponizej pro open no
4 Sep 7 '09 esl>pol tan amplio y bastante como en Derecho se requiera y sea necesario patrz ponizej pro closed no
- Aug 6 '09 esl>pol demanda ejecutiva de la sentencia wniosek o wykonanie wyroku pro open no
4 Aug 6 '09 pol>esl zadłużenia spółki giełdowej wobec polskiego banku z tytułu instrumentów pochodnych patrz: ponizej pro closed no
- Aug 6 '09 pol>esl decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach decisión (resolución) relativa a los imperativos medioambientales pro open no
- Aug 6 '09 pol>esl uzyskiwanie koncesji na wytwarzanie, obrót, przesył, dystrybucję oraz magazynowanie paliw oraz energii patrz: ponizej pro open no
4 Aug 5 '09 pol>esl bieżąca obsługa prawna asesoramiento jurídico corriente pro closed no
- Jul 29 '09 esl>pol Sala 1 del Tribunal Supremo Izba Pierwsza Sądu Najwyższego pro closed ok
4 Jul 8 '09 esl>pol le parara el perjuicio a que haya lugar en derecho patrz: ponizej pro closed ok
- Jun 3 '09 pol>esl oszustwo vs wyłudzenie fraude vs estafa (de crédito) pro closed ok
3 May 20 '09 pol>esl transigir (allanarse) judicialmente / extrajudicialmente uznać w drodze ugody sądowej/pozasądowej, patrz poniżej pro closed ok
4 May 20 '09 pol>esl sumisión tácita vs. sumisión expresa poddanie sie dorozumiane vs poddanie sie wyrazne (orzecznictwu sadowemu) pro closed ok
4 May 12 '09 pol>esl Prezes Zarządu vs. Przewodniczący Zgromadzenia Zarządu Presidente del Consejo de Administración vs. Presidente de la Asamblea del Consejo de Administración pro closed ok
4 Mar 3 '09 esl>pol Administración de riguroso dominio Patrz: poniżej pro closed ok
- Feb 16 '09 esl>pol Por provisión de fondos z tytułu tworzenia rezerw pro closed ok
- Jan 30 '09 pol>esl starszy prawnik Abogado Senior pro closed ok
4 Jan 21 '09 pol>esl Pokryć udziały wierzytelnością patrz: komentarz pro closed no
4 Nov 27 '08 pol>esl Krajowa Izba Odwoławcza Cámara Nacional de Apelaciones pro closed ok
4 Nov 27 '08 pol>esl Urząd Zamówień Publicznych Oficina de Contrataciones Públicas pro closed ok
- Oct 22 '08 esl>pol DOCE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej pro closed no
4 Oct 14 '08 esl>pol graduado social specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pro closed ok
- Oct 14 '08 esl>pol ratificar, ratificación personal poświadczać, osobiste poświadczenie pro closed no
- Oct 14 '08 esl>pol procedimiento gubernativo procedura rządowa/na szczeblu rządowym pro just_closed no
- Oct 10 '08 esl>pol Derecho de información prawo do informacji pro closed ok
- Oct 10 '08 esl>pol normativa de propriedad intelectual o comercial przepisy prawne (zbiór przepisów prawnych) w zakresie własności intelektualnej lub handlowej pro closed no
- Oct 9 '08 esl>pol a modo enunciativo y no limitativo w charakterze informacyjnym lecz nie ograniczającym pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search