SDL Trados voor Beginners

Format: In-person/on-site training

Course summary
Start time:Jun 9, 2008 12:00 GMT     Add to calendar
Language:English
Details
<div align="center"> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>SDL Trados voor Beginners</strong></font></p> </div> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Doelgroep</strong><br /> Vertalers en projectmanagers met geen (of slechts beperkte) kennis van Trados.<br /> <br /> <br /> <strong>Voorkennis</strong><br /> U moet kunnen werken met Microsoft Word en Windows.<br /> <br /> <br /> <strong>Aantal deelnemers</strong><br /> Het maximale aantal deelnemers is tien. U brengt zelf uw laptop mee. Als u een laptop wenst te huren (50 EUR), moet u dit bij uw inschrijving vermelden! <br /> <br /> Als er minder dan vijf inschrijvingen zijn, wordt de cursus uitgesteld.<br /> <br /> <br /> <strong>Inhoud</strong><br /> U leert Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden vertalen met Trados, u leert hoe u met <em>fuzzy</em> en <em>exact matches</em> werkt, hoe u vertaalgeheugens maakt, hoe u analyses uitvoert (woordentelling) en met (gedeeltelijk) voorvertaalde bestanden omgaat, en hoe u met Trados een kwaliteitscontrole uitvoert.<br /> <br /> Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven.<br /> <br /> <br /> <strong>Datum</strong><br /> 9 juni, 10.00 u – 17.00 u.<br /> <br /> <br /> <strong>Prijs<br /> <br /> </strong> 200 EUR als u zich voor 2 juni inschrijft, 230 EUR na 2 juni.<span lang="nl-BE"> Een broodjeslunch is in de prijs inbegrepen</span>. U kunt een laptop huren voor 50 EUR.<br /> <br /> <br /> <strong>Locatie</strong> <p lang="nl-BE" style="margin-bottom: 0cm;">Hogeschool Domstad, Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht (<u><a href="http://www.domstad.nl/smartsite.shtml?id=351"><span lang="nl-BE">http://www.domstad.nl/smartsite.shtml?id=351</span></a></u><span lang="nl-BE">). Opgelet: momenteel is er groot onderhoud aan de Weg der Verenigde Naties - zie </span><u><a href="http://www.utrecht.nl/bereikbaar"><span lang="nl-BE">www.utrecht.nl/bereikbaar</span></a></u><span lang="nl-BE"> voor actuele omleidingen.</span></p> <br /> <br /> <strong><br /> </strong><strong>Registreren</strong><br /> <br /> U kunt zich registreren door rechts bovenaan op deze pagina <p lang="nl-BE" style="margin-bottom: 0cm;"> </p> op de knop <strong>Sign In</strong> te klikken. <u>Bevestig</u> a.u.b. uw registratie door een e-mail te sturen naar <font color="#0000ff"><u><a href="mailto:info@xenotext.net">info@xenotext.net</a></u></font> en te vermelden of u zelf uw laptop meebrengt. U ontvangt dan een uitnodiging en de nodige details om het verschuldigde bedrag over te maken.<br /> <br /> Na betaling verandert uw status in <em>registered and paid</em>. Uw inschrijving is dan bevestigd.<br /> <br /> <br /> <strong>Contact</strong><br /> <br /> Voor vragen omtrent deze cursus kunt u een e-mail sturen naar <font color="#0000ff"><u><a href="mailto:info@xenotext.net">info@xenotext.net</a></u></font>.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div align="center"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>SDL TRADOS for Beginners.<br /> <br /> </strong></font></div> <strong>Who should attend</strong><br /> <br /> Translators and project managers with no (or very limited) knowledge of Trados.<br /> <br /> <strong>Required experience</strong><br /> <br /> Working knowledge of Microsoft Word and Windows.<br /> <br /> <strong>Number of participants</strong><br /> <br /> The maximum number of participants is 10. You bring your own laptop. If you wish to hire a laptop (50 EUR), please mention this when you register! <br /> <br /> If less than five people register, the training will be postponed.<br /> <br /> <strong>Program</strong><br /> <br /> You will learn how to translate Microsoft Word, Excel and PowerPoint files with Trados, you will learn how to deal with fuzzy and exact matches, how to create translation memories, how to analyze your documents (word count) and how to process (partially) translated files, and how to perform quality control with Trados.<br /> <br /> This training will be given in Dutch.<br /> <br /> <strong>Date</strong><br /> <br /> 9 June, 10:00 – 17:00.<br /> <br /> <strong>Price</strong><br /> <br /> 200 EUR if you register before 2 June, 230 EUR after 2 June. Sandwich lunch included.<br /> <br /> You can hire a laptop for 50 EUR.<br /> <br /> <br /> <strong>Location</strong><br /> <br /> <p style="margin-bottom: 0cm;"><span lang="nl-BE">Hogeschool Domstad, Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht (</span><font color="#0000ff"><u><a href="http://www.domstad.nl/smartsite.shtml?id=351"><span lang="nl-BE">http://www.domstad.nl/smartsite.shtml?id=351</span></a></u></font><span lang="nl-BE">). </span>Please note that there are currently roadworks on the Weg der Verenigde Naties - see <font color="#0000ff"><u><a href="http://www.utrecht.nl/bereikbaar">www.utrecht.nl/bereikbaar</a></u></font> for more detailed information.</p> <br /> <br /> <br /> <strong>Registrering</strong><br /> You can register by clicking the <strong>Sign In</strong> button in the upper right corner on this page. Please <u>confirm</u> your registration by sending an e-mail to <font color="#0000ff"><u><a href="mailto:info@xenotext.net">info@xenotext.net</a></u></font> and mention whether you will bring your own laptop. You will then receive a request to transfer the registration fee.<br /> <br /> <br /> After your payment has been received, your status will be changed into <em>registered and paid</em>. Your registration will then be confirmed.<br /> <br /> <br /> <strong>Contact</strong><br /> If you have any questions about this training, please send an e-mail to <font color="#0000ff"><u><a href="mailto:info@xenotext.net">info@xenotext.net</a></u></font>.
Trainer
Gerrit Sanders    View feedback | View all courses
Bio: Gerrit Sanders (Xenotext) is een vertaler die nu werkt als freelance localization consultant. Hij heeft twaalf jaar ervaring in computerondersteund vertalen. Voordien was hij Support and Training Manager bij TRADOS Benelux. Hij heeft software en boeken vertaald en is gastdocent aan de Lessius Hogeschool (Antwerpen).Gerrit Sanders (Xenotext) is a translator who currently works as a freelance localization consultant. He has twelve years of experience in computer-assisted translation. Previously he was the Support and Training Manager at TRADOS Benelux. He has translated software and books and is a visiting lecturer at Lessius Hogeschool (Antwerp).
Comments about this course


Course registration
To view pricing and payment options for this course, you must login to your ProZ.com account.

Do you have any questions about ProZ.com training?
Read the training FAQ »

Still need help? Submit a support request »

Would you like to share your thoughts about the ProZ.com training platform? Click here to discuss this feature in the forums »


All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search