Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 8 '18 eng>pol Head of Services kierownik ds. usług pro closed ok
4 Oct 17 '18 pol>eng Zamierzam zająć się zorganizowaniem spotkania. I am going to arrange a meeting pro closed no
4 Oct 3 '18 eng>pol indemnified by my estate zwolnieni z opłat pro closed no
- Sep 26 '18 eng>pol weld (welding) tab okucia spawane pro open no
- Sep 24 '18 pol>eng Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z... execution of this agreement results in pro open no
- Sep 24 '18 pol>eng Uszczelniacz zaworu valve seal pro closed ok
- Sep 24 '18 pol>eng z zastrzeżeniem skutków zużycia będącego następstwem prawidłowego korzystania subject to the wear due to normal use pro open no
4 Sep 22 '18 eng>pol performance curve krzywa wydajności pro closed no
- Sep 21 '18 pol>eng Oddział przedsiębiorcy zagranicznego Foreign company pro closed ok
4 Sep 21 '18 eng>pol in the course of argument w toku postępowania pro closed ok
- Oct 4 '12 eng>pol 20” containers stopa pro closed ok
4 Jun 9 '11 eng>pol against a bank guarantee na podstawie gwarancji bankowej pro closed ok
- Jun 8 '11 eng>pol computer software for encoding or decoding +audio for use with CDs and DVDs sprzęt audio do odtwarzania płyt CD i DVD pro closed ok
4 Jun 8 '11 eng>pol taxes, duties, or withholdings of any nature potrącenia pro closed ok
- Jun 8 '11 pol>eng wskazywać point out pro closed ok
2 Jun 5 '11 eng>pol tie rod cięgno pro closed no
- May 31 '11 eng>pol in respect of such incident, that are referred to in art. ... w zakresie takich incydentów, które wymienione zostały w art. pro open no
- May 31 '11 eng>pol which save the right of termination referred to in Article 12 i w ten sposób zachowane zostaje prawo do rozwiązania (umowy), jak wspomiano w artykule 12 pro open no
- May 31 '11 eng>pol it does not exclude, nor does it limit, the rights to contractual fines from ... nie wyklucza się oraz nie ogranicza praw do kar umownych wynikających z pro open no
4 May 27 '11 eng>pol rubber-mounted frame rama mocowana na podkładkach gumowych pro closed ok
- May 24 '11 eng>pol preventive and corrective używane podczas napraw okresowych i korekcyjnych pro closed no
4 May 23 '11 eng>pol destratification destratyfikacja powietrza pro closed ok
4 May 17 '11 eng>pol Activities zakłady pro closed ok
4 May 16 '11 pol>eng pitch system mechanizm ustawienia łopat pro closed ok
3 May 14 '11 eng>pol work order porządek prac pro closed no
- May 14 '11 eng>pol billing cycle cykl fakturowania pro closed ok
- May 13 '11 pol>eng oferowane za opłatą offered against payment pro closed ok
- Feb 4 '11 eng>pol tools vs. utilities Aplikacje użytkowe pro closed ok
- Feb 4 '11 pol>eng przewoźnik będzie zobowiązany do pokrycia roszczeń... The carrier shall be obliged to cover the claims... pro open no
4 Apr 12 '10 eng>pol overhead systems systemy dachowe pro closed no
- Apr 6 '10 eng>pol squamous intraepithelial łuskowate śródnabłonkowe pro closed no
- Apr 6 '10 pol>eng W sprawach nieuregulowanych In cases not covered herein pro closed no
- Mar 30 '10 eng>pol branch circuit rating wartość obwodu odgałęzionego pro closed ok
- Mar 30 '10 pol>eng UMOWA UŻYCZENIA lending for use agreement pro closed no
- Mar 30 '10 pol>eng Ostateczne vs. Przedsądowe wezwanie do zapłaty final / pre-court notice of default pro closed ok
- Mar 30 '10 eng>pol you did it Udało ci się! pro closed no
4 Mar 24 '10 pol>eng wykrzepnięta clotted pro closed no
- Mar 24 '10 pol>eng spawanie butli gazowych w oslonie CO 2 CO2 shield welding of gas cylinders pro just_closed no
- Mar 24 '10 pol>eng opłacalność cost-effectiveness pro closed ok
3 Mar 24 '10 pol>eng spawanie konstrukcji stalowych steel structures welding pro closed ok
4 Mar 22 '10 pol>eng zarób batch pro closed ok
- Mar 19 '10 pol>eng kostka przyśrodkowa medial ankle pro open no
- Mar 18 '10 eng>pol audit engagement letter list intencyjny dotyczący audytu pro closed ok
4 Mar 18 '10 eng>pol strain przeciążenie pro closed no
- Mar 17 '10 eng>pol subconstable podkonstabl pro closed ok
- Mar 15 '10 eng>pol Full DC inverter inwerter plazmowy pro closed no
- Mar 14 '10 eng>pol integrated with a major petrochemicals operation Obiekt jest odpowiedni do prowadzenia działalności petrochemicznej pro just_closed no
- Mar 14 '10 eng>pol transfer efficiency współczynnik wydajności napylania pro closed no
- Mar 14 '10 pol>eng chip układu elektronicznego electronic system chip pro open no
3 Mar 13 '10 eng>pol Unweathered fibreglass włókno szklane bez oznak uszkodzeń wywołanych przez warunki atmosferyczne pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search