Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 4 eng>pol to perform I/O-intensive queries wykonywać zapytania/kwerendy cechujące się dużą intensywnością operacji we/wy pro closed ok
4 Apr 7 pol>eng Obsługa luk handle/resolve vulnerabilities pro closed no
4 Mar 6 eng>pol disablement dezaktywacja/wyłączenie pro closed no
4 Feb 4 eng>pol single threaded operating system jednowątkowy system operacyjny pro closed no
4 Sep 4 '19 eng>pol scale deployment rozszerzać/powiększać/rozbudowywać wdrożenie pro closed no
4 Jul 31 '19 eng>pol technology stack stos technologii pro closed no
- Jul 17 '19 eng>pol policy-driven oparty na zasadach / na podstawie zasad pro closed no
- Jul 17 '19 eng>pol Transparent cloud-tiering transparentne zapisywanie (w warstwie) w chmurze pro closed no
4 Jul 17 '19 eng>pol Data-Intensive Workloads obciążenia/aplikacje intensywnie korzystające z danych pro closed no
4 Jul 17 '19 eng>pol hyperconvergent [solutions] [rozwiązania] hiperkonwergentne pro closed no
4 Jul 17 '19 eng>pol parallel file równoległy system plików pro closed no
- Mar 18 '19 eng>pol digital disruption wstrząs cyfrowy pro closed ok
4 Dec 3 '18 pol>eng PO zmapowanym udziale off a mapped share pro closed no
- Nov 5 '18 eng>pol lock down zawęzić wybór pro closed no
4 Nov 5 '18 eng>pol logical respository repozytorium logiczne pro closed ok
4 Jul 31 '18 eng>pol cyber vulnerability management zarządzanie podatnościami na cyberataki/cyberzagrożenia pro closed no
4 Jul 23 '18 eng>pol headless CMS system CMS bez (graficznego) interfejsu użytkownika pro closed no
- Jun 7 '18 eng>pol context aware systems systemy kontekstowe pro closed ok
4 May 23 '18 pol>eng wycena projektu project quote pro closed no
4 May 17 '18 pol>eng wynająć grafika w abonamencie use subscription-based graphic design pro closed no
4 May 11 '18 pol>eng poprawność składniowa kodu code syntax correctness pro closed no
4 May 9 '18 eng>pol Border of Background Image obramowanie obrazu tła / w tle pro closed no
4 Apr 6 '18 pol>eng porównywalny po cechach the product's features are comparable pro closed no
4 Mar 8 '18 eng>pol execute (job, report) wykonywać pro closed no
4 Feb 17 '18 pol>eng Wymiarowanie rozwiązania solution sizing/size pro closed no
4 Oct 27 '17 pol>eng "na sucho" dry pro closed no
4 Jul 26 '17 eng>pol live slide slajd dynamiczny pro closed no
4 Jun 6 '17 eng>pol on file zarejestrowany / określony w Twoich danych pro closed ok
4 Apr 11 '17 eng>pol edge device urządzenie brzegowe pro closed no
4 Mar 20 '17 eng>pol controls mechanizmy kontrolne pro closed ok
4 Dec 21 '16 eng>pol strength requirement wymaganie dotyczące siły (zabezpieczeń) pro closed no
4 Dec 19 '16 eng>pol de-identify usunąć dane/informacje identyfikacyjne pro closed no
4 Dec 19 '16 eng>pol anonymized API calls anonimowe wywołania (interfejsu) API pro closed no
4 Dec 9 '16 eng>pol modern-reference architectures nowoczesne architektury referencyjne/wzorcowe pro closed no
4 Dec 9 '16 eng>pol use case-specific [architecture design] pod kątem konkretnych zastosowań / przypadków użycia pro closed no
4 Nov 30 '16 eng>pol theme motyw pro closed no
4 Nov 17 '16 eng>pol performance capability mechanizm (działania/funkcjonowania) pro closed no
4 Nov 17 '16 eng>pol end-to-end security kompleksowe zabezpieczenia/bezpieczeństwo pro closed no
4 Oct 5 '16 eng>pol cloud domain-join dołączanie do domeny w chmurze pro closed no
4 Sep 23 '16 eng>pol hot remove usuwanie bez wyłączania / podczas pracy pro closed no
4 Sep 23 '16 eng>pol hot migration migracja bez wyłączania / podczas pracy (maszyny wirtualnej) pro closed no
4 Sep 23 '16 eng>pol virtualized workload obciążenie zwirtualizowane / aplikacja zwirtualizowana pro closed no
4 Sep 23 '16 eng>pol thick provisioned disk dysk alokowany nieelastycznie pro closed no
4 Sep 23 '16 eng>pol thin provisioned disk dysk alokowany elastycznie pro closed no
3 Sep 22 '16 eng>pol bounced count liczba odbić / odbitych pro closed no
4 Sep 22 '16 eng>pol Osi Histogram histogram OSI pro closed no
4 Sep 22 '16 eng>pol IP address sub mask maska podsieci adresu IP pro closed no
4 Sep 22 '16 eng>pol image-level (volume-level) backup kopia zapasowa na poziomie obrazu (na poziomie woluminu) pro closed no
4 Sep 12 '16 eng>pol Establish Streaming Link ustanowić/utworzyć łącze strumieniowania pro closed no
4 Sep 12 '16 eng>pol Bluetooth Inquiry zapytanie Bluetooth pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search