Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 31 pol>eng podejmuje (wypłatę) initiates the benefit(s) payment/disbursement pro closed no
- May 12 pol>eng Międzyskładowanie temporary storage pro open no
4 Mar 6 eng>pol Opt-A opcja A pro closed no
- Mar 6 eng>pol W/L bez limitu, bez sumy gwarancyjnej, bez maksymalnej wysokości odszkodowania pro just_closed no
- Feb 28 eng>pol Underwriting department dział/wydział underwritingu / analizy/szacunku ryzyka ubezpieczeniowego pro closed ok
4 Sep 29 '19 eng>pol N.C.D. zniżki za bezszkodową jazdę pro closed ok
NP Sep 13 '19 eng>pol loss relativities klasyfikacja ryzyka strat pro open no
NP Sep 13 '19 eng>pol loss relativities zaszeregowanie ryzyka strat pro open no
- Apr 17 '19 eng>pol custodial care usługi opiekuńcze pro closed ok
- Feb 13 '19 pol>eng Osierocenie dziecka leaving (the) child an orphan pro closed ok
1 Jan 7 '19 eng>pol Automatic Hold Covered pozostanie w mocy pro closed no
4 Jan 7 '19 eng>pol Difference in Conditions dodatkowe ubezpieczenie w ramach klauzul DIC (difference in conditions) pro closed ok
4 Oct 17 '18 eng>pol companion plan studencka polisa ubezpieczeniowa na czas studiów zagranicznych "Student Companion Plan" pro closed ok
3 Jun 20 '18 pol>eng rzeczowe składniki majątku trwałego niematerialneg intangible assets pro closed no
- Jun 12 '18 pol>eng z żadnego tytułu under any health care law pro closed ok
- Jun 12 '18 pol>eng z żadnego tytułu under any circumstances pro closed ok
- Feb 4 '18 eng>pol Third Party Policyholder/Company Name: dodatkowy ubezpieczony pro closed ok
- Jan 23 '18 pol>eng samolikwidacja private settlement (w/o filing an insurance claim) pro closed ok
4 Nov 16 '17 eng>pol your response is required to obtain or retain the benefit of FMLA protections dostosowanie się (twoje/pana/pani) do tego wymogu jest warunkiem otrzymania lub zachowania pro closed no
- Nov 1 '17 eng>pol vehicle's overnight location miejsce garażowania (pojazdu) w nocy pro closed no
- May 9 '17 eng>pol ... the excess amount shown against your endorsement ... (w dodatku do) kwoty udziału własnego wskazanej/określonej w dodatku do polisy pro open no
- Feb 22 '17 pol>eng zaskarżenie vacating, cancelling or rescinding an order or judgment pro closed no
4 Feb 18 '17 pol>eng uprzątnięcie pozostałości po szkodzie damage clean-up / debris removal pro closed no
4 Sep 11 '16 eng>pol beat an offer of settlement przedłożyć kontrofertę odszkodowania pro closed ok
- Aug 24 '16 eng>pol fee-based business czasowy system wynagradzania pro closed ok
- Aug 17 '16 eng>pol first year premium opłata ubezpieczeniowa za pierwszy rok pro closed ok
- Aug 13 '16 pol>eng rachunek dedykowany dedicated account pro closed ok
- Jun 24 '16 pol>eng ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZA civil liability applicable to pro closed ok
4 Jun 14 '16 pol>eng bagaż podróżny Luggage, baggage pro closed no
- Jun 13 '16 eng>pol coverage letter ceduła polisy ubezpieczeniowej pro closed ok
4 Apr 17 '16 eng>pol scoping określenie zakresu (projektu) pro closed ok
2 Apr 17 '16 eng>pol across lines of business do/dla różnych gałęzi * firmy pro closed no
4 Mar 18 '16 eng>pol struck out unieważnić pro closed no
- Mar 17 '16 eng>pol balance of the insurance premium niezapłacona część składki ubezpieczeniowej pro closed no
4 Feb 22 '16 pol>eng Zniżka UW deductible discount pro closed no
- Sep 19 '15 eng>pol umbrella liability (insurance) polisa/ubezpieczenie parasolow pro closed no
- Jun 25 '15 pol>eng znak towarowy w obowiązującym brzmieniu proper representation of a sound mark pro closed ok
4 Jun 16 '15 eng>pol general aggregate limit sumy gwarancyjnej / limit odpowiedzialności) pro closed no
- May 24 '15 pol>eng zwrot (środków z lokaty) refund, release of funds, distribution pro closed no
4 May 20 '15 eng>pol inception date data wejścia w życie (polisy ubezpieczeniowej) pro closed no
- May 20 '15 eng>pol inception date data wystawienia (polisy ubezpieczeniowej) pro closed no
- Apr 9 '15 eng>pol income tax notice. rozliczenie podatku dochodowego pro closed no
- Apr 8 '15 pol>eng nie dojść do skutku (o umowie) not come to fruition pro closed ok
- Feb 19 '15 eng>pol claims incurred poniesione koszty medyczne pro just_closed no
4 Feb 4 '15 pol>eng wykupiony purchased (deductible) pro closed no
- Dec 27 '14 pol>eng dopłaty składek premium adjustment, premium catch-up payment, catch-up contribution pro closed ok
4 Oct 16 '14 eng>pol Policy Jacket teczka na polisę pro closed no
- Oct 9 '14 eng>pol net cancellation suma (netto) unieważnień pro open no
4 Aug 31 '14 pol>eng odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności civil liability related to business activity pro closed no
3 Jun 13 '14 pol>eng zalanie an accidental and sudden discharge of water pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search