Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 11 alb>eng Deshmi mbi terapinë Medical Report pro closed no
- May 31 eng>alb public health risk rreziku i shëndetit publik pro open no
- May 27 eng>alb lung infiltrate inflitrim pulmonar pro open no
- May 26 eng>alb disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) Barna anti-reumatike modifikuese (zbutëse) të sëmundjes pro open no
- May 25 eng>alb biocidal agent Agjent(element) me prejardhje biocidi (biocidale) pro open no
- May 24 eng>alb aerosol-generating procedures procedurat e gjenerimit të aerosolit pro open no
- May 20 eng>alb International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Klasifikimet Ndërkombëtare të funksionimit, paaftësisë dhe shëndetit (ICF). pro open no
- May 18 eng>alb phased response përgjigje sipas fazave pro open no
- May 14 eng>alb continuous positive airway pressure (CPAP) Presioni i vazhdueshëm pozitiv i rrugëve të frymëmarrjes pro open no
- May 13 eng>alb blood gas test Analizë e gazit të gjakut ose test i nivelit të oksigjenit në gjak pro open no
- May 12 eng>alb drive-thru testing teste ( analiza) pa dalë nga makina pro open no
- May 6 eng>alb thermal screening kontroll termik pro open no
4 May 3 eng>alb public health emergency Gjendja e emergjencës së shëndetit publik pro closed no
4 May 3 eng>alb dyspnea dispnea - gulçim pro closed no
4 May 2 eng>alb stealth transmission transmetim vjedhurazi pro closed no
- Apr 29 eng>alb respiratory droplet spërkla të frymëmarrjes pro open no
- Apr 28 eng>alb pneumonia of unknown aetiology pneumonia e etiologjisë së panjohur pro open no
- May 1 eng>alb nosocomial infection infeksion ose infektim nozokomial pro open no
- May 1 eng>alb oxygen therapy terapia e oksigjenit hiperbarik pro open no
- Apr 30 eng>alb index case rast indeksi - pacienti zero pro open no
- Apr 23 eng>alb droplet spread përhapje e pikës pro open no
- Apr 18 eng>alb case definition përkufizimi i rastit pro open no
- Apr 17 eng>alb BAL (bronchoalveolar lavage) Lavazh Bronkoalveolar pro open no
- Apr 16 eng>alb asymptomatic incubation period periudha e inkubacionit asimptomatik pro open no
- Apr 14 eng>alb PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) Urgjencë e Shëndetit Publik të Shqetësimit Ndërkombëtar (PHEIC) pro open no
4 Apr 8 eng>alb serial interval intervali serial pro closed no
- Apr 8 eng>alb zoonosis Zonozë pro open no
- Apr 7 eng>alb negative-pressure room dhomë me presion negativ pro open no
- Apr 6 eng>alb (to) contract preket ( nga virusi,sëmundje) pro open no
- Apr 6 eng>alb bending the curve ulja e kurbës pro open no
- Apr 7 eng>alb contagion Ngjitje ( e sëmundjes) sëmundje ngjitëse pro open no
4 Apr 1 eng>alb CFR (case fatality rate) Shkalla e vdekshmërise pro closed no
- Apr 3 eng>alb exit screening Skanimi në dalje pro open no
- Mar 29 alb>eng qasja (in this context) The approach pro closed no
4 Mar 29 alb>eng dizajn (in this context) plan pro closed no
4 Mar 29 alb>eng këshilltar (in this context) adviser pro closed no
- Mar 29 alb>eng bashkësi (in this context) community pro closed no
4 Mar 5 alb>eng urgjenca infermierore Emergency nursing pro closed no
- Nov 15 '19 eng>alb salutogenesis salutogjeneza pro open no
- Mar 10 '19 eng>alb IV bag qese injeksionesh intravenoze easy open no
- Jan 29 '19 alb>eng Pankreasi fin. normal easy open no
- Aug 31 '18 alb>eng specializant trainee pro closed no
- Jul 11 '17 alb>eng Çrregullirë Post traumatic stress disorder (PTSD) pro closed ok
- Jun 3 '17 eng>alb Vicarious traumatization trauma(traumatizëm) sekondare pro closed no
4 May 18 '17 alb>eng afket psiçik psychic effect pro closed no
- Jan 12 '17 eng>alb GP Practice Mjek i praktikës të përgjithshme pro closed ok
4 Jul 12 '16 eng>alb Clinical Trial Studim Klinik pro closed no
- Jul 3 '16 eng>alb Dipstick dipstick pro closed no
- Nov 18 '15 eng>alb Deductible shpenzim nga xhepi pro open no
4 Sep 22 '14 alb>eng syndromi obstruktiv respirator obstructive respiratory syndrome pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search