Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Jun 20 '17 deu>pol Gebrochen pro closed 1 ok
Jun 17 '17 deu>pol wach werden soll zu sich selbst pro closed 1 ok
Jun 17 '17 deu>pol Ich hab dich zum Finden verlassen. pro closed 1 ok
Jun 16 '17 deu>pol anerkannte pro just_closed 1 no
Jun 16 '17 deu>pol widersteht pro closed 4 no
Jun 9 '17 deu>pol genug preisen pro closed 1 no
Jun 9 '17 deu>pol von ihm hinreißen lassen pro closed 3 no
Jul 25 '16 pol>deu wyrzekać się grzechów pro closed 1 ok
May 13 '16 deu>pol macht uns eng und muffig pro closed 1 no
May 12 '16 deu>pol Wer Krieg predigt, ist des Teufels Feldprediger pro closed 1 no
May 12 '16 deu>pol die beherrscht werden oder die Nachteile haben pro just_closed 0 no
May 11 '16 deu>pol staatlich geeinte Völker pro just_closed 0 no
May 11 '16 deu>pol sozial eingesetzt werden muss pro just_closed 0 no
May 10 '16 deu>pol Der Ruf nach dem Staat pro just_closed 0 no
May 9 '16 deu>pol "Kompetenz an sich ziehen" pro closed 1 no
May 9 '16 deu>pol "auf Augenhöhe" pro closed 1 ok
May 8 '16 deu>pol "die das Gemeinwohl der Kirche ihnen zieht" pro just_closed 0 no
May 7 '16 deu>pol moralisches Universum pro closed 1 ok
May 7 '16 deu>pol ihr Handeln an den Maximen zu orientieren pro closed 1 no
May 6 '16 deu>pol "Christen sind eine echte GmbH:" pro closed 1 no
Mar 25 '15 deu>pol Blut durch ihre Adern schoss pro just_closed 1 no
Mar 25 '15 deu>pol in der Leere herumstocherte pro closed 2 no
Mar 20 '15 deu>pol durch Kunst und Wissenschaft kultiviert pro closed 2 no
Mar 20 '15 deu>pol Minister für Bundesangelegenheiten pro closed 1 no
Mar 19 '15 deu>pol Heimat und Vaterland pro closed 1 ok
Mar 18 '15 deu>pol früherer und zukünftiger Ministerpräsident pro closed 1 no
Mar 18 '15 deu>pol konstituierte sich pro closed 1 no
Mar 18 '15 deu>pol Vermittlung des Vergangenen pro just_closed 0 no
Mar 17 '15 deu>pol Verbinung aus x und y aufstellen pro closed 1 no
Mar 17 '15 deu>pol EVP-ED-Fraktion pro closed 1 no
Mar 17 '15 deu>pol Tagungspräsident pro closed 1 no
Mar 17 '15 deu>pol JU-Kreisvorsitzender pro closed 1 no
Mar 17 '15 deu>pol Wolfsburger Beschlüsse pro closed 1 no
Mar 16 '15 pol>deu prowadzenie postępowania podatkowego pro closed 1 no
Feb 24 '15 pol>deu sporządzanie odwołań od decyzji pro closed 2 no
Feb 24 '15 pol>deu sporządzanie skarg do sądu administracyjnego pro just_closed 0 no
Feb 20 '15 pol>deu prawo zobowiązań pro closed 1 no
Feb 20 '15 pol>deu starszy komisarz skarbowy pro just_closed 0 no
Feb 20 '15 pol>deu sporządzanie skarg do Wojewódzkiego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego pro just_closed 0 no
Feb 20 '15 pol>deu sprawy o przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie pro closed 1 no
Feb 20 '15 pol>deu obsługa korporacyjna spółek pro closed 1 no
Feb 19 '15 pol>deu wpisana na listę aplikantów adwokackich  pro closed 1 no
Feb 19 '15 pol>deu Wykładowca szkoleniowy pro closed 1 no
Feb 19 '15 pol>deu odmowa przyznania prawa do renty pro closed 2 no
Feb 19 '15 pol>deu odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy pro closed 1 no
Feb 19 '15 pol>deu przestępstwa karnoskarbowe pro closed 2 no
Feb 18 '15 pol>deu pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego pro closed 2 no
Feb 18 '15 pol>deu odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych pro just_closed 0 no
Feb 18 '15 pol>deu Izba Adwokacka pro closed 2 ok
Feb 18 '15 pol>deu dochodzenie i obrona przed roszczeniami cywilnymi z zakresu spraw o zapłatę pro closed 2 no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last