Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 18 '09 eng>sve brand loyalty Varumärkeslojalitet pro closed ok
- Oct 6 '05 eng>sve brand positioning positionera varumärket pro closed ok
- Aug 31 '04 eng>sve Know where your loyalties lie Var medveten om dina lojaliteter pro closed ok
4 Aug 30 '04 eng>sve request form intresseanmälan pro closed ok
4 Jul 14 '04 eng>sve price-tocash-flow ratio P/cf-tal pro closed ok
4 Jul 8 '04 eng>sve EBITDA performance to an all-time low of 3.8 times EBIDTA-resultat pro closed ok
4 Jun 3 '04 dan>sve Genafsendelse Återsändning pro closed ok
- Jul 18 '02 eng>sve shareholder value Värdet för aktieägaren pro closed no
- Apr 17 '02 eng>sve global account manager global account manager pro closed ok
4 Apr 5 '02 eng>sve are trading at low valuations handel baserad på låga värderingar pro closed ok
- Mar 27 '02 eng>sve replacement rates återanskaffningspris pro closed ok
- Jan 17 '02 eng>sve financing finansieringstid pro closed ok
4 Jan 9 '02 eng>sve cross-marketer cross-marketer pro closed ok
4 Jan 7 '02 eng>sve company downturn in business konjunkturavmattning för företag pro closed ok
- Oct 16 '01 eng>sve year-on-year På årsbasis pro closed ok
- Sep 18 '01 eng>sve for the full balance av det totala saldot pro closed ok
- Aug 24 '01 eng>sve to take redundancy avgångsersättning pro closed ok
4 Aug 22 '01 eng>sve year over year På årsbasis pro closed ok
- Aug 22 '01 eng>sve cash position Likviditet pro closed ok
- Jun 2 '01 eng>sve exit Göra exit pro closed ok
4 Mar 5 '01 eng>sve Assets and operations tillgångar och verksamhetsområde pro closed ok
- Feb 7 '01 sve>eng strukturkapital Structural Capital pro closed ok
2 Feb 7 '01 sve>eng omvärld the surrounding world pro closed no
4 Jan 24 '01 eng>sve delegatee företrädare pro closed ok
4 Jan 21 '01 eng>sve Enabler Marknadskatalysator pro closed ok
- Jan 21 '01 eng>sve Community Community pro closed ok
- Jan 21 '01 eng>sve Incubation Inkubation pro closed ok
4 Jan 8 '01 eng>sve taxing jurisdiction Skattebehörighet pro closed ok
4 Sep 5 '00 eng>sve Corporate action Gemensamt (företags) agerande pro closed ok
4 Sep 4 '00 eng>sve excluding euro denominated exklusive valuta noterad i euro pro closed ok
4 Sep 4 '00 eng>sve UCITS UCITS pro closed ok
4 Sep 3 '00 eng>sve primary capital certificate (slags andel)/original value (ursprungligt värde?) Certifikat för primärkapital pro closed ok
4 Aug 31 '00 eng>sve shareholder value Värdet för aktieägaren pro closed ok
4 Aug 30 '00 eng>sve investor relations system system för investor relations pro closed ok
4 Aug 21 '00 eng>sve weighting Viktningen pro closed ok
- Aug 17 '00 eng>sve yields Avkastning pro closed no
4 Aug 7 '00 eng>sve corporate collateral Gemensam (företags) presentation pro closed ok
4 Jul 26 '00 eng>sve shareholder value Värdet för aktieägaren pro closed no
Asked | Open questions | Answered