Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 8 '16 deu>pol auf den Einwand einer verspäteten Mängelrüge verzichten rezygnacja z roszczenia ze względu na nieterminową reklamację pro closed no
- Aug 8 '16 eng>pol head of sub category water & waste treatment services Kierownik sekcji gospodarki wodnej i przetwarzania odpadów pro closed ok
4 Aug 4 '15 eng>pol issue date dzień wydania / data wydania pro closed ok
- Apr 28 '14 eng>pol pressure capability Wydajność ciśnieniowa pro closed no
4 Jul 31 '13 eng>pol corporate kit zestaw kluczowych informacji o firmie pro closed ok
3 Jul 31 '13 eng>pol '...previous implicit or explicit acknowledgements to the contrary.' see pro closed no
- Jul 26 '13 deu>pol Integrität integralnośc zawodowa pro closed ok
- Jul 26 '13 deu>pol Regelausführung standard montażu pro closed ok
4 Jul 26 '13 eng>pol the whole upper body will have to be taken outside of the range of the legs see pro closed no
- Jul 14 '13 eng>pol app Aneks artykułu pro closed ok
- Jul 6 '13 pol>deu magazyn wycinarki laserowej laser cutter storage space pro just_closed no
- Jul 12 '13 pol>eng ściągacz welt pro closed ok
4 Jul 10 '13 eng>pol 4-line virtual endorsement 4 osiowy cyfrowy stabilizator pro closed ok
- Jul 11 '13 eng>pol MILF MNBB pro closed no
- Jul 12 '13 eng>pol pulp duplicate materiał referencyjny pro open no
- Jul 2 '13 deu>pol Tarifvertrag układ taryfowy easy open no
4 Jul 4 '13 deu>pol Magnetventil zwangsgesteuert Membrandichtend zawór elektromagnetyczny z membraną, sterowanie wymuszone pro closed ok
4 Jul 2 '13 eng>pol Individual Study Table Referring to Part of Dossier Tabela dotycząca badania jednostkowego przypadku odnosząca się do fragmentu dokumentacji pro closed ok
3 Jun 28 '13 eng>pol front outboard designated seating position siedzenie przednie zewnętrzne przeznaczone do siedzenia pro closed ok
- Jul 2 '13 eng>pol User configurable bump reminder wskaźnik wstrząsu z możliwością konfiguracji przez użytkownika pro open no
3 Jul 2 '13 eng>pol Economy Assistant asystent ds. optymalizacji ekonomicznej pro closed ok
- Jul 2 '13 eng>pol budget deck piętro (taras) wykonany metodą gospodarczą (inne propozycje - vide poniżej) pro just_closed no
- Jul 2 '13 eng>pol dry as molded formowana na sucho pro closed ok
4 Jun 28 '13 eng>pol Anti-turn device blokada obrotu pro closed ok
4 Jun 29 '13 eng>pol thrust ciąg albo siła ciągu pro closed no
4 Jun 29 '13 eng>pol rent hour meter licznik godzin wynajmu pro closed no
4 Jun 29 '13 eng>pol data channel frequency class klasa częstotliwości kanału danych pro closed ok
- Jun 29 '13 eng>pol the Seller's article for Goods/ the Buyer's article for Goods see pro open no
- Jun 30 '13 eng>pol designed-in efforts bierna ochrona akustyczna pro just_closed no
4 Jun 27 '13 pol>eng kompostownia halowa enclosed composting facility pro closed no
4 Jun 26 '13 eng>pol pre-service updates aktualizacje dokonane przed wykonaniem usługi pro closed no
4 Jun 27 '13 eng>pol cancer cluster grupowanie (klasteryzacja) przypadków nowotworu podobnych do siebie pro closed no
4 Jun 25 '13 eng>pol competetive analysis analiza konkurencyjna pro closed no
4 Jun 25 '13 eng>pol a pooled variance estimate łączony/kombinowany/zbiorczy estymator wariancji pro closed ok
- Jun 22 '13 pol>eng Kooperacja, jako jedna z determinant osiągania przewagi konkurencyjnej... cooperation as one of the factors for gaining competitive advantage pro open no
4 Jun 25 '13 eng>pol business subsidiary diploma dyplom uzupełniający do dyplomu głównego studiów biznesowych pro closed no
4 Jun 25 '13 eng>pol for treating [...] immunosuppression immunosupresja w zabiegach przeszczepu organów pro closed ok
- Jun 25 '13 eng>pol whether multiple allegations (dotyczy również sytuacji, gdy występuje wiele zarzutów) pro closed no
- Jun 17 '13 pol>eng i. O w porządku pro open no
- Jun 17 '13 eng>pol to bargain on equal pay negocjowanie równiej płacy pro just_closed no
4 Jun 10 '13 dut>pol asdrukpijn ból spowodowany przeciążeniem osiowym pro closed ok
- Jun 9 '13 pol>eng postawa wydania justification of publication pro closed ok
- Jun 9 '13 eng>pol industrial banker instytucja spoza sektora bankowego finansująca działalność konsumentów i firm pro just_closed no
4 Jun 9 '13 eng>pol make the appropriate contribution of Green Point odprowadzać odpowiednie składki na (system) "Zielony Punkt" pro closed ok
- Jun 9 '13 eng>pol Applicants szeregowi użytkownicy pro open no
- Jun 9 '13 eng>pol Economic Credit Capital kapitał ekonomiczny instytucji kredytowej pro just_closed no
- Jun 9 '13 eng>pol floating positions pozycje zmienne / pozycje o zmiennej stopie oprocentowania pro closed no
- Jun 1 '13 deu>pol Katastralgemeinde siehe pro closed ok
- Jun 3 '13 pol>eng KIEROWNICTWO PRACODAWCY W PROCESIE PRACY employer's leadership within company's activities pro open no
4 Jun 3 '13 eng>pol time will be charged zostaną naliczone opłaty za roboczogodziny/czas pracy pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search