Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 11 eng>hun Warehouse distribution agreement Tárolási és forgalmazási megállapodás pro open no
4 Oct 14 '19 hun>eng előlegez ..,.for which (no) advance payments are required pro closed ok
- Oct 1 '19 eng>hun Sup-processor adatfeldolgozási alvállalkozó pro open no
4 Aug 25 '19 hun>eng hatósági megkeresés inquiry from authorities pro closed ok
- Apr 5 '19 eng>hun limited substitute power of attorney meghatalmazás meghatalmazott helyettesének korlátozott hatáskörrel pro closed no
- Mar 19 '19 eng>hun szám szerinti átvétel receiving by piece count pro closed ok
- Jan 30 '19 eng>hun TO ALL WHOM THESE PRESENTS MAY COME, BE SEEN OR KNOWN Közhírré téttetik pro closed ok
- Jan 3 '19 eng>hun 1992-03-16 1992.III.16 vagy 1992.03.16 pro closed no
4 Nov 6 '18 eng>hun on the honor (honour) becsületszavára pro closed ok
- Oct 4 '18 eng>hun petition for certiorari ügy felülvizsgálatának elrendelése iránti kérelem fellebbviteli bírósághoz való felterjesztéshez pro closed no
- Jun 4 '18 hun>eng a kérelem benyújtásának elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs Since no petition has been submitted certification cannot be issued pro closed ok
- May 21 '18 eng>hun sentence az örökséget odaítélni valakinek és az örökséget bíróságilag meghatározni pro closed no
- Dec 11 '17 eng>hun track chairs, track co-chairs szakterületi témák elnökei, szakterületi témák társelnökei pro closed no
- Nov 25 '17 eng>hun to tender a claim kárigény kielégítésére ajánlatot tenni pro just_closed no
4 Aug 1 '17 hun>eng igazoló jelentés occurrence report / incident report / relief request pro closed ok
- Jul 12 '17 eng>hun Progress payment invoice részszámla / részteljesítésről szóló számla pro closed ok
- Jul 3 '17 eng>hun Third Party Reliance Mit vehetnek igénybe kívülálló felek? pro open no
- Jun 18 '17 eng>hun feature documentary az itt/most bemutatásra kerülő dokumentumfilm pro closed no
- Mar 8 '17 eng>hun obligation to grant rights kötelez a jogok megadására pro closed ok
4 Mar 1 '17 hun>eng tulajdonjogot vétel register property as purchased pro closed ok
- Feb 28 '17 hun>eng zavartalan haszonélvezet quiet enjoyment pro closed ok
- Jan 14 '17 hun>eng megbízási szerződés appointment letter pro closed no
4 Nov 12 '16 hun>eng 'Beruházási munkák' Project scope pro closed ok
- Sep 11 '16 eng>hun disposal forgalmazás és/vagy eladás pro closed no
- Aug 14 '16 hun>eng szabadon lehívható keretösszeg freeley accessible working reserves with [$10,000.00] limit pro closed ok
- Jul 8 '16 eng>hun parol evidence szóban előadott bizonyíték pro closed ok
- Jul 8 '16 eng>hun any negligent or more culpable act or omission bármely gondatlanságból vagy ennél súlyosabb fokú vétkességből eredő cselekmény vagy mulasztás pro closed ok
- Apr 12 '16 eng>hun the whole or part of the consideration for VAT purposes az ÁFA teljes egészében vagy részben felszámítható pro closed no
- Feb 11 '16 eng>hun subordination, non-disturbance and attornment agreement ("SNDA") megállapodás alárendeltséget és új birtokost elismerő, háborítást kizáró megállapodás pro closed no
- Feb 3 '16 eng>hun holding over jogcím nélküli ottlakás pro closed ok
- Feb 3 '16 eng>hun work letter munkavégzési feltételek és követelmények pro closed ok
4 Dec 10 '15 eng>hun claim for infringement jogbitorlási (jog)kereset pro closed ok
4 Dec 9 '15 eng>hun Flow-downs előírt felelősségmegosztás pro closed ok
- Nov 11 '15 hun>eng törzstőkén felüli vagyon contributon separate from the original participation pro closed no
- Sep 13 '15 eng>hun Delivery of szállítandó tétel: / elvégzendő feladat: pro closed ok
- Sep 12 '15 eng>hun i.A. megbízott pro closed ok
4 Aug 5 '15 eng>hun nett mindennemű terhelés és levonás nélkül pro closed ok
- Jul 15 '15 eng>hun Senior Multicurrency Term and Revolving Credit Agreement meghatározott időre szóló feltöltődő többvalutás elsőbbségi hitelmegállapodás pro closed no
- Jun 4 '15 hun>eng értékaránytalanság disproportionate assets worth/value pro closed ok
4 Apr 8 '15 hun>eng képviseletnek nincs helye without proxy and representation pro closed ok
- Jan 8 '15 hun>eng Megbízás főigazgató feladatok helyettesítéssel történő ellátására Appointment of deputy director to act as Director General pro closed ok
- Dec 26 '14 eng>hun ...under exclusion of its conflicts of laws principles. a nemzetközi magánjogi elvek kizárásával pro closed ok
- Dec 18 '14 eng>hun non-exploitation titoktartási és fel nem használási kötelezettség (vállallása) pro closed no
- Oct 4 '14 eng>hun Contractual szerződéses kötelezettségek pro closed ok
4 Oct 2 '14 eng>hun billcode számlatípus azonosító kód pro closed ok
- Aug 29 '14 hun>eng elvi kötelezettségvállalás pledge pro closed ok
- Jul 18 '14 hun>eng lebonyolító document clerk pro closed no
- May 2 '14 eng>hun voting trust szindikátusi megállapodás pro closed ok
- Mar 13 '14 eng>hun linked to a bank account bankszámlával kapcsolatba hozható pro closed ok
- Jan 24 '14 eng>hun non-referral and anti-bribery odairányítás és a korrupció kizárása pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search