Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 11 eng>pol Faculty mentor opiekun akademicki pro open no
- Aug 11 pol>eng student mógł zaliczyć przedmiot w czasie innego semesteru niż podano w wykazie a student could have received a course credit in semester other than shown on the list pro just_closed no
- Jul 29 eng>pol laid-back hostel schronisko z niewymuszoną atmosferą pro closed no
- Jul 2 eng>pol indicate Istnieją przesłanki do postawienia zarzutów pro closed ok
- Jun 22 eng>pol vulnerability (here) pokonanie obawy przed okazaniem słabości pro closed no
- Jun 16 eng>pol project pursuit ubieganie się o umowy/zlecenia pro closed no
- May 15 eng>pol special honours specjalistyczne zajęcia fakultatywne pro closed ok
4 May 4 eng>pol feed (the Velvet Revolution) podsycały pro closed ok
- Apr 29 eng>pol current community transmission istniejące obecnie zarażanie środowiskowe pro open no
- Apr 28 eng>pol time Licz czas pro open no
4 Apr 28 eng>pol to form strong but unwarranted impressions nabierają zdecydowanego, ale nieuzasadnionego przekonania pro closed ok
4 Apr 23 eng>pol using the plant używając/stosując tę roślinę pro closed no
4 Apr 17 eng>pol Insular art sztuka insularna easy closed ok
- Apr 2 eng>pol deprecating grimace lekceważący grymas easy open no
- Feb 11 eng>pol marzyłeś/aś marzyłeś pro closed no
- Dec 16 '19 eng>pol hemorrhage customers masowy odpływ klientów pro closed ok
4 Nov 27 '19 pol>eng dodawanie na konkretach adding objects pro closed ok
4 Nov 26 '19 eng>pol settle out osiądą pro closed ok
- Jun 19 '19 eng>pol per standard of care ...czy są zgodne ze standardem opieki/terapii, czy odpowiadają standardom... easy open no
4 Jun 16 '19 eng>pol indicate for postawić zarzuty pro closed no
- Jun 8 '19 pol>eng oprawa tabernakulum tabernacle framing pro closed ok
- May 25 '19 eng>pol broadcast pitch wersja radiowa pro just_closed no
- Jun 3 '19 eng>pol Covered Transaction transakcja objęta pro open no
4 May 27 '19 pol>eng warunkowe zwolnienie z okresu próby conditional waiver of probationary (or trial) period pro closed no
- Dec 12 '18 eng>pol legally and beneficially acquired nabyte legalnie i z pożytkiem pro closed ok
- Oct 17 '18 pol>eng Zamierzam zająć się zorganizowaniem spotkania. I plan to organize a/the meeting pro closed no
- Sep 9 '18 eng>pol consistency in tennis utrzymywać dobrą formę pro closed ok
- Aug 6 '18 pol>eng usytuowana pomiędzy... Situated/placed, located between... pro closed no
4 Jul 24 '18 eng>pol airheads puste głowy pro closed ok
2 Jul 24 '18 eng>pol campus minister / campus ministry director organizator życia religijnego pro closed ok
4 Jul 24 '18 eng>pol cause the child to be known by a new surname nikt nie ma prawa dokonać zmiany nazwiska dziecka pro closed ok
4 Jun 30 '18 pol>eng przeżywać [kogoś w psychoterapii] perceived pro closed ok
- Jun 21 '18 eng>pol structured play activities zorganizowane gry i zabawy pro closed ok
- Jun 14 '18 pol>eng z nieruchomości real estate pro just_closed no
- Jun 14 '18 pol>eng wychodzący protruding pro closed ok
4 Jun 13 '18 pol>eng strona społeczna community representation pro closed ok
- Jun 12 '18 eng>pol I beg to refer Odwołuję się do ... pro closed no
- May 17 '18 pol>eng dobitny wyraz forceful pronouncement pro closed no
- Mar 25 '18 eng>pol income tax deferred podatek odroczony pro closed no
- Feb 4 '18 pol>eng otrzeć się o sztukę some familiarity with art pro closed ok
- Jan 27 '18 eng>pol false intelligence fałszywe informacje pro closed ok
4 Jan 27 '18 eng>pol out there były dostępne, istniały, były w obiegu pro closed ok
- Jan 23 '18 eng>pol expert witness ważny świadek - rzeczoznawca pro closed no
- Jan 23 '18 eng>pol late in the game póżniej pro closed no
- Jan 23 '18 eng>pol pick-up nikt tematu nie podjął, nie wzbudził zainteresowania pro closed ok
4 Jan 23 '18 eng>pol to suck up courage zdobyć się na odwagę pro closed ok
- Jan 23 '18 eng>pol AP Associated Press pro closed ok
4 Nov 27 '17 eng>pol a la long przez dłuższy czas pro closed ok
- Nov 21 '17 eng>pol hit po szczepieniu pro closed no
4 Oct 21 '17 pol>eng ceremoniał ceremonial pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last