Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 24 '15 pol>eng prawo jurydyczne juridical law pro closed ok
4 Jun 22 '15 pol>eng roszczenia reprywatyzacyjne reprivatization claims pro closed ok
4 May 19 '15 pol>eng wskazywać present pro closed no
4 May 14 '15 eng>pol changes that could not have been presently contemplated zmiany niemożliwe do rozważenia/uwzględnienia w danej chwili / danym momencie pro closed ok
4 May 14 '15 eng>pol dispose a third party action rozpatrzeć/rozstrzygnąć pozew osoby trzeciej pro closed ok
4 May 13 '15 eng>pol valuation issues kwestie wyceny, spory dotyczące wyceny pro closed ok
4 May 12 '15 eng>pol preserve niniejszym zachowuje (prawa/prawo do) pro closed ok
4 May 12 '15 eng>pol prevailing community standard dominujący standard lokalny/środowiskowy/społecznościowy pro closed ok
4 May 12 '15 eng>pol casually related jest związane przyczynowo pro closed ok
4 May 11 '15 eng>pol fee application wniosek (do sądu) o przyznanie/ustalenie wynagrodzenia/honorarium pro closed ok
4 May 6 '15 eng>pol expert damages report opinia rzeczoznawcy/biegłego dotycząca (wysokości poniesionych) szkód/strat pro closed ok
4 Apr 19 '15 eng>pol Grand theft kradzież/przywłaszczenie mienia (o) znacznej wartości pro closed ok
4 Apr 1 '15 pol>eng przyznanie okoliczności acknowledgement of this/the fact pro closed ok
- Apr 1 '15 pol>eng wyrok precedensowy precedent ruling/judg(e)ment pro closed ok
4 Mar 14 '15 pol>eng zobowiązanie sądu the court('s) order pro closed no
- Feb 18 '15 eng>pol non-preferable equity nieuprzywilejowany instrument udziałowy pro open no
4 Feb 17 '15 eng>pol Vis symb., ozn., kod pro closed ok
4 Feb 17 '15 eng>pol Ca wykr. pro closed ok
4 Feb 17 '15 pol>eng roszczenie wyrównawcze compensation claim pro closed ok
4 Feb 12 '15 eng>pol Repl. Vol. as amended to date tekst jednolity/ujednolicony/znowelizowany, z późniejszymi zmianami pro closed ok
4 Feb 10 '15 eng>pol OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES pozostała działalność związana z inwestycyjnymi spółkami holdingowymi pro closed ok
4 Feb 10 '15 eng>pol Status: live company; Status date:xx/xx/xxxx Status: spółka aktywna/działająca; Data ustalenia statusu spółki: xx/xx/xxxx pro closed ok
- Feb 10 '15 eng>pol work order nakaz wykonania prac (remontowych) pro closed ok
- Feb 9 '15 eng>pol unit wydzielony/samodzielny lokal (mieszkalny) pro closed ok
4 Feb 9 '15 eng>pol condominium property lokal wchodzący w skład wspólnoty mieszkaniowej pro closed ok
4 Feb 3 '15 eng>pol council officers urzędnicy samorządowi pro closed ok
4 Jan 23 '15 eng>pol debt wedding ślub za długi pro closed ok
4 Jan 23 '15 eng>pol debt marriage małżeństwo za długi pro closed ok
4 Jan 23 '15 eng>pol opium bride opiumowa panna młoda pro closed ok
2 Jan 21 '15 eng>pol Executor qua brother of the full blood wykonawca testamentu z tytułu bycia pełnym bratem pro closed no
- Jan 21 '15 eng>pol WorkSafeBC WorkSafeBC pro closed ok
4 Jan 20 '15 pol>eng zdarzenie rzeczowoprawne event/issue/case covered by (the) property law pro closed ok
4 Jan 18 '15 eng>pol Forum/(International) jurisdiction Właściwość miejscowa (międzynarodowa) [sądu] pro closed ok
4 Jan 18 '15 eng>pol pressing interest niecierpiąca zwłoki potrzeba (zastosowania środka tymczasowego/zabezpieczającego) pro closed ok
- Jan 16 '15 eng>pol occupation: Polish zajęcie: polskie pro closed ok
4 Jan 12 '15 pol>eng uzn.4st.grz.za wyk with (the result of) 4 day-fine units deemed served pro closed ok
4 Jan 9 '15 eng>pol ownership of genealogy prawo do (dziedziczenia) pochodzenia pro closed ok
4 Jan 9 '15 eng>pol affiliated person osoba powiązana pro closed ok
4 Dec 19 '14 eng>pol affidavit in oposition (pisemne) oświadczenie zaprzeczające, (pisemny) sprzeciw (złożony pod przysięgą) pro closed no
4 Dec 16 '14 eng>pol to serve a notice doręczyć zawiadomienie pro closed ok
- Dec 12 '14 pol>eng obowiązek obligatoryjnego wezwania mandatory obligation to (make a) call pro just_closed no
4 Dec 11 '14 eng>pol The Police Antecedent Department Policyjny Wydział Badania Karalności pro closed ok
4 Dec 7 '14 eng>pol had hearing (które miały miejsce) w niniejszej/tej sprawie pro closed ok
4 Dec 4 '14 eng>pol immediate gifts zapisy; rozrządzenia (testamentowe) pro closed ok
4 Dec 3 '14 eng>pol Reg-Gen. Kier. USC pro closed ok
- Dec 3 '14 pol>eng w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej on the security/safety cell and (the) solitary confinement room pro open no
4 Nov 29 '14 pol>eng zatwierdził pod względem formalno-prawnym accepted with regard to the formal and legal requirements pro closed ok
4 Nov 29 '14 eng>pol determination of the suit wydanie prawomocnego wyroku (rozwodowego) pro closed ok
4 Nov 19 '14 eng>pol Office of the Rabbinate Biuro Rabina pro closed ok
4 Nov 18 '14 eng>pol Acts in Furtherance of a Payment pomocnictwo w udzieleniu korzyści majątkowej pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search