Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 24 '15 pol>eng balotujący shifting pro closed ok
4 Nov 7 '14 eng>pol mid-systolic clicks/murmur śródskurczowe kliki/szmer pro closed ok
4 Nov 5 '14 pol>eng wskaźnik sercowo-płucny cardiothoracic ratio pro closed ok
4 Nov 1 '14 pol>eng drl left atrial hypertrophy pro closed ok
4 May 4 '14 eng>pol cords wałki pro closed ok
4 Apr 8 '14 eng>pol superior e.a. deviation odchylenie główne o.e. pro closed ok
4 Apr 8 '14 pol>eng elektryczna oś serca nieodchylona cardiac electrical axis not skewed pro closed ok
4 Mar 21 '14 pol>eng tk tissue pro closed ok
4 Mar 20 '14 pol>eng NPP over the lung fields pro closed ok
4 Mar 20 '14 pol>eng IKZ Individual (Medical) Order Sheet pro closed ok
4 Mar 18 '14 pol>eng og 30 general 30 pro closed ok
4 Mar 17 '14 pol>eng tłumienie suppression pro closed ok
4 Mar 17 '14 pol>eng pod kontrolą cewnika (administered) through a catheter pro closed ok
4 Mar 3 '14 pol>eng efekt tonotropowy tonotropic effect pro closed ok
4 Dec 3 '13 pol>eng ramię wstępujące ascending limb pro closed ok
4 Dec 2 '13 eng>pol cluster end point zbiorczy punkt końcowy pro closed ok
4 Nov 29 '13 eng>pol MF tricyclic tricykliczny MF pro closed ok
4 Nov 29 '13 eng>pol crossed in line (mice) skrzyżowane w liniach myszy pro closed ok
4 Nov 28 '13 eng>pol drug screening (w kontekście) badania przesiewowe leków pro closed ok
4 Aug 26 '13 pol>eng powikłana zwężeniem ujść complicated by ostial stenosis pro closed ok
4 Aug 18 '13 pol>eng pola liczne **powietrze** lung fields aerated pro closed ok
4 Mar 9 '13 pol>eng słabo napięte tętno weak-tension pulse pro closed ok
4 Feb 27 '13 eng>pol Workhorse situation; Specialty situation typowy przypadek i szczególny przypadek pro closed ok
4 Feb 16 '13 pol>eng podokr. sk. komor. ventricular contraction time pro closed ok
4 Feb 16 '13 pol>eng czas akc.prz.pł. [ms] pulmonary flow acceleration time [ms] pro closed ok
4 Feb 14 '13 pol>eng bigeminia bigeminy pro closed ok
- Nov 29 '12 pol>eng EKG zapis wielokrotny ECG multiple records pro closed no
3 Nov 29 '12 pol>eng ślad fali zwrotnej trace of regurgitation jet pro closed ok
4 Nov 9 '12 eng>pol position umiejscowienie pro closed ok
- Oct 7 '12 pol>eng TAPE TAPSE pro open no
- Aug 19 '12 eng>pol non-high-density lipoprotein cholesterol cholesterol pochodzący z lipoprotein o gęstości innej niż wysoka pro closed no
4 Aug 16 '12 pol>eng zespoły paraMAS partial Adams–Stokes syndromes pro closed ok
4 Aug 16 '12 eng>pol finger lost brak sygnału z palca pro closed no
4 Aug 16 '12 eng>pol no lead brak odprowadzenia pro closed ok
4 Aug 13 '12 pol>eng odejście dużej IGD D1 pro closed ok
4 Jul 4 '12 eng>pol four cuff method metoda czterech mankietów pro closed ok
4 Jun 2 '12 pol>eng ustępująca non-dominant pro closed ok
- May 20 '12 pol>eng salwa run pro closed ok
4 May 20 '12 pol>eng opuszka aorty aortic bulb pro closed ok
4 May 7 '12 pol>eng gałąź lewa komorowa left ventricular branch pro closed ok
4 May 5 '12 pol>eng blok dwuwiązkowy bifascicular block pro closed ok
4 May 5 '12 pol>eng angioplastyka Mg angioplasty of a marginal branch pro closed ok
4 May 5 '12 pol>eng angioplastyka Dg angioplasty of a diagonal branch pro closed ok
2 Apr 19 '12 pol>eng zaawansowane zabiegi reanimacyjne vs zaawansowane zabiegi resuscytacyjne advanced life support pro closed ok
4 Apr 7 '12 pol>eng Gałęzie obwodowe wypełniają się wstecznie od LTW fill retrograde pro closed ok
4 Apr 7 '12 pol>eng obniżenia odcinka ST skośne ku dołowi downsloping depression of the ST segment pro closed ok
4 Mar 2 '12 pol>eng wysoko odchodząca high-originating pro closed ok
4 Jan 24 '12 pol>eng zmiany naczyniopodobne lesions of vascular origin pro closed ok
4 Dec 23 '11 eng>pol coradially wound nawinięte współpromieniowo pro closed ok
4 Dec 23 '11 eng>pol acute success sukces bezpośredni pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search