Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 4 '15 eng>pol glycerine credit zysk ze sprzedaży gliceryny pro closed ok
4 Mar 22 '15 eng>pol Account Planning planowanie (strategiczne) relacji z klientem pro closed ok
- Mar 16 '15 eng>pol Title 7 of Nevada Revised Statues Tytuł 7 Znowelizowanego Prawa Stanu Nevada (Nevada Revised Statutes) pro open no
4 Mar 12 '15 eng>pol emergent thinking nowe sposoby myślenia pro closed ok
4 Mar 9 '15 eng>pol offset against zaliczony na poczet pro closed ok
- Feb 17 '15 eng>pol judgement orzeczenie (sądowe), wyrok (sądu); tytuł egzekucyjny pro closed no
4 Feb 17 '15 eng>pol Loan Balance pozostałe (do spłaty) saldo kredytu/pożyczki, pozostała do spłacenia/spłaty część kredytu/pożyczki pro closed ok
4 Feb 15 '15 eng>pol margin number typ/rodzaj depozytu zabezpieczającego pro closed ok
- Feb 12 '15 eng>pol Leaders Standard Work praca standaryzowana liderów pro open no
- Feb 10 '15 eng>pol First Time Capability wskaźnik wydajności pierwszorazowej (z uwzględnieniem poprawek) pro open no
4 Feb 3 '15 eng>pol exhaustion (metodą) do wyczerpania (się) (salda) pro closed ok
4 Feb 3 '15 eng>pol allocated against/to przypisane do pro closed ok
4 Feb 3 '15 eng>pol weighted revenue średnia ważona przychodu/przychodów pro closed ok
4 Feb 3 '15 eng>pol "order to pay" wezwanie do zapłaty pro closed ok
4 Feb 2 '15 eng>pol provision/write down zapis/odpis (aktualizujący) pro closed ok
4 Feb 1 '15 eng>pol specific determination przyporządkowanie (ich) do (określonego) (źródła uzyskania) przychodu/przychodów pro closed ok
- Jan 30 '15 eng>pol originating manager kierownik/specjalista/pracownik wprowadzający (nowego dostawcę) pro closed ok
4 Jan 23 '15 eng>pol The Standardized Work Balancing Sheet arkusz bilansowania/bilansu/bilansowy pracy standaryzowanej pro closed ok
4 Jan 18 '15 eng>pol customer defined określony/żądany/wskazany przez klienta pro closed ok
4 Dec 18 '14 eng>pol regression-based, oparta na regresji pro closed ok
4 Dec 18 '14 eng>pol optimization-based oparta na optymalizacji pro closed ok
4 Dec 18 '14 eng>pol recurrence-based oparta na powtarzalności/cykliczności pro closed ok
4 Dec 14 '14 eng>pol profit impact of logistics wpływ decyzji dotyczących logistyki na zysk pro closed ok
4 Dec 7 '14 eng>pol Points out towards wyznacza pro closed ok
4 Dec 7 '14 eng>pol possibly to the detriment of z ewentualnym/możliwym uszczerbkiem dla marży pro closed ok
- Dec 7 '14 eng>pol approves x respectively y towards zatwierdza x w odniesieniu do y u detalisty pro closed ok
4 Dec 2 '14 eng>pol income to be leased aby dochód pochodził pro closed ok
4 Dec 1 '14 eng>pol high leasing benchmark wysoki wskaźnik/współczynnik (wy)najmu (powierzchni) pro closed ok
4 Dec 1 '14 eng>pol tenancy audit audyt umów najmu pro closed ok
- Dec 1 '14 eng>pol adjusted from a net initial yield korygować początkową stopę zwrotu netto pro closed ok
4 Nov 21 '14 pol>eng VAT zostanie rozliczony VAT shall be accounted (for) pro closed ok
- Nov 13 '14 eng>pol dock back order zamówienie, które nie opuściło doku pro closed ok
- Nov 13 '14 eng>pol quality hold wstrzymanie (produkcji) z powodów jakościowych pro closed ok
- Nov 7 '14 eng>pol international sourcing organisation międzynarodowa organizacja sourcingowa pro closed ok
4 Nov 4 '14 eng>pol Account Assignment Category kategoria dekretacji pro closed ok
4 Nov 4 '14 eng>pol Non Merchandise Procurement zamówienie nietowarowe pro closed ok
- Oct 24 '14 eng>pol Performance Enablement Index (PEI) wskaźnik predyspozycji zawodowych pro open no
4 Oct 21 '14 eng>pol Master Share Purchase Agreement Umowa ramowa o nabycie udziałów/akcji pro closed ok
4 Oct 12 '14 eng>pol projected development planowane parametry pro closed no
4 Oct 4 '14 eng>pol delta price różnica w cenie pro closed ok
4 Sep 11 '14 eng>pol service documentation dokumentacja serwisowa pro closed ok
- Jun 29 '14 eng>pol eighth age of man sędziwy wiek pro closed no
- Jun 15 '14 eng>pol coverage grupa pro open no
4 May 21 '14 eng>pol percentage rate per annum interest rates roczna stopa oprocentowania pro closed ok
4 May 20 '14 eng>pol General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity Ogólna Umowa dotycząca Dostawy i Odbioru Energii Elektrycznej pro closed ok
- May 16 '14 eng>pol economics of the agreement kwestie finansowe związane z (daną) umową pro closed no
4 May 16 '14 eng>pol pre-approval uprzednia zgoda pro closed ok
4 Apr 12 '14 pol>eng karta programowa pracy programme of work to be done pro closed ok
- Mar 30 '14 eng>pol transfer orders zlecenia przelewów pro closed ok
4 Mar 23 '14 eng>pol personal intervention dopłata (własna) pacjenta pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search