Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 15 '10 eng>alb subrogation Subrogim (Zëvendësim me të drejta të plota) pro closed ok
4 Dec 21 '08 alb>eng fletë drejtimi Letter of referral pro closed no
- Dec 21 '08 alb>alb KEMP Komisioni i Ekspertimit Mjeko-Punëtor pro closed no
Asked | Open questions | Answered