Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 27 '15 alb>eng Në kuptimin e këtij vendimi: within the meaning of this decision: pro closed no
4 Feb 18 '15 alb>eng Bashki Municipality pro closed no
4 Jun 11 '12 alb>alb A.M.E. Agjencia për Menaxhim Emergjent pro closed ok
4 Mar 10 '12 eng>alb right-wing-gone-wrong-government qeveri e djathë që e ka marrë lumi pro closed ok
- Dec 12 '10 eng>alb tailor made/customised trajnim sipas kërkesave/i përshtatur pro closed no
4 Jun 2 '10 eng>alb glass ceiling tavan qelqi pro closed ok
2 May 19 '10 alb>eng zingjiri i ruajtjes security/police cordon pro closed no
- Mar 12 '09 alb>eng KRRTR Chairman of the Council (see below) pro closed ok
- Mar 11 '09 eng>alb head of state (këtu) Kryetar shteti pro closed ok
- Feb 25 '09 eng>alb Work Capacity Review Summary Përmbledhja e rishikimit të kapacitetit për punë pro closed ok
4 Jun 8 '08 alb>eng DCYS Department for Culture Youth and Sports pro closed ok
4 Dec 28 '07 eng>alb law enforcement agencies organet e zbatimit të ligjit/ruajtjes së rendit pro closed ok
Asked | Open questions | Answered