Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 12 alb>eng trajner Trainer pro open no
4 Oct 15 '19 eng>alb peer pressure presion nga bashkëmoshatarët/shtyrë nga shokët/shoqet pro closed no
4 Oct 13 '19 alb>eng postdiplomik Post graduate pro closed no
- Nov 21 '18 alb>eng këndim (in this context) reading pro just_closed no
4 Mar 19 '18 eng>alb DIND Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë pro closed no
4 Nov 8 '16 alb>eng Të folurit bukur polite/proper speaking pro closed no
4 Nov 3 '16 alb>eng koeficienti i pagës pay grade pro closed ok
4 Nov 3 '16 alb>eng kategoria funksionale staff function category pro closed ok
- Oct 31 '16 alb>eng vjetërsi object is obsolete pro closed ok
4 Feb 18 '15 alb>eng Bashki Municipality pro closed no
4 Dec 28 '14 alb>eng gjeografi krahinore Regional geography pro closed ok
4 Aug 12 '13 alb>eng ndalë uhan does not repay a debt pro closed ok
4 Aug 12 '13 alb>eng ultere has the dinner utensils removed pro closed ok
4 Aug 12 '13 alb>eng çerranik milk-shed pro closed ok
4 Aug 12 '13 alb>eng peng pledge pro closed ok
4 Aug 12 '13 alb>eng giobë fine (see below) pro closed ok
4 Sep 28 '12 alb>eng shkathësi për jetë life skills pro closed no
4 Mar 11 '12 eng>alb Size matters masa ka rëndësi pro closed no
4 Mar 11 '12 eng>alb Ground Zero Ground zero pro closed ok
4 Mar 10 '12 eng>alb right-wing-gone-wrong-government qeveri e djathë që e ka marrë lumi pro closed ok
4 Oct 12 '11 alb>eng kaki poo(p) (see below) pro closed no
- Sep 22 '11 alb>eng bazat e evidencës amë Basics of bookkeeping pro closed no
4 Sep 22 '11 alb>eng rregullimi shtetëror state regulation pro closed no
4 Sep 22 '11 alb>eng buro-juridike Legal bureau pro closed no
4 Feb 9 '11 alb>eng kurrikulë curricula pro closed no
- Dec 12 '10 eng>alb tailor made/customised trajnim sipas kërkesave/i përshtatur pro closed no
- Jul 3 '10 eng>alb empowerment centre qendër zhvillimi pro just_closed no
4 Jun 25 '10 eng>alb bandwagon effect efekti "bandwagon" pro closed ok
4 Jun 2 '10 eng>alb glass ceiling tavan qelqi pro closed ok
4 Mar 31 '10 alb>eng gjimnazi i përzier High school pro closed no
- Mar 17 '10 alb>eng Sigurimi shoqëror demokratik Democratic Social Security pro closed no
4 Feb 25 '10 eng>alb context-reduced language Kufizimi i konteksit të gjuhës pro closed ok
4 Feb 11 '10 eng>alb numeracy Dituri bazë të matematikës pro closed ok
4 Jan 18 '10 eng>alb self-fulfilling prophecy Profeci vetëpërmbushëse pro closed ok
4 Dec 21 '08 alb>eng fletë drejtimi Letter of referral pro closed no
- Dec 21 '08 alb>alb KEMP Komisioni i Ekspertimit Mjeko-Punëtor pro closed no
4 Jun 8 '08 alb>eng DCYS Department for Culture Youth and Sports pro closed ok
4 Dec 28 '07 eng>alb law enforcement agencies organet e zbatimit të ligjit/ruajtjes së rendit pro closed ok
- Jul 9 '07 alb>eng Kontabilitet kosto & drejtim Cost accounting & management pro closed ok
- Apr 5 '07 ita>eng storia della citta' e del territorio History of the city and the region pro closed ok
- Feb 27 '07 eng>alb coaching udheheqje/drejtim pro closed ok
Asked | Open questions | Answered