Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 15 eng>alb (to) infect infektoj pro open no
- Apr 13 eng>alb contagiousness infektueshmëria pro open no
- Oct 8 '18 alb>eng formim paraklinik preclinical dentistry pro closed no
4 May 5 '18 alb>eng ordinanca internistike kardiologjike Clinic pro closed no
- Apr 15 '18 alb>eng infermiere e sallës Theatre nurse pro closed no
4 Oct 25 '16 alb>eng vazal vasal pro closed ok
4 Apr 24 '15 alb>eng melene melena or melæna pro closed ok
- May 19 '14 eng>alb government regulators ente/organe rregullatore të qeverisë pro closed no
- Apr 17 '13 alb>eng shokë dhomë share a (hospital) room (sic) pro closed ok
4 Mar 28 '13 alb>eng likvor(it) Cerebrospinal fluid (CSF) pro closed no
4 Aug 23 '12 alb>eng regioni P posterior region pro closed no
- Aug 27 '11 alb>eng fulterapi Full therapy pro open no
4 May 16 '11 alb>eng Mjekësi jetësor Living environment pro closed no
4 Jul 12 '10 eng>alb blackout të fikët/humbje ndjenjash pro closed ok
- Jun 24 '10 eng>alb blister paketë kontraceptivësh ambalazhuar në flluska pro closed no
4 May 23 '10 eng>alb non-attachment disorder çrregullimi i mungesës së lidhjes pro closed no
4 Apr 14 '10 eng>alb intussusception invaginim pro closed ok
4 Mar 30 '10 eng>alb xenograft ksenograft pro closed ok
4 Feb 8 '10 eng>alb health visitor Infermjere ose mami që shërben në komunitet pro closed no
- Feb 7 '10 eng>alb Dipotassium phosphate acid fosforik pro closed no
4 Jan 12 '10 eng>alb restless legs syndrome Sindroma Wittmaack-Ekbom pro closed ok
- Feb 27 '08 alb>eng riacarim i sëmundjes aggravation of the illness/disease pro closed ok
4 Oct 18 '07 .bo>ita RTG,UZV,MSCT,EMNG udova,BAER,VEP,SSEP,proBNP, holter EKG. Radiografia, Ultrasuono, Tomografia Cardiovascolare, Elettro-myo-neografia pro closed ok
- Apr 3 '07 alb>eng fshehja e simptomave Hiding the symptoms pro closed ok
Asked | Open questions | Answered