Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 29 '16 alb>eng Fuksi apo Kaleci spook pro closed no
4 Jul 19 '12 eng>alb restlessness shqetësim/nervozizëm pro closed no
- Jun 1 '12 alb>eng kukafshehtazi hide and seek pro closed no
4 May 31 '12 alb>eng zhdervjellet agile/lively pro closed no
4 May 22 '12 eng>alb tagline slogan/moto pro closed ok
4 May 21 '12 eng>alb cast trupa e aktorëve pro closed ok
4 May 21 '12 eng>alb rein in the errant t'i vërë fre/të kontrollojë kuturisjen pro closed ok
4 May 21 '12 eng>alb Heighten the stakes të rrisë cilësinë pro closed ok
4 May 17 '12 eng>alb Directing/direction of a play regjia pro closed no
4 Mar 10 '12 eng>alb baby face fytyrë ëngjëllore pro closed ok
- Mar 10 '12 eng>alb Lego Square hiq e vur (sic) pro closed ok
- Mar 9 '12 eng>alb slow motion shpejtësi e ngadalësuar/xhiro të ngadalta pro closed ok
4 Nov 15 '10 eng>alb Dover mail coach karroca e postës së Doverit pro closed ok
4 Nov 14 '10 eng>alb to stake one's life të garantoj me jetë/vë dorën në zjarr/vë jetën në rrezik pro closed ok
- Mar 17 '10 eng>alb panning Panoramim pro open no
- Jul 11 '09 eng>alb range Diapazoni pro open no
4 Nov 12 '09 eng>alb voiceover narration Narratimi (narrator) pro closed ok
4 Jan 14 '10 alb>eng Dekanton Remains pro closed no
- Feb 7 '09 alb>eng Për të mirë e për të keq for better or for worse pro closed ok
- Feb 7 '09 alb>eng është bërë barrë e madhe Has become a burden pro closed ok
- Feb 7 '09 alb>eng ç'më sheh syri, ma bën dora Gifted/talented person pro closed ok
- Nov 15 '07 ita>eng cuoca di case padronali a cook in the manor houses pro closed no
Asked | Open questions | Answered