Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 19 '18 eng>alb automatic gear-box marshe automatike pro closed no
4 Mar 19 '18 eng>alb gear-shift ndërrim i marshit pro closed no
4 Oct 25 '17 alb>eng vepra e marrjes receiving dam pro closed ok
4 Oct 19 '17 alb>eng projektide vs projektzbatim design and implementation pro closed ok
4 Oct 19 '17 alb>eng digë vs dambë dike vs dam pro closed ok
- May 30 '17 eng>alb Spur dike digë e degëzuar pro closed no
- Mar 30 '17 eng>alb Overbooked shitje të tepruara/mbishitje/më shumë pasagjerë se norma pro closed ok
4 Sep 2 '16 eng>alb CT injection system Tomografi kompjuterike me sistem injektimi pro closed no
4 Sep 2 '16 eng>alb imaging Ndërfaqja e sistemit të imazheve pro closed no
4 Sep 2 '16 eng>alb workstation Stacioni i punës pro closed no
4 Aug 19 '16 eng>alb lifting beam krah/traversë ngritës/e pro closed ok
- Nov 10 '15 eng>alb callback thirrje/telefonatë mbrapsht pro closed no
- Jul 10 '15 eng>alb Stowing the Boom mbyllja e krahut (sic) pro open no
4 Jul 9 '13 alb>eng pistoletë thikë knife gun pro closed ok
- Apr 18 '13 eng>alb Wireless printing printim pa kabllo pro closed no
- Apr 18 '13 eng>alb compatibility kompatibilitet or përputhshmëri pro closed no
4 Apr 18 '13 eng>alb Up to 500 sheet input deri 500 fletë të futura në pajisje pro closed ok
4 Mar 11 '12 eng>alb inclined plane plan/rrafsh i pjerrët pro closed no
4 Mar 5 '12 eng>alb concrete decay prishje/dëmtim i betonit pro closed no
- Nov 8 '11 eng>alb bookmark shënues pro closed no
- Aug 8 '11 eng>alb DVDs / DVD discs DVD pro closed no
- Feb 9 '11 eng>alb anti-skid system sistem kundra rrëshqitjes pro open no
- Jul 27 '10 eng>alb sour cream, ajkë e athët pro closed ok
- Jun 30 '10 alb>alb proska/prroska përroska (sic) pro open no
4 Jun 30 '10 eng>alb electric flow heater ngrohës elektrik me qarkullim pro closed ok
- Jun 30 '10 eng>alb shed roof Çati depolleje pro closed ok
4 Jun 15 '10 eng>alb offset clock koha (ora) e fillimit pro closed no
- Apr 15 '10 eng>alb (to) retweet Ripërcjellja e cicërimave pro open no
4 Mar 30 '10 eng>alb inrush current rrymë fillestare pro closed ok
- Mar 1 '10 eng>alb nainsook muslinë pro open no
4 Mar 17 '10 eng>alb encryption Kriptim pro closed ok
4 Mar 1 '10 eng>alb sideloading Transferim (i skedave) në pajisje dytësore pro closed ok
- Feb 18 '10 eng>alb boom vang Sistemi i tendosjes së bumit pro open no
4 Feb 11 '10 eng>alb handshaking Shtrëngim duarsh pro closed ok
- Feb 14 '10 eng>alb voltage converter Konvertor/transformator voltazhi pro closed ok
- Jun 8 '09 eng>alb derrick Kullë shpimi pro open no
4 Jan 19 '10 eng>alb miscible drive Injektim i holluesve hidrokarbur dhe jo-hidrokarbur pro closed ok
4 Jan 25 '10 eng>alb augmented reality Realiteti i zmadhuar pro closed ok
4 Nov 24 '09 eng>alb ink holdout Mosdepërtimi i bojës pro closed ok
4 Oct 27 '09 eng>alb felt side Ana e lëmuar e letrës pro closed ok
4 Nov 25 '09 eng>alb wire side Ana e ashpër pro closed ok
4 Dec 7 '09 eng>alb teach mode Modalitet mësimi pro closed ok
- Dec 28 '09 eng>alb skidding Rrëshqitja e lëndës drusore të prerë (trungjeve) pro open no
4 Dec 29 '09 eng>alb backward compatibility Kompatibilitet me versione paraprake pro closed ok
4 Jan 14 '10 eng>alb email spoofing Mashtrimi i origjinës së mesazhit elektronik pro closed ok
- Aug 12 '09 alb>eng vepra arti works pro closed no
4 Aug 4 '09 eng>alb Paper and Corrugated Packaging paketim me letër dhe karton të valëzuar pro closed no
4 Jun 30 '09 eng>alb plug-in Shtojca pro closed ok
4 Jun 10 '09 eng>alb overhead table tavolinë portative me një këmbëz pro closed ok
4 May 15 '09 eng>alb tailrace channel Kanali kryesor i derdhjeve pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next