Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Feb 28 '15 fin>eng kylvötuppaita pro open 1 no
Feb 28 '15 fin>eng riistatiheikkö pro open 2 no
Sep 19 '14 fin>eng HHJ-hallitusjäsen pro closed 1 ok
May 8 '14 fin>eng vastasaatava pro closed 1 ok
Sep 27 '13 fin>eng Muuttamispyrkimättömyys pro closed 1 no
Jul 14 '13 fin>eng varmistusmies pro closed 2 ok
Apr 11 '13 fin>eng ANS KUL II pro open 1 no
Feb 6 '13 fin>eng Diaarinumero pro closed 2 ok
Jan 13 '13 fin>eng massavelkaisia pro closed 4 ok
Nov 1 '12 fin>eng Ayj. pro closed 1 no
Nov 1 '12 fin>eng TEL/TVM pro closed 2 no
Nov 1 '12 fin>eng Ver. al. ans pro closed 1 no
Sep 28 '12 fin>eng setelitunnarityypi pro closed 1 no
Aug 31 '12 fin>eng alapainotteisesti pro open 2 no
Aug 28 '12 fin>eng riimaus pro closed 2 ok
Jan 16 '12 fin>eng dokumenttilähtöinen pro closed 1 no
Nov 26 '11 fin>eng pömppö pro closed 2 no
Nov 26 '11 fin>eng koeveto pro closed 1 no
Nov 11 '11 fin>eng mappi easy closed 3 no
Nov 11 '11 fin>eng saturaatiolasku easy closed 1 no
Jun 7 '11 fin>eng suosikkinettisaiteikseen easy closed 3 no
May 10 '11 fin>eng pää pro closed 1 ok
May 8 '11 fin>eng ajofrekvenssi pro closed 3 no
May 8 '11 fin>eng heräämösijoittelutoiminto pro closed 5 no
Dec 20 '10 fin>eng perimiskelpoinen pro closed 2 no
Dec 8 '10 fin>eng vakuuttamatta jättäminen pro closed 1 no
Nov 30 '10 fin>eng velkaloma pro closed 1 ok
Nov 13 '10 fin>eng suosituskate pro closed 1 no
Oct 11 '10 fin>eng noudot pro closed 1 ok
Oct 9 '10 fin>eng luomislomake pro closed 1 ok
Oct 7 '10 fin>eng kokoomalaite pro closed 2 ok
Oct 4 '10 fin>eng käsittelykorvaus pro closed 1 ok
Oct 4 '10 fin>eng panttikorvaus pro closed 1 ok
Oct 3 '10 fin>eng summatummalla tasolla pro closed 2 ok
Oct 3 '10 fin>eng syöttönäkymä pro closed 1 no
Oct 3 '10 fin>eng päivitysajo pro closed 1 ok
Sep 29 '10 fin>eng aihio pro closed 1 ok
Sep 29 '10 fin>eng Valmisteverolaji pro closed 2 ok
Sep 28 '10 fin>eng nimikekortti pro closed 1 ok
Sep 26 '10 fin>eng pantillinen pro closed 1 no
Sep 26 '10 fin>eng paluukyyti pro closed 2 ok
Sep 9 '10 fin>eng Malnittakoon pro closed 1 no
Sep 8 '10 fin>eng alavireinen pro closed 1 no
Sep 8 '10 fin>eng tökkiminen pro closed 2 no
Sep 8 '10 fin>eng sormen mentävä pro closed 1 no
Sep 8 '10 fin>eng ihorikkouma pro closed 1 no
Sep 8 '10 fin>eng kolonreservuaarin umpiperä pro closed 1 no
Sep 8 '10 fin>eng TT pro closed 1 no
Sep 8 '10 fin>eng CEA pro closed 1 no
Sep 8 '10 fin>eng dentata pro open 1 no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last