Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Sep 1 '10 deu>pol sich der Prüfung unterziehen złożyć egzamin pro closed ok
4 Nov 3 '09 deu>pol mit Rang vor der Vormerkung pierwszeństwo pro closed no
- Nov 3 '09 deu>pol Monatsbilanzverfahren metoda bilansów miesięcznych pro open no
3 Nov 2 '09 deu>pol Eigentumsverschaffungsanspruch roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości pro closed no
2 Oct 3 '09 deu>pol Listenbedingungen reguły pochodzenia towarów pro closed no
4 Sep 15 '09 deu>pol Neutrale Ausschreibung neutralny pro closed no
4 Aug 27 '09 deu>pol AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG Zertifizierungsstelle für Bauprodukte jednostka certyfikująca pro closed no
- Aug 25 '09 deu>pol Objektfinanzierungssparte patrz niżej pro open no
4 Jun 9 '09 deu>pol Rechenschaftsbericht sprawozdanie z działalności spółki pro closed no
- Jun 2 '09 pol>deu podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne Grundsteuer auf Grundstücke der Landwirtschaft pro closed ok
- May 31 '09 pol>deu adres ma skutek w postępowaniu spornym gilt für pro closed ok
4 May 31 '09 pol>deu (zgoda nie może być bezzasadnie) wstrzymywana verweigern pro closed ok
- May 20 '09 pol>deu otwarcie ksiąg rachunkowych Eröffnung von Handelsbüchern pro closed ok
4 May 20 '09 pol>deu powiązanie zapisów Zuordnung von Buchungen pro closed ok
- May 18 '09 deu>pol Wahrung der Erklärungsfrist O dotrzymaniu terminu złożenia pro closed no
4 May 19 '09 deu>pol Entsprechendes gilt, wenn ... Powyższe stosuje się również pro closed no
4 May 18 '09 deu>pol vor Privaten osoba fizyczna pro closed ok
4 May 15 '09 deu>pol Inhaberzusatz informacja o właścicielu sieci pro closed no
4 May 14 '09 deu>pol auf Unterlassung in Anspruch nehmen roszczenie o zaniechanie pro closed no
4 Apr 21 '09 deu>pol Bindefrist termin związania ofertą pro closed ok
4 Apr 15 '09 pol>deu umowna hipoteka kaucyjna vertragliche Höchstbetragshypothek pro closed ok
4 Apr 1 '09 pol>deu JEDNOSTKI EKWIWALENTNE CER, JEDNOSTKI EUA Zertifikate CER EUA pro closed no
4 Apr 1 '09 pol>deu KRAJOWY PLAN ROZDZIAŁU UPRAWNIEŃ DO EMISJI DWUTLENKU WĘGLA nationaler Allokationsplan, NAP pro closed no
4 Apr 1 '09 pol>deu POZWOLENIE ZINTEGROWANE integrierte Genehmigung pro closed no
- Mar 9 '09 deu>pol endfälliges Darlehen kredyt spłacany wyłącznie w formie odsetek pro closed ok
4 Mar 8 '09 deu>pol Warenverräumung układanie towarów na regałach pro closed ok
- Mar 8 '09 deu>pol Market-Kunden-Restlaufzeiten pozostały czas ... pro closed ok
4 Mar 4 '09 deu>pol Brennwert vs. Heizwert ciepło spalania vs. wartość opałowa pro closed ok
4 Feb 28 '09 deu>pol KFz- Sachverstaendigenbuero biuro rzeczoznawcy samochodowego pro closed ok
3 Feb 23 '09 pol>deu za zgodą stron bez przyrzeczenia von einer Vereidigung absehen pro closed no
4 Feb 23 '09 pol>deu przychylić się stattgeben pro closed no
4 Feb 17 '09 pol>deu zamiejscowy wydział sądu rejonowego Außenstelle des Amtsgerichts pro closed ok
4 Feb 12 '09 deu>pol Verhandlungsjournal historia negocjacji pro closed no
4 Feb 10 '09 deu>pol ist an dieser Hochschule immatrikuliert immartykulowany pro closed no
- Feb 8 '09 pol>deu postępowanie w sprawie o przestępstwo Privatklageverfahren pro closed no
- Feb 4 '09 pol>deu powołując się na dotychczasową niekaralność da der Täter nicht vorbestraft war pro closed ok
4 Feb 2 '09 deu>pol Namensrechte prawo do nazwy pro closed no
4 Feb 2 '09 deu>pol eingegliederte Arbeitsorganisation w strukturze pro closed no
- Jan 29 '09 pol>deu półkolonie Ferien-Tagesveranstaltung pro closed no
4 Jan 28 '09 deu>pol beherrschtes Unternehmen vs. herrschende Gesellschaft jednostka zależna / dominująca pro closed no
4 Jan 29 '09 pol>deu przedszkole samorządowe kommunaler Kindergarten pro closed ok
- Jan 23 '09 deu>pol entflammbar trudnozapalny pro closed ok
4 Jan 14 '09 pol>deu wyważenie proporcji ausgewogene Proportionen pro closed no
2 Jan 11 '09 deu>pol eskalieren eskalować pro closed no
- Jan 9 '09 deu>pol Wasserstop szybkozłącze ze stopem pro closed ok
4 Jan 9 '09 deu>pol Gefahrenabwehrbehörden und -einsatzkräfte służby ratownicze pro closed no
4 Jan 9 '09 deu>pol Start des Betriebhochlaufes eksploatacja pro closed ok
4 Dec 1 '08 deu>pol Buchungskreisdaten dane jednostki gospodarczej pro closed no
4 Aug 28 '08 pol>pol były minister Panie Ministrze pro closed no
- Jul 7 '08 deu>pol Baisse-Klausel gwarancja/klauzula najniższej ceny pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search