Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 5 pol>fra ostateczne rozliczenie régularisation finale pro closed ok
- Jun 2 '19 esl>pol certificación literal de la Sociedad "GRoup....S.L" pełne zaświadczenie w sprawie spółki... pro closed no
4 Feb 6 '19 esl>pol enajenar o gravar sprzedawać lub obciążać pro closed no
4 Feb 6 '19 esl>pol usufructuario użytkownik pro closed no
4 Jul 12 '18 pol>fra okres nieskładkowy période non cotisée pro closed no
- Apr 25 '17 fra>pol la conviction d’un étranger à une peine de... skazania cudzoziemca na karę... pro just_closed no
- Sep 5 '16 esl>pol magistrado-juez sędzia mianowany pro just_closed no
- Aug 22 '16 fra>pol JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION Sędzia orzekający zwolnienia i osadzenia pro just_closed no
4 Dec 7 '15 pol>fra przedmiotowa nieruchomość [bien] immobilier en question pro closed no
- Oct 18 '15 fra>pol ont pris la mesure des fautes commises par [prawidłowo] ocenili/oszacowali/wyciągnęli prawidłowe wnioski ze szkody wyrządzone przez pro closed no
3 Oct 15 '15 fra>pol réclamations impayées nieuregulowane roszczenia pro closed no
2 Jun 19 '15 pol>fra rozporządzenie mieniem disposer des biens pro closed ok
4 Jun 12 '15 esl>pol guarda/tutela opieka/opieka prawna pro closed no
4 Feb 9 '15 pol>esl pozycja ítem pro closed no
- Nov 20 '14 esl>pol Honorarios según minuta Opłata za sporządzenie wyciągu/zaświadczenia pro closed ok
- Nov 16 '14 fra>pol travail intérimaire praca tymczasowa pro closed ok
- Nov 10 '14 fra>pol ordonnance motivée uzasadniony ordonans pro closed ok
4 Oct 20 '14 pol>fra skuteczność/bezskuteczność egzekucji impossibilité d'exécution pro closed no
4 Apr 3 '14 pol>fra teza dowodowa conclusions tirées (de l'appréciation) des preuves pro closed no
- Apr 3 '14 fra>pol indices de traitement grupa zaszeregowania pro open no
4 Dec 14 '13 esl>pol es justo Ww. środki strona uznaje za sprawiedliwe [i uzasadnione] w przedmiotowej sprawie pro closed no
- Nov 4 '13 esl>pol grupo consolidable grupa wchodząca do konsolidacji pro closed no
4 Sep 17 '13 pol>fra wniosek dowodowy demande d'administration de la preuve pro closed ok
3 Sep 14 '13 pol>fra wpis sądowy acompte sur frais judiciaires pro closed ok
- Jul 22 '13 esl>pol acaparamiento de terrenos scalanie gruntów pro closed ok
- Jun 3 '13 pol>fra data znalezienia zwlok corps retrouvé le: pro open no
- May 7 '13 pol>esl "zakaz wykonywania zawodu" inhabilitación para ejercer la profesion easy closed no
4 Apr 18 '13 pol>esl akt wykonawczy acto de ejecución easy closed ok
- Apr 8 '13 pol>esl dotychczasowy akt urodzenia la partida de nacimiento anterior pro just_closed no
- Apr 1 '13 esl>pol consulta patrz pro just_closed no
- Mar 27 '13 fra>pol requis żądania pro open no
4 Mar 24 '13 esl>pol consta por afirmación del declarante zgodnie z oświadczeniem zgłaszającego pro closed no
4 Mar 22 '13 fra>pol entrer en voie de condamnation sąd skaże... pro closed no
- Mar 20 '13 fra>pol dénonce d'assignation nakaz stawiennictwa pro open no
- Feb 12 '13 pol>fra pełnomocnictwo substytucyjne pouvoir de représentation pro closed no
- Jul 30 '12 esl>pol regimen general na zasadach ogólnych pro open no
4 Apr 4 '12 pol>esl wspólnik jawny socio colectivo pro closed ok
2 Mar 1 '12 pol>fra charakter porządkowy (tu) objectif de régularisation pro closed ok
4 Feb 22 '12 fra>pol délégation de signature upoważnienie do składania podpisu pro closed ok
- Jan 16 '12 pol>fra wezwanie do zapłaty sommation de payer pro closed ok
4 Jun 1 '11 pol>fra Komenda główna policji Direction générale de la police nationale pro closed no
4 Mar 16 '11 fra>pol pôle dział pro closed ok
- Mar 11 '11 fra>pol adminstrateur judiciaire vs. mandataire judiciaire sędzia komisarz - pełnomocnik sądowy pro closed no
- Jun 2 '10 fra>pol lettre missive list polecony pro closed no
4 May 27 '10 esl>pol Responsabilidad Civil Patronal Odpowiedzialność cywilna pracodawcy pro closed no
- May 26 '10 pol>fra kurator spółki Contrôleur de la société pro closed ok
4 Apr 28 '10 esl>pol 'no pone fin a la via administrativa' nie zamyka drogi administracyjnej pro closed no
- Apr 27 '10 esl>pol ayudas públicas zapomoga społeczna pro closed no
- Apr 27 '10 esl>pol Incapacidad temporal de la seguridad social Czasowa niezdolność [do pracy] z Ubezpieczenia Społecznego pro closed ok
- Apr 9 '10 pol>fra właściwy rzeczowo competence materielle pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search