PROZ.COM COVID-19 RESOURCE CENTER
Access Covid-19 jobs, answer relevant terminology questions, read industry news and more.

Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 5 pol>esl Umowa powierzenia contrato de cesión de datos personales pro closed no
4 Nov 23 '17 fra>pol prime de fusion premia akwizycyjna pro closed ok
4 Dec 1 '17 fra>pol dites "ordinaires réunies extraordinairement" tzw. "zwyczajne w trybie nadzwyczajnym" pro closed no
2 Nov 28 '17 fra>pol nantissement agrée dopuszczalny zastaw na akcjach pro closed no
4 Nov 26 '17 fra>pol action de numéraire akcje gotówkowe pro closed no
4 Mar 20 '17 pol>fra umowa pośrednictwa pracy contrat de travail temporaire pro closed ok
- Feb 7 '17 esl>pol contrato de suplidos Umowa o świadczenie usług pro just_closed no
4 Jul 20 '15 fra>pol sanction des inéquités contractuelles nierówne prawa stron umowy pro closed ok
4 Jul 17 '15 fra>pol De là à prétendre que na podstawie tego twierdzić, że pro closed ok
4 Jul 11 '15 pol>fra w granicach zwykłego zarządu dans les limites de la gestion quotidienne pro closed ok
4 Jul 10 '15 pol>fra dochować należytą staranność applique le principe de la diligence raisonnable/due diligence pro closed ok
4 Jul 8 '15 pol>fra Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Termes et condition de prestation des services par voie électronique pro closed ok
4 Jun 17 '15 fra>pol indice d'américanité obecność podmiotów amerykańskich pro closed no
4 May 28 '15 fra>pol arrêtées en toutes lettres wypisana słownie pro closed ok
4 Mar 31 '15 fra>pol ENTRE LES MAINS DE  do rąk pro closed no
4 Jan 18 '15 pol>fra z odroczonym terminem płatności délai de payement différé pro closed no
3 Jan 8 '15 pol>fra zgodnie z dbałością avec la diligence [d'un bon commerçant] pro closed no
4 Jan 7 '15 pol>fra Ugoda do umowy pożyczki Conditions du contrat de prêt pro closed ok
4 Dec 25 '14 fra>pol Responsable Méthodes Internationales Koordynator ds. Rozwiązań Międzynarodowych pro closed ok
- Nov 5 '14 fra>pol termes ou délais warunki lub terminy pro closed ok
4 Apr 4 '14 fra>pol personne des dirigeants przez kierownictwo pro closed no
4 Mar 22 '14 pol>fra na podstawie rachunku sur la base de la facture pro closed no
4 Dec 3 '13 pol>esl postępowanie sądowe o zasądzenie kwot pieniężnych inexistencia de procedimiento judicial de cobo o apremio pro closed ok
4 Dec 3 '13 pol>esl usługi nieuciążliwe actividades compatibles con el criterio habitacional pro closed ok
4 Dec 3 '13 pol>esl na zasadach wspólności łącznej propiedad proindivisa pro closed ok
- Apr 17 '13 esl>pol ocupación z możliwością zabudowy pro just_closed ok
4 Mar 27 '13 fra>pol valeurs au porteur papiery wartościowe na okaziciela pro closed no
- Mar 11 '13 pol>esl "o nr" bajo el número pro closed no
4 Jan 7 '13 fra>pol situations arrêtées stan na dzień pro closed no
- Dec 18 '12 esl>pol con renuncia expresa zrzekając się wyraźnie możliwości pro closed ok
4 Dec 18 '12 esl>pol hacerse responsables nie ponosi odpowiedzialności za pro closed ok
4 Oct 11 '12 fra>pol présomption de paiement bez wpływu na [obowiązek zapłaty za] pro closed ok
4 Jul 19 '12 esl>pol "destino final" docelowe przeznaczenie pro closed no
4 Jun 12 '12 fra>pol n'en continue pas moins à courir termin nadal biegnie pro closed ok
4 Dec 4 '11 pol>esl okres wyrownawczy periodo de liquidación pro closed no
4 Jun 6 '11 fra>pol idee de localisation du marché Propozycja lokalizacji nowego rynku pro closed ok
- Apr 7 '11 fra>pol de droit uprawniony pro closed ok
4 Mar 1 '11 fra>pol sans prejudice d'une affectation ulterieure z zachowaniem możliwości innego przydziału w późniejszym terminie pro closed no
4 Dec 4 '10 esl>pol Acta de notoriedad Poświadczenie stanu rzeczy pro closed no
- Jun 2 '10 fra>pol stipuler vs. contracter nałożyć (obowiązek) - przyjąć na siebie (obowiązek) pro closed no
- Jun 1 '10 pol>fra leasing operacyjny credit-bail operationnel pro open no
- May 26 '10 pol>fra odstąpić od umowy abandonner le contrat pro closed ok
- May 15 '10 fra>pol cert. d'immatriculation Dowód rejestracyjny pro open no
- Mar 25 '10 fra>pol les titulaires des marchés locaux lokalni wykonawcy pro closed ok
4 Mar 22 '10 fra>pol à leur charge ou à leur profit czy to na ich korzyść, czy na niekorzyść pro closed ok
- Mar 8 '10 fra>pol délégations données au personnel au sein de l’emprunteur pełnomocnictwa nadane pracownikom pożyczkobiorcy pro just_closed no
4 Dec 10 '09 fra>pol la loi attribue expressément wyraźnie nadanych prawem... pro closed no
- Sep 12 '09 fra>pol transformation de fonds Przekształcenie kapitałów (funduszy) pro just_closed no
- Jun 3 '09 fra>pol Developpements specifiques Konkretne wdrożenia pro closed no
- Mar 17 '09 pol>esl stałe pełnomocnictwo poderes sin fecha de caducidad pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search