Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 27 '14 pol>eng sąd właściwy dla pozwanego court with jurisdiction over the defendant's residence or legal seat pro closed ok
4 Nov 15 '13 pol>eng kurs debiutu debut rate pro closed no
4 Nov 15 '13 pol>eng przynależność do indeksu ( w kontekście) inclusion in an index pro closed no
4 Oct 9 '13 pol>eng projekt wykonawczy architektury detailed architectural design pro closed ok
- Feb 4 '12 eng>pol blind count arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych pro closed ok
4 Jan 19 '12 pol>eng po zreorganizowanym after restructuring pro closed no
4 Oct 20 '11 eng>pol silo silos (organizacyjny) pro closed ok
1 Sep 10 '11 pol>eng Dotychczasowi klienci existing customers/ clients pro closed ok
4 Jun 20 '11 eng>pol DNA Designated National Authority pro closed no
- Jan 7 '11 pol>eng prezes general manager pro closed ok
- Feb 16 '10 pol>eng Wpisanie się z usługami match to pro closed ok
4 May 7 '08 pol>eng Zatowarowanie stock replenishment pro closed ok
- Apr 17 '08 pol>eng wolne zgromadzenie wspólników general shareholders' meeting pro closed ok
4 Feb 4 '08 pol>eng wewnątrzunijny intracommunity pro closed no
- Jan 29 '08 pol>eng Utrzymanie poziomu (np. sprzedaży) (for) high/good performance pro closed no
4 Nov 8 '07 eng>pol If you don't like the smell in the bakery - find another one jak ci się nie podoba, to droga wolna pro closed no
4 Sep 10 '07 pol>eng Licencja na wyłączność exclusive license pro closed no
- Sep 6 '07 pol>eng pełnić dyżur be on duty pro closed no
4 Sep 4 '07 eng>pol extra work dodatkowe prace pro closed no
- Aug 7 '07 pol>eng inwentaryzacja wyceniona value priced inventory pro just_closed no
- Aug 6 '07 pol>eng dokumenty oczekujące pending documents pro closed ok
4 Jul 5 '07 eng>pol high order fll rate wysoki wskaźnik realizacji zamówień pro closed ok
- Jun 30 '07 pol>eng grupa inicjatywna group of organizers/ organisers pro closed ok
4 Jun 30 '07 eng>pol long running supplier statement długoterminowe oświadczenie/ zobowiązanie dostawcy pro closed no
4 Jun 21 '07 eng>pol cube objętość pro closed no
- Apr 12 '07 eng>pol facilities urządzenia pro closed no
4 Jan 18 '07 pol>eng stresogenne aspekty samopoznania stressogenic aspects of self-knowledge/ self knowledge pro closed ok
- Jan 11 '07 eng>pol management's slate lista kandydatów zarządu pro closed no
- Jan 10 '07 pol>eng podejście procesowe, norma ISO 9000 operations approach pro closed ok
- Jan 9 '07 pol>eng pozyskanie środków to raise funds pro closed ok
4 Dec 10 '06 pol>eng znak handlowy brand name pro closed no
4 Dec 10 '06 eng>pol ownership of results autorstwo wyników pro closed no
4 Nov 25 '06 eng>pol overall objective vs ultimate goal całokształt zadania/planu vs. cel (główny, nadrzędny) pro closed ok
4 Nov 25 '06 eng>pol self-persuasion auto-perswazja pro closed ok
4 Nov 25 '06 eng>pol issues and concerns uwagi i obiekcje pro closed ok
4 Nov 20 '06 eng>pol turn on zależeć od pro closed no
- Nov 19 '06 eng>pol collectible amount ściągalna kwota pro closed no
4 Oct 24 '06 eng>pol IAS compliant audited financial statements zbadane przez biegłego rewidenta pro closed ok
4 Oct 17 '06 eng>pol customer engagement marketing marketing angażujący klienta/ów pro closed no
- Sep 29 '06 eng>pol retail asset management zarządzanie aktywami detalicznymi pro closed no
4 Sep 29 '06 eng>pol non-US subs filie działające poza granicami Stanów Zjednoczonych pro closed no
4 Sep 28 '06 eng>pol exceptional operation wyjątkowo dobra koniunktura pro closed no
- Sep 28 '06 eng>pol hospitality korzyści materialne/majątkowe i/lub osobiste pro just_closed no
4 Sep 24 '06 eng>pol brew pub mini browar pro closed ok
4 Sep 23 '06 eng>pol to meet the opportunity wykorzystać możliwości pro closed no
4 Sep 19 '06 eng>pol capable of remedy within 10 days of a written notice jest w stanie naprawić szkodę w ciągu 10 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia pro closed ok
4 Sep 19 '06 eng>pol territory management zarządzanie obszarem sprzedaży pro closed ok
4 Sep 18 '06 eng>pol Business Scale Rozwój firmy poprzez doskonalenie umiejętności pro closed no
4 Sep 11 '06 eng>pol critical path maintnance dotrzymanie terminów wykonania zadań o kluczowym znaczeniu dla projektu pro closed no
3 Sep 10 '06 eng>pol water footprint (stopień) wykorzystania (wszystkich) zasobów wodnych pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search