Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Mar 8 '15 deu>pol Vorausvermächtnis zapis uprzywilejowany / zapis naddziałowy pro closed ok
- Mar 18 '07 deu>pol Erfüllungsgehilfe osoba, której powierzono wykonanie zobowiązana pro closed ok
- Feb 13 '05 pol>deu tekst jednolity konsolidierte Fassung pro closed ok
- Mar 10 '06 deu>pol Inanspruchnahmeschreiben pismo z żądaniem realizacji płatności (z tytułu poręczenia/gwarancji bankowej) pro closed no
- Aug 23 '09 pol>deu rekrutacja stała Rekrutierung und Einstellung von Mitarbeitern pro closed no
NP Jul 30 '09 deu>pol Deichabgabe, Deichgebühr podatki / opłaty na utrzymanie wałów pro closed ok
- Jul 1 '09 deu>pol öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger podmot publiczno-prawny zajmujący się utylizacją pro open no
4 Jun 27 '09 pol>deu fundusze dorobkowe Zugewinn pro closed ok
- Apr 21 '09 pol>deu wynagrodzenie z tyt. posiedzenia zarządu Entschädigung pro closed no
- Mar 18 '09 pol>pol niesporne wierzytelności pieniężne unstrittige Geldforderungen pro open no
- Mar 11 '09 deu>pol Grundbuchvollzug dokonanie wpisu w księdze wieczystej pro closed ok
- Feb 9 '09 deu>pol aus welchem Titel auch immer z jakiego by to nie było tytułu pro closed ok
4 Jul 8 '08 deu>pol Belastungsvollmacht pełnomocnitwo (do obciążania nieruchomości prawami rzeczowymi) pro closed ok
4 Jun 11 '08 deu>pol Zweckerklärung oświadczenie o przeznaczeniu kredytu (hipotecznego) pro closed ok
4 May 1 '07 pol>deu Strona Ujawniająca/ Otrzymująca die offenlegende Partei/ empfangende Partei pro closed ok
4 Sep 30 '07 pol>deu postępowanie dobrowolne freiwilliges Insolvenz-/Konkursverfahren pro closed ok
- Sep 26 '07 deu>pol Nachgenehmigung zatwierdzenie ex-post pro open no
4 Apr 28 '07 deu>pol Mieteintrittserklärung oświadczenie/deklaracja o wejściu w prawa i obowiązki pro closed ok
4 Oct 23 '06 deu>pol vorgerichtliche Kosten koszty przed wstąpieniem na drogę sądową pro closed ok
4 Oct 22 '06 deu>pol Antragsteller/Antragsgegner powód/pozwany pro closed ok
4 Jul 4 '06 deu>pol Geschäftsbesorgungsleistung świadczenie z tytułu umowy o świadczeniu usług pro closed ok
- Apr 27 '06 pol>deu zabezpieczenie wykonania Erfüllungssicherheit pro closed ok
- Jan 31 '06 deu>pol Ersetzungsklausel klauzula o zastępowaniu umów pro closed ok
4 Nov 26 '05 deu>pol Unfallgegner (drugi) uczestnik wypadku drogowego pro closed no
4 Nov 18 '05 deu>pol "mehrere Personen als Mieter" kilka osób jako najemcy pro closed no
4 Nov 13 '05 deu>pol fest (tutaj) (tutaj) trwały pro closed no
- Nov 12 '05 pol>deu dochowanie należytej staranno¶ci Beachtung gebührender Sorgfalt pro closed ok
4 Nov 9 '05 deu>pol Werbegemeinschaft Wspólnota Reklamowa pro closed no
1 Oct 5 '05 deu>pol Metagesellschaft meta-spółka pro closed no
- Oct 3 '05 deu>pol Eigenmarken-Vertrag umowa o dostawę produktów własnej marki pro closed ok
- Sep 26 '05 pol>deu z list asortymentowo-cenowych aus Sortimentspreislisten pro closed no
- Sep 9 '05 pol>deu umowa dżentelmeńska Gentleman´s / Gentlemen´s Agreement pro closed ok
4 Sep 2 '05 pol>deu Przyjmuję do wiadomo¶ci i stosowaniu Zur Kenntnis und (zur) Anwendung/Einhaltung/Befolgung angenommen. pro closed ok
4 Aug 26 '05 deu>pol Nacherfüllung dodatkowe świadczenie (uzupełniające) z tytułu umowy pro closed no
4 Aug 25 '05 deu>pol Spezialrechtsversicherung odrębne ubezpieczenie od odpowiedzialno¶ci prawnej pro closed no
4 Aug 24 '05 deu>pol Folgeansprüche roszczenia z tytułu skutków (następcznych) pro closed ok
- Jul 22 '05 deu>pol zum Gerichtsstand bestimmen ustalić s± wła¶ciwy miejscowo pro closed ok
4 Jul 22 '05 deu>pol nach Wahl zgodnie z wyborem pro closed ok
4 Jul 21 '05 deu>pol gesellschaftsrechtliche Beteiligung uczestnictwo w spółce pro closed ok
- Jul 16 '05 pol>deu obsługa prawno – organizacyjna organisatorische und Rechtsdienste pro closed no
4 Jul 16 '05 pol>deu awaryjny zapas Sicherheitsbestand (an fertigen Erzeugnissen/Fertigerzeugnissen) pro closed ok
- Jul 16 '05 pol>deu krocz±ca prognoza sprzedaży fortgeschriebene Verkaufsprognose pro just_closed no
4 Jul 15 '05 pol>deu moc nadrzędna Gesetzesvorrang pro closed ok
- Jul 15 '05 pol>deu opracowania wstępne vorläufige Studien zum Projekt pro closed no
- Jul 15 '05 pol>deu starostwo powiatowe Starostei pro closed no
4 Jul 15 '05 pol>deu spółki stowarzyszone vereinigte Gesellschaften pro closed ok
- Jul 15 '05 pol>deu XX wydział gospodarczy KRS XX. Wirtschaftskammer des Landes-Gerichstregisters pro closed no
4 Jul 12 '05 pol>deu służebność drogi Grunddienstbarkeit des Geh- und Fahrtrechts pro closed no
4 Jun 28 '05 deu>pol zdanie Satz pro closed ok
4 Jun 28 '05 pol>pol zm. zmiana § pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next