Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 25 '08 deu>pol Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen Centralny Urząd ds. Dofinansowywania Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych pro open no
4 Aug 18 '09 deu>pol Leistungsansprüche roszczenia do świadczeń pro closed ok
4 Sep 14 '06 deu>pol hier: Inanspruchnahme ~ skorzystanie z praw ~~ pro closed ok
- Jan 26 '06 deu>pol Selbstbehalt je Versicherungsfall udział własny z każdy przypadek szkody pro closed ok
4 Apr 12 '06 deu>pol Strafrechtsschutzversicherung ubezpiecznie od kosztów w sprawach karnych pro closed ok
- Mar 18 '06 deu>pol Annahmegeschwindigkeit szybkość przyjmowania zgłoszeń pro closed no
4 Dec 22 '05 pol>deu rozrachunek likwidacyjny Schadesnabrechnung pro closed ok
- Sep 10 '05 deu>pol Versicherungsfachwirt dyplomowany broker ubezpieczeniowy pro closed no
4 Sep 2 '05 deu>pol Beitragsnachweise erfolgen deklaracje s± składane (terminiowo) pro closed no
3 Jul 29 '05 deu>pol Nachverrechnung rozliczenie koryguj±ce pro closed ok
- Jul 5 '05 pol>deu Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji S.A. Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji S.A. /=Versicherungs- und Rückversicherungsanstalt AG/ pro closed no
4 Apr 14 '05 pol>deu cesja reasekuracyjnej Abtretung der Rückversicherung pro closed ok
- Apr 14 '05 pol>deu windykacja regresu Beitreibung der Regressforderungen gegen Fa. XY pro closed ok
4 Apr 14 '05 pol>deu NNW komunikacyjne Kfz-Unfallversicherung pro closed ok
4 Apr 13 '05 pol>deu ... przypisu Zuschreibung pro closed ok
Asked | Open questions | Answered