Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 18 '11 pol>deu druk sejmowy nr ... Sejm-Drucksache Nr. pro closed ok
4 Jul 8 '09 pol>deu wyłożenie öffentliche Auslegung zur Einsichtnahme pro closed no
- Jul 2 '09 deu>pol Landespartei, Bundespartei partia polityczna kraju związkowego / p.p. o zasięgu federalnym pro closed ok
4 Dec 3 '07 deu>pol Verteilung der Aussiedler rozlokowanie terytorialne przesiedleńców pro closed ok
- Mar 20 '07 pol>deu Ramowe Stanowisko Polski Rahmenrichtlinien pro closed no
4 Sep 26 '06 pol>deu Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP Abt. für Erkundung der Kriminalität pro closed ok
- Sep 9 '05 pol>deu służby ochrony Wachdienste pro closed ok
4 Sep 9 '05 pol>deu służby państwowe Staatsdienste pro closed ok
2 Jul 29 '05 deu>pol Rätedemokratie demokracja Rad Robotnicznych pro closed ok
- Jun 19 '05 pol>deu miasto prezydenckie Stadtkreis pro closed ok
- Jun 17 '05 pol>deu podmioty mieszane, samorządowo-gospodarcze PPP-Unternehmen pro closed no
4 May 10 '05 deu>pol B/E (tu) tu: Obszar Działalności Politycznej B/E pro closed no
Asked | Open questions | Answered