Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 6 '06 deu>pol Problem- und Störstoffe substancje niepewne i obce pro closed no
- Aug 14 '07 pol>deu kreda cukrownicza Scheideschlamm pro just_closed no
- Mar 30 '06 deu>pol EBS paliwo alternatywne pro closed ok
- Mar 30 '06 deu>pol hausmüllähnlich zbliżone do odpadów bytowych pro closed ok
4 Mar 30 '06 deu>pol europaweit handelbares Produkt produkt sprzedawany w całej Europie pro closed ok
- Mar 30 '06 deu>pol Altlastsanierung usuwanie starych zanieczyszczeń ekologicznych pro closed ok
- Mar 17 '06 deu>pol Bioverträglichkeit biozgodność pro closed ok
4 Jan 9 '06 deu>pol Vorhaltelager magazyn przej¶ciowy (tymczasowy) pro closed ok
4 Sep 4 '05 pol>deu docelowa rzędna składowania höchste/Höchstkote der Mülllagerung pro closed ok
4 Jul 16 '05 pol>deu raport oddziaływania na środowisko Umweltvertäglichkeitsprüfung pro closed ok
- Jun 30 '05 pol>deu przerzut wód (Flusswasser)Zuleitung pro closed no
- Jun 29 '05 pol>deu zlewnia Zuflussgebiet pro closed no
4 Jun 29 '05 pol>deu udrożnienie (erneute) Schiffbarmachung / Wiederschiffbarmachung pro closed ok
4 Jun 29 '05 pol>deu liczebnosc gatunków Poplationsstärke der jeweiligen Arten pro closed no
4 Jun 26 '05 pol>deu unieszkodliwianie (odpadów) Entsorgung pro closed ok
4 Jun 25 '05 pol>deu zanieczyszczenia obszarowe wody diffuse Wasserbelastung pro closed no
4 Jun 24 '05 pol>deu źródło obszarowe (rolnicze) punktuelle und diffuse Quellen pro closed ok
- Jun 24 '05 pol>deu doczyszczanie Nachsortieren pro closed no
4 Jun 24 '05 pol>deu wskaźnik zabudowy retencyjnej Retentionskoeffizient pro closed ok
4 Jun 23 '05 pol>deu energo- i materiałochłonnosc gospodarki energie- und rohstoffintensive Wirtschaft pro closed ok
4 Jun 13 '05 pol>deu zrzut zanieczyszczeń Abwasserbeseitigung, Abwasser_ab_leitung pro closed no
4 May 17 '05 pol>deu test wymywania Eluierung/Auswaschungsprobe/test pro closed ok
- May 12 '05 deu>pol Abluftbehandlung proces oczyszczania powietrza odlotowego pro closed no
- May 12 '05 deu>pol Truebwasserspeicher zbiornik magazynowy wody nadosadowej pro closed ok
- May 6 '05 deu>pol Maschinentechnik urz±dzenia techniczne pro closed no
- May 6 '05 deu>pol Feinsiebgebäude budynek filtrów/filtrownia pro closed no
- May 6 '05 deu>pol Membranbelebung oczyszczanie filtrem membranowym pro closed no
4 May 5 '05 deu>pol Nachweisverordnung rozporządzenie w sprawie dokumentowania utylizacji odpadów pro closed no
- Apr 5 '05 pol>deu SGGW Haupthochschule für Landwirtschaft pro closed no
4 Apr 4 '05 deu>pol der Feinstaub mikropył pro closed ok
- Mar 9 '05 deu>pol By-pass przepławka pro closed no
- Mar 8 '05 deu>pol Abflussverschärfung zwiększenie odpływu powierzchniowego pro closed no
4 Mar 8 '05 deu>pol Entsiegelung udrażnianie powierzchni pro closed no
- Jan 26 '05 deu>pol Landeskultur kształtowanie ¶rodowiska pro closed no
4 Feb 1 '05 deu>pol Ausleitungen odprowadzenie (wody) pro closed no
- Feb 1 '05 deu>pol Bewuchspflege pielęgnacja darni pro closed ok
4 Dec 28 '04 deu>pol verdeckte dotierte Proben ślepe próbki dotowane pro closed no
Asked | Open questions | Answered