Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 7 '15 pol>deu Kolegium Administracji i Biznesu Kolleg für Verwaltung und Business pro closed ok
- Jun 27 '14 pol>deu technika Technik pro closed ok
- Sep 15 '08 pol>deu publikacja zwarta Buchveröffentlichung pro closed no
4 Sep 17 '09 pol>deu studia drugiego stopnia Magister-Aufbaustudiengang pro closed ok
4 Jul 10 '09 deu>pol Beleg- und Einbringunsverplichtung obowiązek uczestnistwa i uzyskania (odpowiednich) ocen (przeliczeniowych) /do ustelenia oceny/ pro closed ok
4 Mar 30 '09 pol>deu zajęcia panelowe Podiums-Workshop pro closed ok
4 Apr 2 '08 pol>deu Szkoła podstawowa 25-lecia PRL płk.-Stanisław-Dąbek-Grundschule Nr. 10 pro closed ok
4 Dec 10 '07 pol>deu duże nierozdrobnione przedmioty komplexe Fächer pro closed ok
4 Apr 1 '06 pol>deu nauczanie początkowe Unterstufenlehrer/Unterstufenlehrerin pro closed no
- Mar 4 '06 pol>deu dopuszczający zulässig pro closed no
- Jan 16 '06 pol>deu przysposobienie obronne Verteidigungsschulung pro closed no
- Jan 6 '06 deu>pol Sachkunde realioznawstwo pro closed ok
1 Dec 28 '05 pol>deu Uczelnia służb państwowych Hochschule für den Staatsdienst pro closed no
- Dec 27 '05 pol>deu Osoba kształcąca sie na studiach der/die Studierende pro closed no
- Dec 17 '05 pol>deu studia niestacjonarne kein Direktstudium pro closed no
- Nov 3 '05 pol>deu działalność edukacyjna w zakresie szkolnictwa ogólnoszktałcącego Algemeinbildende Bildungs-/Unterrichtstätigkeit pro closed no
- Oct 20 '05 pol>deu kurator oswiaty i wychowania Leiter der Schul- und Bildungsbehörde pro closed ok
4 Sep 19 '05 pol>deu status absolwenta Status eines Schulabgängers pro closed no
4 Sep 19 '05 pol>deu wykształcenie zasadnicze Berufsschul(aus)bildung pro closed no
- Jul 7 '05 pol>deu poziom podstawowy i rozszerzony (nowa matura) grundlegendes und erweitertes Abitur pro closed no
- Jun 30 '05 pol>deu podstawa programowa Basislehrplan pro closed ok
- Jul 21 '04 pol>deu szkoła policealna postlyzeale Fachmittelschule pro closed no
- May 12 '05 deu>pol oeffentlichkeitsrecht uprawnienia publiczne pro closed no
4 May 5 '05 pol>deu kierownik kształcenia praktycznego (Ausbildungs)leiter des praktichen Unterrichts pro closed no
4 Apr 19 '05 pol>deu srednie techniczne wyksztalcenie technische (und) höhere Bildung pro closed ok
- Apr 3 '05 pol>deu przysposobienie biblioteczne Einführung in die Bibliotheksbenutzung/Infoschulung zur B. pro closed no
4 Jan 22 '05 pol>deu nr albumu Matrikel-Nr. pro closed ok
Asked | Open questions | Answered