Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Sep 14 '16 pol>deu dokop Abgrabung pro just_closed no
- Mar 13 '05 deu>pol Hohlwand ściana szkieletowa pro closed no
- Aug 27 '11 pol>deu wysezonowany nach entsprechender Reifezeit pro closed no
- Apr 22 '10 deu>pol Nachweisalter przyjmowany wiek betonu pro closed ok
- Jun 2 '06 pol>deu Projekt budowlany zamienny geänderter Eingabebauplan pro just_closed no
- Oct 27 '09 deu>pol Öffnungen aufmauern wykonanie otworów (drzwiowych) pro closed no
4 Nov 14 '04 deu>pol Endsporn końcowa płyta oporowa / ostroga pro closed ok
4 Jun 26 '09 pol>deu usterki limitujące/ nielimitujące wesentliche / unwesentliche Baumängel pro closed ok
- Mar 12 '09 pol>deu rozruch zerowy erste Inbetriebnahme pro just_closed no
4 Feb 20 '08 pol>deu program funkcjonalno-użytkowy Funktions- und Nutzungsprogramm pro closed ok
4 Nov 29 '07 pol>deu strzałka odwrotna ugięcia nach oben gerichteter Biegepfeil / positive Auslenkung pro closed ok
- Oct 23 '07 deu>pol Hochporosierter Ziegel trocinówka silnie poryzowna pro closed no
4 Jun 14 '06 deu>pol Bahnenabdichtung folia izolacyjna (w rolkach) pro closed no
- May 14 '06 pol>deu kanalizacja teletechniczna Kabelkanalisation pro closed no
3 Apr 21 '06 pol>deu protokół konieczności Protokoll über die Notwendigkeit von Mehrarbeiten pro closed no
4 Apr 12 '06 deu>pol Binderauflage tu: (dodatkowa) powierzchnia nośna na wiązary pro closed ok
- Apr 11 '06 deu>pol Feinplanum powierzchnia podłoża pro closed ok
4 Apr 11 '06 pol>deu front robót Baustellenabschnitt(e) pro closed ok
4 Mar 27 '06 pol>deu operat wodnoprawny wasserrechtliches Gutachten pro closed ok
4 Mar 22 '06 deu>pol Roh- und Ausbauwerke obiekty budowlane w stanie surowym i prace wykończeniowe pro closed no
- Mar 21 '06 deu>pol Wärmeschutzrichtlinien wytyczne projektowania/stosowania termoizolacji pro closed ok
4 Mar 21 '06 deu>pol Strassenland teren przeznaczony pod ulicę/drogę pro closed ok
- Mar 18 '06 deu>pol Sauberkeitsschicht warstwa wyrównawcza pro closed ok
4 Mar 8 '06 pol>deu całość użytkowa Nutzungseinheit pro closed ok
4 Mar 9 '06 pol>deu katastrofa budowlana Bau/Gebäude~Einsturz pro closed ok
- Mar 6 '06 pol>deu Wykaz właścicieli i władających Verzeichnis der Eigentümer und Besitzer pro closed no
4 Feb 26 '06 pol>deu projektowa dokumentacja wykonawcza Ausführungsplan pro closed no
4 Jan 19 '06 pol>deu charakter wykonawczy hier: ein reines Bauunternehmen pro closed no
4 Dec 12 '05 deu>pol anstandslos bezwzględnie pro closed ok
4 Dec 11 '05 deu>pol bauvorlageberechtigt posiada uprawnienia budowlane pro closed no
- Dec 9 '05 deu>pol Hochbauarbeiten prace ogólnobudowlane pro closed no
- Dec 9 '05 deu>pol Gewerk, Nebengewerk prace branżowe/ uzupełniające prace branżowe pro closed no
4 Nov 28 '05 deu>pol Spindelauszugslaenge długo¶ć wysuwanego wrzeciona pro closed no
- Nov 25 '05 deu>pol Sanierung von Tankstellenflaechen nach 19 WHG ununięcie zagrożenia na skażonych powierzchniach stacji benzynowych pro closed no
4 Oct 4 '05 pol>deu pelnobranzowy Gesamtgewerke- pro closed no
- Sep 4 '05 pol>deu wykopy liniowe lub jamiste Gräben bzw. Gruben (bis1,5 m Seitenlänge) pro open no
3 Sep 4 '05 deu>pol na odkład mit dem Auftrag/Auftragen [des (überschüssigen) Aushubmaterials] pro closed no
4 Sep 4 '05 deu>pol ksi±¿ka obmiarów i przedmiarów Aufmaß- und Voraufmaßbuch pro closed no
4 Sep 4 '05 deu>pol ³±czone metod± zgrzewania geschweißt pro closed no
4 Aug 29 '05 deu>pol Kotierung ustalenie rzędnych pro closed no
- Aug 26 '05 pol>deu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego der örtliche Raumordnungsplan pro closed no
4 Aug 16 '05 pol>deu wielootworowe płyty betonowe Vegetationsplatten pro closed ok
4 Aug 5 '05 deu>pol Aufkantung występ pro closed no
4 Aug 5 '05 deu>pol Traufkasten okap pro closed no
4 Aug 3 '05 deu>pol Drempelmauerwerk ¶ciana kolankowa pro closed no
4 Jul 27 '05 deu>pol Wagenabweiser odbojnik (do wózków) pro closed ok
4 Jul 29 '05 deu>pol Steinscharen warstwy cegieł pro closed no
4 Jul 29 '05 deu>pol Blockziegel pustak ceramiczny pro closed ok
4 Jul 29 '05 deu>pol Moertelband pas zaprawy pro closed ok
4 Jul 22 '05 pol>deu szkliwo zementowe Zementhaut pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next