Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 14 '09 deu>pol Dithiocarbamate dwutiokarbaminiany pro closed ok
- Mar 24 '09 deu>pol Talkfettalkohol roztwór talku w alkoholu tłuszczowym pro just_closed no
4 Aug 14 '07 deu>pol Mischphasenpigment pigment fazy wieloskładnikowej pro closed no
4 Sep 5 '06 deu>pol Na-Desoxycholat dezoksycholan sodu pro closed ok
- Jan 30 '06 pol>deu destylarka Destillierapparat pro closed ok
4 Jan 26 '06 pol>deu jednomiarowy Vollpipette pro closed ok
- Nov 10 '05 pol>deu sanityzujący Reinigungsmittel für sanitäre Einrichtungen pro closed ok
4 Jul 27 '05 deu>pol Blindwert des Verdünnungswassers warto¶ć ¶lepej próby wody użytej do rozcieńczenia pro closed no
4 Jun 28 '05 pol>deu faza niegazowa nichtgasförmige Phase pro closed no
4 Jun 22 '05 pol>deu benzoalf pirenu Benzo(a)pyren pro closed ok
4 Jun 20 '05 deu>pol lag-time Abnahme zmniejszenie lag time pro closed ok
4 May 18 '05 deu>pol Einstellzusatz rozpuszczalnik (szybki, długi, normalny) pro closed ok
4 May 5 '05 deu>pol zusätzlich vorbehandeln poddać dodatkowo /uprzednio/ czyszczeniuu wstępnemu pro closed no
4 Mar 29 '05 pol>deu nitroceluloza lakiernicza Nitrozellulose zur Lackherstellung pro closed no
2 Mar 15 '05 pol>deu wytr±caj±cy kwasy Säure(n) ausscheidend pro closed no
Asked | Open questions | Answered