Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Sep 17 '07 deu>pol Ertragslage Wyniki w zakresie przychodów pro closed no
4 Jul 23 '10 deu>pol Gutschein nota uznaniowa pro closed ok
4 Jul 2 '09 deu>pol nicht konsolidierungsfähig bzw. -pflichtig nie nadjące się do (s)konsolidowania lub nie podelgające obowiązkowi konsolidacji pro closed ok
4 Jul 1 '09 pol>deu miasto stopnia wojewodzkiego Woiwodschaftsstadt pro closed no
4 Apr 22 '08 deu>pol Genussrechtkapital kapitał ze świadectw użytkowych pro closed ok
4 Dec 12 '07 deu>pol Leistungsdichte zwiększenie ilości wykonywanych usług pro closed no
4 Apr 23 '07 deu>pol Kreditoren-Service Obsługa kredytodawców pro closed no
4 Sep 29 '06 pol>deu koszty pozyskania Beschaffungskosten pro closed ok
4 Apr 11 '06 pol>deu klucz podziału oczekiwanych korzyści Verteilungsschlüssel für voraussichtliche Einkünfte pro closed no
4 Mar 25 '06 pol>deu upowazniony do emisji warrantow subskrypcyjnych berechtigt zur Ausgabe von Optionsscheinen pro closed no
4 Mar 25 '06 pol>deu kwotowe okreslenie czesci kapitalu wplaconego Betrag des geleisteten Grundkapitals pro closed ok
4 Mar 22 '06 deu>pol Mengenkontrakt umowa na dostawę określonej ilości pro closed no
4 Mar 22 '06 deu>pol Deckungskäufe zakupy zabezpieczjające pokrycie zapotrzebowania pro closed no
- Mar 22 '06 pol>deu spółki Skarbu Państwa Gesellschaften des Fiskus pro closed ok
- Mar 16 '06 pol>deu dyrektor pionu Dezernent pro closed ok
- Dec 8 '05 pol>deu z tytułu tu: für pro closed ok
4 Feb 21 '06 deu>pol Verbandswesen organizacje pro closed no
- Jan 14 '06 deu>pol Scheckunterzeichner osoba wystawiaj±ca czek (wystawca) pro closed no
4 Jan 9 '06 deu>pol stichproben-(matrix)-orientierte Vorgehensweise metoda wyrywkowa (macierzowa) pro closed no
- Dec 13 '05 deu>pol zagospodarowaæ absetzen (Lagerbestände) pro closed ok
4 Nov 23 '05 pol>deu zysk mniejszości Gewinnanteil von Minderheitsbeteiligungen pro closed no
- Nov 22 '05 pol>deu korekty i wyłączenia Berichtigungen und Ausschlüsse pro closed ok
- Oct 18 '05 pol>deu spadajacy rynek Schrumpfender Markt pro closed no
4 Oct 4 '05 pol>deu Dyrektor Ekonomiczny Kaufmännischer Direktor pro closed no
4 Sep 16 '05 deu>pol geschäftsführender Verwaltungsratmitglied Członek Rady Zarządzającej SA pełniący funkcję kierowniczą pro closed ok
4 Sep 16 '05 deu>pol Gesellschaftsverwalter przewodnicz±cy rady zarz±dzajcej S.A. pro closed ok
- Jul 15 '05 pol>deu sprzedaż komisowa Groß- und Kommissionshandel pro closed ok
- Jul 15 '05 pol>deu magazynowanie, przechowywanie i składowanie Lagerei pro closed ok
4 Jul 13 '05 deu>pol aushaftendes Kapital pozostała do spłaty kwota główna pro closed no
4 Jul 6 '05 pol>deu Zdanie Kapazität/Fähigkeit der Begünstigten pro closed no
- Jul 5 '05 pol>deu monitorowanie rzeczowe Programmmonitoring pro closed no
4 Jun 27 '05 pol>deu instrument dłużny Schuldinstrument pro closed no
4 Jun 23 '05 deu>pol Einkaufsanschlussbetrieb zakład uczestnicz±cy we wspólnocie zakupów pro closed no
4 Jun 20 '05 deu>pol passiver Barriere bei Handelsmarken pasywna bariera (wej¶cia) przy markach handlowych pro closed no
4 Jun 20 '05 deu>pol Preiseinstiegsmarken marki sprzedwane po cenach wej¶cia pro closed no
4 Jun 20 '05 deu>pol Barrierematerial materiał barierowy pro closed ok
4 Jun 20 '05 deu>pol HM Haltemarketing (HM) Marke pro closed ok
- May 16 '05 deu>pol Geschäftsverlauf konjunktura pro closed no
4 May 16 '05 deu>pol Geschäftsjahr tu: rok obrotowy pro closed no
- Apr 26 '05 deu>pol geringfügig Beschäftigter pracownik wykonujący prace dorywcze pro closed no
- Apr 25 '05 deu>pol Wertschöpfung (bez) tworzenia nowych warto¶ci pro closed no
4 Apr 13 '05 deu>pol einfuhrumsatzsteuerrechtlicher freier Verkehr wolny obrót bez naliczania obrotowego podatku wwozowego/importowego pro closed ok
4 Apr 12 '05 pol>deu doplaty zwrotne Rückerstattung der Nachschüsse pro closed ok
4 Apr 11 '05 pol>deu Wartosc umorzenia amortyzacji AfA pro closed no
4 Apr 11 '05 pol>deu nie st. k.u.p keine Werbungskosten pro closed no
4 Mar 20 '05 pol>deu agent "Społem" Subunternehmer pro closed ok
4 Feb 25 '05 pol>deu podmiot dominujący beherrschendes Rechtssubjekt pro closed ok
4 Feb 25 '05 pol>deu Wprowadzający Emmissionshaus pro closed ok
- Jan 20 '05 deu>pol Komm.-Nr. nr umowy komisowej = nr kom. (nr komisowy) pro closed no
Asked | Open questions | Answered