Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 9 '10 pol>deu podgląd dokumentu ZWA Zollwertanmeldung pro closed no
4 Feb 25 '08 deu>pol Frachtflug lot cargo pro closed ok
- Sep 26 '06 pol>deu zakład taboru Betrieb für Triebfahrzeuge und Wagen pro closed ok
4 Jun 9 '06 pol>deu km ladunkowy Lastkilometer pro closed ok
4 May 3 '06 pol>deu trakcja napowietrzna Fahrleitung pro closed no
4 Apr 11 '06 deu>pol Leergebinde pusty pojemnik pro closed ok
- Feb 28 '06 deu>pol Gefahrengutverordnungen rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych pro closed no
- Dec 18 '05 deu>pol Vorabavise (pre)awizowanie pro closed no
- Dec 15 '05 deu>pol Präferenzrecht preferencje prawne pro closed no
4 Dec 15 '05 deu>pol Aussenwirtschaftsrecht prawo handlu zagranicznego pro closed ok
4 Sep 27 '05 deu>pol Rufbus autobus na ż±danie pro closed ok
- Sep 8 '05 deu>pol Anschlussbahnbetrieb eksploatacja kolei dojazdowej (odgałęzienia) pro closed ok
- Jul 31 '05 deu>pol das Sprit- und das Shopgeschäft sprzedaż paliw i sklep pro closed no
4 Jul 20 '05 deu>pol Materialien zurückbuchen odksięgować materiały (przeznaczone do tego /anulowanego/ procesu) pro closed no
4 Jul 20 '05 deu>pol ein Workflow zur Feinsteuerung der Losgröse 1 auslösen (powoduje) uruchomienie/wywołanie workflow w celu precyzyjnego ustawienia wielko¶ci szarży 1 szt. pro closed no
4 Jun 15 '05 deu>pol Lenkradschlösser einrasten zablokować kierownicę pro closed no
4 Jun 18 '05 deu>pol verweisen den Empfänger auf den offenen Transport zrócić uwagę obiorcy (na fakt), że tranport był dokonywany na platforamch otwartych pro closed no
- Jun 18 '05 deu>pol Werksseitige Unterlagen dokumenty producenta pro closed ok
4 Jun 17 '05 pol>deu tor podejściowy Fahrrinne (im Hafen) pro closed no
4 Jun 16 '05 pol>deu nawierzchnia Straßendecke pro closed no
4 Jun 16 '05 pol>deu trakcja elektryczna 3.000 V prądu stałego elektrische Zugförderung mit 3.000 V Gleichstrom pro closed no
4 Jun 15 '05 deu>pol bypack pakiet z dodatkowym wyposażeniem pro closed no
4 May 25 '05 pol>deu transport wodny Wassertransport pro closed ok
4 May 22 '05 pol>deu ¶ródl±dowe agencje transportowe Binnenschifffahrtspedition(en) pro closed no
- May 16 '05 deu>pol Integritätsvertrag kontrakt antykorupcyjny pro closed ok
4 May 16 '05 deu>pol Erlebniswert atrakcyjno¶ć turystyczna pro closed no
- May 16 '05 deu>pol Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen działania wyrównawcze i kompensuj±ce pro closed ok
- May 15 '05 deu>pol Planfeststellungsbeschluss decyzja o zatwierdzeniu planu budowy pro closed no
- May 15 '05 deu>pol Arbeitsstättenerhebung spis/zestawienie (ilo¶ciowe) miejsc pracy pro closed no
- May 15 '05 deu>pol Rollweg/Rollbahn Taxiway (engl. Abkürzung für Rollweg oder Rollbahn) pro closed no
- May 14 '05 deu>pol Industriearchitektur architektura przemysłowa pro closed no
4 May 12 '05 deu>pol Spi-Öse Spinnaker-Öse pro closed ok
4 May 12 '05 deu>pol Niederholer niderholer pro closed ok
4 Apr 10 '05 deu>pol Gutschrift (falls anfallend) uznana kwota (jeżeli taka jest) pro closed no
4 Apr 10 '05 deu>pol Selbstbeteiligung bzw. Ausschlus der selbigen udział własny lub jego wył±czenie pro closed ok
4 Feb 22 '05 deu>pol Gitterbox --> UIC pro closed ok
Asked | Open questions | Answered