Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Sep 26 '12 deu>pol öffentlich angebotene Anteile udziały oferowane publicznie pro closed ok
4 Jun 29 '11 deu>pol G (GRENZKATASTER ?) kataster granic prawnie ustalonych pro closed ok
4 Jul 6 '11 pol>deu wyodrębnienie z księgi wieczystej Abschreibung im Grundbuch pro closed ok
4 Jun 29 '09 pol>deu wyodrębnienie lokalu Trennung der Wohnung pro closed no
4 Mar 24 '09 deu>pol Übergang Besitz, Nutz und Lasten przejście posiadania, pożytków i ciężarów pro closed ok
- Jul 5 '05 pol>deu zespoly mieszkaniowe w miastach städtische/urbane Wohnareale pro closed no
4 Jul 5 '05 pol>deu wspolnota mieszkaniowa Wohnungsgemeinschaft pro closed ok
4 Apr 29 '05 pol>deu repery głębinowe Höhenpunkte/Nivellementszeichen pro closed ok
- Apr 29 '05 pol>deu okazanie Grenztermin (vor Ort) pro closed ok
- Feb 22 '05 pol>deu własność hipoteczna ~ "mit einer Hypothek belastbares Eigentum" ~ pro closed no
3 Feb 21 '05 pol>deu geodezyjnie wydzielony vermessungsamtlich pro closed no
4 Feb 21 '05 pol>deu obręb Gemarkung pro closed no
- Feb 21 '05 pol>deu prawo do użytkowania wieczystego Erbbaurecht pro closed ok
3 Jan 20 '05 deu>pol Liegenschafts- und Altlastenkataster kataster nieruchomo¶ci i obci±żeń ekologicznych pro closed no
4 Jan 20 '05 deu>pol Realgläubiger wierzyciel hipoteczny pro closed no
Asked | Open questions | Answered