Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 12 '10 pol>deu kod resortowy Gesundheitsministeriums-Code pro open no
- Mar 12 '03 pol>deu niedowlad prawostronny Halbseitenlähmung pro closed no
4 Nov 27 '10 deu>pol przęsło porcelanowe Porzellan-Brückenglied pro closed no
- Oct 26 '10 pol>deu ustawa o świadczeniu usług zdrowotnych Gesetz über Gesundheitsleistungen pro closed ok
- Feb 15 '04 eng>pol patient compliance kooperatywne zachowanie (się) pacjenta pro closed ok
- Nov 7 '09 pol>deu postępowanie w w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej Verfahren in Sachen der Berufsverantwortlichkeit der Ärzte pro closed no
- Jan 24 '09 deu>pol Marcumarisierung mit einem Ziel-INR von 2-3 terapia/leczenie Marcumarem pro closed no
- Sep 17 '03 pol>deu lecznictwo otwarte ambulantes Gesundheitswesen pro closed ok
- Aug 22 '09 deu>pol Assistenzarzt lekarz asystujący pro closed no
4 Apr 4 '09 pol>deu nieuciśnięty nicht imprimiert pro closed no
4 Feb 6 '09 pol>deu gabinet konsultacyjno-orzeczniczy Sprechzimmer für ärztliche Beratungen und Gutachten pro closed ok
4 Feb 26 '09 pol>deu Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy Zahnärztliches Staatsexamen pro closed ok
4 Oct 2 '08 deu>pol Lösungsvermittler środek ułatwiający rozpuszczanie pro closed ok
4 Apr 10 '08 deu>pol lokalisierbarkeit Umiejscowienie i lokalizacja bólu pro closed ok
4 Apr 2 '08 deu>pol tangentiale Exzision wycięcie styczne pro closed no
4 Dec 20 '07 deu>pol U.Nr. Untersuchungsnummer pro closed no
- Oct 17 '07 deu>pol Pflegekasse kasa ubezpieczenia pielęgnacyjnego pro closed ok
- Sep 27 '03 pol>deu karta informacyjna z leczenia szpitalnego Krankenblatt pro closed ok
4 Dec 18 '06 pol>deu leczenie zachowawcze konservative Behandlung pro closed ok
4 Dec 18 '06 pol>deu objawy oponowe ujemne meningitische Symptome (Erscheinungen) negativ pro closed ok
4 Dec 17 '06 pol>deu bruzdy podpajęczynówkowe subarachnoidale Hirnfurchen (Sulci) pro closed ok
- Sep 5 '06 deu>pol braki woloskrzydłowe Freiendlücken pro just_closed no
4 Jul 31 '06 deu>pol Auswertung ocena pro closed no
4 Jul 30 '06 pol>deu tu: zasuwy Geschiebe pro closed no
- Jun 18 '06 pol>deu dr. n. med. Dr. med. pro closed ok
- Jun 5 '06 pol>deu metoda prob kontaktowych - testem polotwartym Methode der Kontaktproben in einem quasioffenen Test pro just_closed no
- May 12 '06 pol>deu Terapia Krotkoterminowa nastawiona na Rozwiazanie kurzfrisitige (Psycho)therapie mit dem Schwerpunkt Problemlösung pro closed ok
4 May 12 '06 pol>deu Poglebiona metoda Silvy weiterentwickelt pro closed no
- Feb 14 '06 pol>deu (przeciążenie mięśni) przykręgosłupowe (i szkieletowe) Muskelüberanstrengung (Muskeln des Skeletts und der Wirbelsäule) pro closed no
- Feb 14 '06 pol>deu choroba niedokrwienna (konczyn dolnych) (chronische) Blutleere, Mangel- oder Minderdurchblutung der Beine pro closed no
4 Jan 28 '06 pol>deu antybiotykoterapia skojarzona Therapie mit Antibiotika-Kombinationen pro closed no
4 Jan 18 '06 deu>pol winkelstabile 5-Loch Y-Platte płytka Y pięciootworowa k±towa pro closed ok
4 Jan 13 '06 pol>deu zespolenia (Schrauben und) Plattenverbindungen pro closed no
4 Dec 20 '05 deu>pol Schenkel tu: jedna z rurek (tubusa) pro closed no
4 Dec 15 '05 pol>deu pionizacja Vertikalisation pro closed ok
- Oct 5 '05 deu>pol Weiterbildungsordnung für die Ärzte rozporz±dzenie dot. dalszego podnoszenia kawalifikacji przez lekarzy w Nadrenii pro closed ok
4 Sep 27 '05 deu>pol schwach positive Kontrolle kontrola słabo dodatnia/pozytywna pro closed no
- Sep 7 '05 pol>deu test przesiewowy Siebtest pro closed ok
4 Jul 7 '05 pol>deu w sekwencji SE, FSE mit einer SE-Sequenz/FSE-Sequenz pro closed ok
- Jul 7 '05 pol>deu badanie MRI kręgosłupa MRI-Untersuchung der Wirbelsäule pro closed ok
4 Jun 27 '05 deu>pol Mehrbelegung ognisko/pole aktywne pro closed no
4 Jun 24 '05 pol>deu osrodek zdrowia Poliklinik pro closed ok
- May 18 '05 pol>deu malformacja naczyniowa Vaskuläre Malformation pro closed ok
4 May 16 '05 deu>pol Berstungsbruchlinien linie wieloodłamowego złamania pro closed ok
4 May 16 '05 deu>pol nicht adaptierbare Wundraender krawędzie rany nie daj±ce się zbliżyć do siebie pro closed ok
4 May 16 '05 deu>pol Schlaefenhirnvorderpol przedni biegun płata skroniowego pro closed ok
- May 16 '05 deu>pol MONATSPACKUNG opakowanie wystarczaj±ce na miesi±c kuracji pro closed no
3 May 16 '05 deu>pol Klingenschlussel klucz do (mocowania) ostrza pro closed no
3 May 15 '05 deu>pol Magenkalibrierungssonde sonda do kalibracji żoł±dka pro closed no
4 May 13 '05 pol>deu zatrzaski wewnętrzne Druckknöpfe pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next