Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 5 '18 deu>pol Rammpresse prasa tłokowa pro closed no
- Sep 14 '16 pol>deu dokop Abgrabung pro just_closed no
- Mar 13 '05 deu>pol Hohlwand ściana szkieletowa pro closed no
- Apr 14 '04 deu>pol Wannenleuchte Oprawa (oświetleniowa) pyłoszczelna pro closed ok
- Jan 6 '03 deu>pol Kabelverschraubung (śrubowa) dławnica (dławik) kablowy pro closed ok
- Nov 25 '12 deu>pol Tacho-Kombigerät tachometr z zestawem wskaźników pro closed no
- Aug 31 '11 deu>pol Aufsatzblech nasadzana osłona blaszana pro just_closed no
- Aug 27 '11 pol>deu wysezonowany nach entsprechender Reifezeit pro closed no
- Jun 1 '09 deu>pol Teilschnitt, Teilschnittmaschine kombajn chodnikowy pro just_closed no
4 Nov 9 '10 deu>pol Vertikales Fensterband pasmo okien pro closed ok
4 Nov 9 '10 deu>pol Sperr- und Deckfurnier obłóg i okleina pro closed ok
4 Aug 16 '10 pol>deu mechanik maszyn i urządzeń przeróbczych Mechaniker für Verarbeitungsmaschinen und -anlagen pro closed ok
4 May 26 '10 pol>deu deska podbiciowa Schalbretter pro closed ok
4 May 11 '10 deu>pol Stammbuendige Entastung okrzesanie pnia z gałęzi pro closed ok
4 Apr 20 '10 deu>pol Betreiber der Maschine podmiot ekpoatujący maszynę pro closed no
- Apr 22 '10 deu>pol Nachweisalter przyjmowany wiek betonu pro closed ok
- Mar 31 '10 deu>pol Freigabemuster próbka wzorcowa pro closed no
4 Mar 31 '10 deu>pol Restmenge resztki poprodukcyjne pro closed no
4 Feb 4 '10 pol>deu peglarz Eichmeister pro closed ok
- Jun 2 '06 pol>deu Projekt budowlany zamienny geänderter Eingabebauplan pro just_closed no
4 Nov 14 '09 deu>pol Dithiocarbamate dwutiokarbaminiany pro closed ok
- Oct 27 '09 deu>pol Öffnungen aufmauern wykonanie otworów (drzwiowych) pro closed no
4 Oct 27 '09 deu>pol Schlauchinlineverfahren mit dem DSR-System relining rękawem elastycznym pro closed ok
4 Oct 27 '09 deu>pol Auskleidungsverfahren metoda cementyzacji pro closed no
- Aug 22 '09 deu>pol Bypassbetrieb tryb przepływu omijającego pro closed ok
- Aug 14 '09 pol>deu p.p.t. – pod poziomem terenu uGOF - unter Geländeoberfläche pro closed no
2 Jul 29 '09 pol>deu protokół przyjęcia do eksploatacji Inbetriebnahmeprotokoll pro closed ok
4 Jul 19 '09 deu>pol Festmaße wymiary ścisłe pro closed ok
4 Jul 20 '09 deu>pol Erdeinbauschieber zasuwa odcinająca (płaska) do zabudowy ziemnej pro closed ok
1 Jul 11 '09 deu>pol Kirschner kirszner pro closed ok
4 Aug 1 '05 deu>pol differenzdruckbehaftet dostosowane do zmian ciśnienia pro closed ok
4 Nov 14 '04 deu>pol Endsporn końcowa płyta oporowa / ostroga pro closed ok
- Jul 6 '09 deu>pol Dekopieren wykonać w technice decpupage/dekupażować pro just_closed no
- Jul 6 '09 pol>deu obrys zewnętrzny Außenumriss pro closed no
4 Jul 5 '09 pol>deu g�rnik technicznej eksploatacji zł�ż Bergmann für den technischen Abbau der Lagerstätten pro closed ok
4 Jun 26 '09 pol>deu usterki limitujące/ nielimitujące wesentliche / unwesentliche Baumängel pro closed ok
4 Jun 26 '09 deu>pol Miner-elementar wg/zgodnie z (podstwową) regułą Minera pro closed ok
4 Jun 20 '09 deu>pol Wasserbautechniker technik budownictwa wodnego pro closed ok
- Mar 31 '09 pol>deu drewno stosowe Kurzholz (anhänger) pro closed ok
- Mar 29 '09 deu>pol Endenungleichheit niestałość odcienia (barwy) pro just_closed no
- Mar 24 '09 deu>pol Talkfettalkohol roztwór talku w alkoholu tłuszczowym pro just_closed no
4 Mar 8 '09 deu>pol Hängeregale półki podwieszane pro closed ok
- Mar 12 '09 pol>deu rozruch zerowy erste Inbetriebnahme pro just_closed no
- Mar 12 '09 pol>deu Przesiewacz palcowy Siebmaschine mit Fingerrosten pro just_closed no
- May 10 '04 deu>pol flammhemmend ausgerüstet z wyposażeniem uodparniającym na palność pro closed ok
4 May 30 '08 deu>pol Dreisteg klamra pro closed ok
4 Apr 8 '08 deu>pol Münzauffangbehälter pojemnik na monety pro closed ok
- Mar 1 '08 deu>pol Zulieferunterlagen dokumentacja dostawcy pro closed no
4 Feb 25 '08 deu>pol Frachtflug lot cargo pro closed ok
4 Feb 20 '08 pol>deu program funkcjonalno-użytkowy Funktions- und Nutzungsprogramm pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last