Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Sep 2 eng>lit CUT-OFF SEAL [galutinio] patvirtinimo antspaudas pro open no
- Aug 26 eng>lit lightbox vaizdų biblioteka pro open no
- Aug 26 eng>lit plugin point papildinių vietos, įskiepių vietos (ar taškai) pro open no
- Aug 22 eng>lit node scoped list sąrašas mazgo srityje pro open no
- Aug 20 eng>lit come against [čia] yra susijusi pro open no
- Aug 20 eng>lit retain covenants išlaikyti įsipareigojimus pro open no
4 Aug 1 eng>lit post-hearing brief argumentų ir dokumentų apibendrinimai pro closed ok
- Jun 24 eng>lit contact high persiduodantis apsvaigimas pro closed no
2 May 20 eng>lit business builder verslo plėtojimo modelis pro closed ok
- May 2 eng>lit spinner nut sukamoji veržlė pro open no
- Apr 8 eng>lit confinement beam izoliavimo spindulys pro closed no
4 Apr 7 eng>lit concrete slats vientisos betoninės grotelių grindys pro closed ok
4 Apr 3 eng>lit to refer back to itself grįžti prie to, kas buvo [pasakyta] anksčiau pro closed ok
4 Apr 2 eng>lit business referrals rekomendacijos, patarimai klientams pro closed ok
- Feb 25 eng>lit clear cell acanthoma šviesialąstelinė akantoma pro closed no
- Feb 21 eng>lit Processor boost frequency procesoriaus stiprinimo dažnis pro closed ok
4 Feb 15 eng>lit Key Assumptions pagrindinės prielaidos pro closed ok
4 Jan 28 lit>rus r. sav / sen. / k. Расейнское районное самоуправление, Расейнское староствo, село Габшяй (Gabšiai) pro closed ok
- Dec 13 '19 eng>lit sensual awareness jautimas pro just_closed no
- Dec 1 '19 eng>lit cohort samples bendrosios imtys pro open no
- Nov 20 '19 eng>lit no breakover pramušimas pro open no
- Nov 20 '19 eng>lit Capacitive energy talpinė energija pro open no
- Nov 9 '19 eng>lit digest hidrolizuoti gyvūniniai audiniai pro open no
- Nov 7 '19 eng>lit guided surgery tiriamoji chirurgija, tiriamoji operacija pro closed ok
- Oct 31 '19 eng>lit gooseneck ilgakaklė jungtis pro just_closed no
1 Oct 22 '19 eng>lit burst fracture lūžis veikiant didelei jėgai pro closed ok
- Oct 22 '19 eng>lit impaction fracture smūginiai lūžiai pro open no
- Sep 18 '19 eng>lit Full Code Test pilnutinis testas pagal kodeksą; dviejų pakopų testas pro closed ok
4 Sep 9 '19 eng>lit output rail išvesties šyna pro closed ok
- Aug 26 '19 eng>lit sub-acute rehabilitation vidutinio intensyvumo reabilitacija, nuosaiki reabilitacija pro closed no
2 Aug 22 '19 eng>lit left hemisensory loss kairiosios kūno pusės nejautra pro closed ok
2 Aug 22 '19 eng>lit left hemineglect "kairiosios pusės ignoravimas" pro closed ok
- Aug 22 '19 eng>lit toast pagarbos adresatas easy open no
- Jul 14 '19 eng>lit deck [spausdinimo] lentynos pro just_closed no
3 Jun 20 '19 eng>lit on-board control panel borto valdymo skydas, vidinis valdymo skydas pro closed ok
4 Jun 18 '19 eng>lit Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking Ribojamų medžiagų ženklinimo sąlygos deklaracija pro closed ok
- Jun 12 '19 eng>lit Disposable Electrosurgical Suction Coagulator vienkartinis elektrochirurginis siurbiamasis koaguliatorius pro just_closed no
- May 20 '19 eng>lit well-characterized gerai apibūdinti pro closed no
- May 20 '19 eng>lit Service plug darbinis kištukas, maitinimo kištukas, elektros tiekimo kištukas pro just_closed no
- May 9 '19 eng>lit single currency without transfers viena valiuta be keitimų pro closed ok
2 Apr 29 '19 eng>lit ocular extrinsic motility akies išorinis judumas pro closed ok
2 Apr 24 '19 eng>lit standoff įtvirtinimas, atrama pro closed ok
4 Apr 18 '19 eng>lit differential diferencialas pro closed ok
4 Apr 11 '19 eng>lit discharge wire iškrovos laidas pro closed ok
- Apr 9 '19 eng>lit posterior stabilized revision knee arthroplasty užpakalinėje dalyje stabilizuoto kelio artroplastija pro open no
- Apr 2 '19 eng>lit bund apsauginiai barjerai pro just_closed no
4 Mar 27 '19 eng>lit tracking point jutiklinis taškas, grafinės aplinkos valdymo taškas pro closed ok
- Mar 15 '19 eng>lit Plea hearing atsakymas į kaltinimą, pareiškimai dėl kaltinimo pro open no
3 Feb 21 '19 eng>lit line slip rizikos dalies draudimo sąlygos pro closed ok
- Feb 12 '19 eng>lit wire twist-ties vieliniai užrišimai, vieliniai raiščiai pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last