Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 29 '18 eng>pol instructions szczegóły sprawy pro closed ok
4 Feb 13 '18 eng>pol no barriers to removal nie ma przeszkód do wydalenia/nie istnieją przeszkody do deportacji pro closed no
4 Nov 16 '15 pol>eng FO Fines Office pro closed no
4 Nov 13 '15 pol>eng Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z wnioskiem o udzielenie zabezpiecze petition to discharge the maintenance order with an application to grant interim relief pro closed no
4 May 5 '15 eng>pol no further action against you zamkniecie dochodzenia pro closed no
- Mar 30 '15 pol>eng Nieusprawiedliwione niestawiennictwo when the defendant fails to appear without a reasonable excuse pro closed no
4 Jul 23 '14 eng>pol DDRCO Drink Driving Rehabilitation Course pro closed ok
4 Nov 29 '13 pol>eng doprowadzić oskarżonego z aresztu śledczego produce a defendant/prisoner in court pro closed ok
- Oct 28 '12 pol>eng orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu ...or disqulification imposed by the court pro closed no
4 Apr 4 '12 pol>eng sprawa o wydanie dziecka an application for return of the child pro closed ok
3 Nov 17 '11 pol>eng prowadzić obronę run a defence pro closed no
4 Oct 24 '11 eng>pol List a case for a bail application ... o uchylenie aresztu pro closed no
4 Sep 29 '10 pol>eng karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie conviction for making a false statement or accusation pro closed no
- Apr 28 '10 eng>pol "warned list" lista spraw oczekujących pro open no
4 Nov 19 '09 eng>pol going equipped for stealing posiadanie przedmiotów mających służyć dokonania kradzieży pro closed no
- Oct 13 '09 pol>eng przekazywać do dyspozycji hand over evidence to the court pro closed ok
- Oct 8 '09 pol>eng kradzież z użyciem przemocy robbery pro just_closed no
- Jun 11 '09 pol>eng toczyć się is being heard pro closed no
4 Jun 4 '09 eng>pol to enter a plea odpowiadać na postawiony(e) zarzut(y) pro closed no
4 Mar 24 '09 pol>eng powołać dowód z opinii biegłego the court has decided to admit expert witness evidence pro closed ok
- Feb 5 '09 pol>eng Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Department for Work and Social Insurance pro closed no
NP Sep 3 '08 pol>eng czy oskarżony był już sądownie karany? Does the defendant have criminal record? easy open no
- Sep 3 '08 pol>eng wywiad kuratora środowiskowego guardian's assessment pro closed no
- Jul 1 '08 pol>eng nakazanie publikacji przeprosin an order to publish apology pro closed no
4 May 26 '08 eng>pol Territory of Poland v Jan Kowalski sprawa z powództwa Rzeczpospolitej Polskiej przeciwko... pro closed no
4 May 16 '08 pol>eng sprawa o ustalenie kontaktów X's case for an application for contact pro closed no
2 Apr 4 '08 pol>eng orzekać (o czymś) adjudicate easy closed no
- Mar 31 '08 pol>eng zaświadczenie o niekaralności Criminal Record Bureau disclosure pro closed no
4 Mar 28 '08 eng>pol seeking injunctions dążyć/zabiegać/ starać się o nakaz sądowy zabraniający napastowania, zbliżania się do ofiary... pro closed no
4 Mar 27 '08 eng>pol Combination Order & Curfew Order nakaz łączący nadzór z pracą społeczną i nakaz aresztu domowego pro closed ok
4 Mar 27 '08 eng>pol pre sentence report raport przedwyrokowy pro closed ok
4 Mar 6 '08 pol>eng przestępstwo z artykułu....... offence contrary to... pro closed no
- Aug 22 '07 eng>pol refferal order nakaz skierowania pro closed ok
- May 25 '07 pol>eng poręczenie majątkowe security pro closed ok
- Apr 5 '07 eng>pol Primary Disclosure pierwotne ujawnienie/przedstawienie dowodów oskarżenia pro open no
- Feb 27 '07 pol>eng Sąd Pracy Employment Tribunal pro closed ok
4 Nov 4 '06 pol>eng obsługa prawna legal representation pro closed ok
3 Sep 25 '06 pol>eng kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na próbę custodial sentence conditionally suspended for a 3-year trial period pro closed no
- Aug 9 '06 eng>pol for better public service delivery dla lepszego świdczenia usług pro closed ok
3 Jul 6 '06 pol>eng minister przekształceń własnościowych Minister of Privatization pro closed no
- May 17 '06 eng>pol screen osłona, zasłona, ekran, przenośna ścianka pro closed no
4 Feb 23 '06 pol>eng renta z tytulu niezdolnosci do pracy incapacity benefit pro closed no
4 Feb 7 '06 eng>pol acknowledgment of service potwierdzenie odbioru pro closed no
4 Jan 26 '06 eng>pol community order nakaz wykonania pracy spolecznej pro closed no
4 Sep 22 '05 eng>pol noncustodial parent rodzic, ktory nie jest prawnym opiekunem dziecka pro closed ok
- May 28 '05 pol>eng s¹d okrêgowy district court pro closed no
- Mar 29 '05 pol>eng tajemnica służbowa confidential information pro closed ok
- Nov 12 '04 eng>pol directive on the approximation of the laws Dyrektywa... w sprawie zblizenia przepisow panstw czlonkowskich pro closed ok
4 Oct 18 '04 eng>pol Foreign and Commonwealth Office Ministerstwo Spraw Zagranicznych pro closed ok
- Oct 8 '04 pol>eng dyrektor operacyjny Operational Manager pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search