Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 27 eng>pol no warranty brak zapewnień pro closed no
4 Jul 24 eng>pol completion date termin realizacji pro closed no
4 Jun 11 eng>pol VOLUNTARY REDUNDANCY COMPROMISE AGREEMENT umowa w sprawie ugody dotyczącej dobrowolnego zakończenia stosunku pracy pro closed no
- Jun 8 eng>pol Results Based Partnership Agreement umowa w sprawie współpracy opartej na wynikach pro closed no
4 Jun 5 eng>pol deemed to have the words uznaje się, że po nich następują słowa pro closed no
- May 6 eng>pol compensation potential podstawa do wypłaty wynagrodzenia pro closed no
- Apr 19 eng>pol implied or constructive (knowledge) dorozumiana lub zwyczajowo oczekiwana (wiedza) pro closed no
4 Mar 21 eng>pol media connecting conditions addressee modifications zmiany wprowadzone przez adresata warunków przyłączenia do sieci pro closed no
- Mar 21 eng>pol evidence of proof dokumenty dowodowe pro closed no
4 Mar 21 eng>pol reconciliation uzgodnienie (z klientem/zleceniodawcą) pro closed no
- Mar 11 eng>pol interest rate hedge transaction transakcja zabezpieczenia stóp procentowych pro closed ok
- Mar 3 eng>pol acting of the involvement potwierdzający zaangażowanie pro closed ok
- Feb 21 pol>eng rekompensata za utracone korzyści z tytułu compensation for the loss of profits due to/related to pro closed ok
4 Feb 12 eng>pol sales ex-currencies sprzedaż bez uwzględnienia wyniku z przeliczania walut obcych pro closed no
4 Feb 12 eng>pol grand right works utwory z kategorii "wielkich praw" pro closed no
4 Feb 10 eng>pol disposition wydać dyspozycję pro closed no
4 Jan 26 eng>pol by assimilation w ramach przejęcia pro closed no
- Jan 24 eng>pol Employee Directory pakiet informacyjny dla pracownika pro closed ok
- Jun 7 '12 eng>pol Due Diligence analiza due diligence pro closed ok
4 Jul 30 '10 eng>pol for putting the Purchaser or at the election of (odpowiedzialny za) zapewnienie Nabywcy lub, według uznania Nabywcy, Spółce takiej samej pozycji pro closed no
4 May 24 '07 eng>pol attorney's check and CPA's check czek prawnika lub czek biegłego rewidenta pro closed ok
- Apr 28 '07 eng>pol in material default of any of its obligations istotne naruszenie któregokolwiek z jego zobowiązań/obowiązków pro closed ok
4 Nov 26 '06 pol>eng list przedmiotowy vs świadectwo przedmiotowe said letter/said certificate pro closed ok
- Nov 16 '06 eng>pol private equity community społeczność inwestorów typu private equity pro closed ok
- Sep 5 '05 eng>pol is not subject to patrz niżej pro closed ok
4 Jul 10 '05 eng>pol licensor (tu) licencjodawca pro closed ok
- Jun 23 '05 pol>eng ł±czyć they entered into a cooperation agreement pro closed no
- Apr 28 '05 pol>eng zagrożona szkodą w związku z niewykonaniem zadania may be potentially damaged pro closed no
4 Mar 24 '05 eng>pol disbursement of the facility under the term loan facility agreement wypłata środków na mocy umowy kredytu pro closed ok
4 Mar 24 '05 eng>pol mandated lead arrangers and banks umocownia/upoważnieni główni ogranizatorzy i banki pro closed ok
4 Mar 18 '05 eng>pol time being of the essence bylo pro closed no
4 Feb 4 '05 eng>pol call rate agreement umowa stopy procentowej pro closed no
4 Jan 23 '05 eng>pol convenience of forum wlasciwosc sadu pro closed no
4 Jan 20 '05 eng>pol material adverse effect istotny niekorzystny wpływ pro closed ok
4 Dec 2 '04 eng>pol procure the storage of the goods zlecic / zapewnic magazynowanie towaru pro closed no
4 Dec 2 '04 eng>pol without engagement nie są wiążące pro closed no
4 Nov 25 '04 eng>pol under this Clause only wylacznie na mocy/zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 20 pro closed no
4 Nov 23 '04 eng>pol SEVERABILITY. Each of the provisions of this agreement is severable. klauzula salwatoryjna pro closed no
4 Nov 20 '04 pol>eng podmiot spółki company's entity pro closed ok
2 Nov 13 '04 eng>pol performed due diligence, handled the closing of the acquisition. wykonalismy analize ekonomiczno-finansowa / analize due dilligence i ..... pro closed no
4 Oct 13 '04 eng>pol all claims that have arisen from his employment shall be settled wszelkie roszczenia z tytulu zatrudnienia pracownika zostana zaspokojone pro closed no
4 Sep 15 '04 pol>eng nieprzekraczalne nizej pro closed ok
4 Jul 30 '04 eng>pol common court of law sąd powszechny pro closed ok
4 Jul 24 '04 eng>pol copyright page strona z notą o prawach autorskich pro closed no
4 Jul 25 '04 eng>pol enhancements ulepszenia pro closed ok
3 Apr 4 '04 eng>pol to enter into any corporate reconstruction or rozpocząć reorganizację/restrukturyzację/działania naprawcze spółki pro closed no
4 Apr 4 '04 eng>pol to acquire interest in a person or business nabywać udziały/akcje w innych podmiotach pro closed no
3 Apr 1 '04 eng>pol infringe/infringing towary, które w pierwotnej postaci nie naruszają praw (własności intelektualnej)... pro closed no
4 Mar 23 '04 eng>pol time-based fees stawki godzinowe pro closed ok
4 Mar 17 '04 pol>eng Zastrzegający (Escrow) Depositor pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search