Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 12 '12 pol>deu zważywszy, że Dies vorausgeschickt... pro closed no
- Sep 22 '11 deu>pol gewerbsmäßig zawodowo pro just_closed no
4 Feb 1 '11 deu>pol Uneinbringlichkeit nieściągalność pro closed no
- Jan 17 '11 pol>deu Wolne wnioski Allfälliges pro closed ok
4 Dec 12 '10 pol>deu na poczet alimentów wyegzekwowano Für die (ausstehenden) Unterhaltszahlungen wurde der Betrag von ... eingetrieben pro closed no
4 Nov 14 '10 deu>pol tu: Zahl tu: data pro closed no
4 Jul 13 '10 deu>pol Warmwasserversorgungsanlage instalacja cwu pro closed ok
4 Jul 13 '10 deu>pol Abgasanlage komin pro closed ok
4 Jul 13 '10 deu>pol wechselschichtzulage dodatek zmianowy pro closed ok
4 Jun 20 '10 pol>deu pozostawac do dyspozycji zur Verfügung stehen pro closed ok
4 Apr 8 '10 deu>pol Geschäftsaufnahme- jak to rozumieć? początek (rozpoczęcie) działalności gospodarczej pro closed ok
4 Feb 27 '10 pol>deu osoby podlegające wezwaniu na rozprawę (zur Verhandlung) zu ladenden Personen pro closed no
4 Jan 26 '10 deu>pol zur Last fallen dopuścić się pro closed no
4 Jan 23 '10 deu>pol unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten ze zobowiązaniem pozwanego/pozwanej do odszkodowania i ponieszenia kosztów pro closed ok
- Jan 8 '10 pol>deu przywracając ob. poprzednio uzywane imię der ursprüngliche Vornahme wurde wieder eingesetzt pro closed ok
4 Jan 4 '10 pol>deu w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat im Falle des Verzugs bei Zahlung einer Rate... pro closed no
- Dec 29 '09 pol>deu osądzić i skazać vor Gericht stellen (anklagen) und verurteilen pro closed no
4 Aug 6 '09 pol>deu z późniejszymi zmianami mit späteren Änderungen pro closed no
4 Aug 4 '09 pol>deu j-tego j-ten pro closed ok
- Jul 26 '09 deu>pol Entsendebehörde urząd delegujący pro closed ok
- Jul 5 '09 deu>pol gemeine Gefahr dosłownie: zwykłe zagrożenie pro closed no
4 Jun 18 '09 deu>pol Ehezeitanteil okres małżeństwa pro closed no
4 Jun 18 '09 deu>pol Zeit-Zeit-Verhältnis stosunek czasu trwania małżeństwa do ogólnego okresu składkowego pro closed no
4 Jun 16 '09 pol>deu wydanie zarządzeń o władzy rodzicielskiej Entscheidung über elterliche Sorge pro closed no
4 May 14 '09 deu>pol Urteilsausspruch sentencja wyroku pro closed ok
4 May 7 '09 pol>deu podstępne wprowadzenie w błąd arglistige Täuschung pro closed ok
4 Apr 19 '09 deu>pol schadensbegründend stanowiący przyczynę szkody pro closed ok
4 Apr 6 '09 pol>deu stwierdzam własnoręczność podpisu die Eigenhändigkeit der Unterschrift wird bestätigt pro closed ok
4 Apr 1 '09 pol>deu rękojmia Gewährleistung pro closed ok
4 Mar 22 '09 deu>pol Vollmacht pełnomocnictwo pro closed no
4 Feb 27 '09 pol>deu wpis tymczasowy uznaje za ostateczny die vorläufige Gerichtsgebühr wird als endgültig anerkannt pro closed ok
- Feb 25 '09 deu>pol 1. GSVG Ustawa o ubezpieczeniach społecznych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej pro just_closed no
4 Feb 16 '09 deu>pol Minderungsrecht prawo do redukcji/pomniejszenia/umniejszenia pro closed ok
4 Jan 15 '09 deu>pol mit der Provision abgelten zapłacone w ramach prowizji pro closed no
4 Jan 5 '09 pol>deu Oddział Centralnej Informacji KRS Zentrale Informationsabteilung des staatlichen Gerichtsregisters KRS pro closed ok
4 Nov 16 '08 pol>deu prawo w zakresie przetwarzania danych osobowych (Bundes-)Datenschutzgesetz pro closed no
4 Nov 16 '08 pol>deu przegląd prawny rechtliche Prüfung pro closed no
4 Nov 11 '08 deu>pol Mautstreckenausdehnungsverordnung Rozporządzenie o rozszerzeniu tras objętych obowiązkiem opłat... pro closed ok
4 Nov 11 '08 deu>pol auftrittsbefügt upoważniony do występowania pro closed ok
4 Nov 10 '08 deu>pol Insolvenzverwalter syndyk masy upadłości(owej) pro closed no
- Oct 19 '08 deu>pol Vollmacht gilt über den Tod hinaus pełnomocnictwo zachowuje ważność nawet po śmierci mocodawcy pro closed no
- Oct 8 '08 pol>deu Podmiot dokonujący dostawy lieferndes Unternehmen pro closed no
4 Oct 8 '08 deu>pol in Anspruch nehmen wziąć w regres pro closed no
4 Jul 9 '08 deu>pol Einwilligung vs. Genehmigung zgoda ./. zezwolenie pro closed no
- Jul 7 '08 deu>pol zdanie nie do przyjęcia pro closed ok
4 May 27 '08 pol>deu notyfikacja benannte Stelle pro closed no
- Apr 28 '08 deu>pol Versorgungsausgleich - Wyrównanie dorobku i ekspektatyw emerytalno-rentowych wyrównanie roszczeń alimentacyjnych pro closed ok
- Apr 28 '08 pol>deu Sąd Rejonowy w XY Wydział III Rodzinny w osobie SSR XY Bezirksgericht in XY, Abteilung III. Familiengericht, durch den Richter/die Richterin am Bger. XYZ pro closed no
4 Apr 13 '08 pol>deu w związku in Verbindung mit pro closed no
4 Apr 7 '08 deu>pol zeichnen podpisywać pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search