Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 6 '19 pol>eng wykup odszkodowań purchase / assignment of (insurance) claims / benefits / claim benefits or proceeds pro open no
- Apr 5 '19 pol>eng zaangażowanie odpowiedzialności polisowej to trigger policy liability / coverage pro open no
- Oct 17 '18 eng>pol companion plan Ubezpieczenie zdrowotne dla studenta za granicą pro closed ok
- Jun 13 '17 eng>pol Delayed Baggage Expenses of Flight koszty z powodu opóżnienia bagażu lotniczego pro closed ok
4 Jun 8 '17 eng>pol unvested pension jeszcze nienabyte świadczenia emerytalne pro closed ok
4 Jun 5 '17 pol>eng poszkodowany samochód vehicle which sustained damage (in a car collision/crash) pro closed ok
4 May 18 '17 deu>eng Listenpolicierung itemized coverage pro closed ok
- May 14 '17 pol>eng kupiec awaryjny (second) chance / opportune buyer pro closed no
- May 12 '17 eng>pol non-covered pension świadczenie emerytalne nabyte poza federalnym systemem ubezpieczeń społecznych (Social Security) pro closed ok
- May 9 '17 eng>pol ... the excess amount shown against your endorsement ...udział własny wyszczególniony w adnotacjach do polisy ubezpieczeniowej pro open no
- Apr 14 '17 eng>pol content maturity zawansowanie prac nad projektem regulacji prawnej pro closed ok
- Apr 12 '17 eng>pol Regulatory baseline bazowy stan regulacji prawnych pro closed ok
4 Apr 12 '17 eng>pol Regulatory Intelligence dział / komórka / wywiad / jednostka monitorowania regulacji prawnych pro closed ok
4 Apr 12 '17 eng>eng TPA submitted report report prepared and submitted by Third Party (claims) Administrator pro closed ok
- Apr 12 '17 eng>eng exposure legal liability easy closed no
4 Apr 11 '17 eng>pol Functional Governance zarządzanie funkcjonalne pro closed ok
4 Apr 2 '17 deu>eng Personelle Schiffsbetriebsführung Shipboard Personnel Management easy closed ok
4 Mar 5 '17 pol>eng bilansowanie składek po inkasie reconciliation of collected premiums pro closed ok
- Feb 23 '17 eng>pol multi product znizka na/za inne produkty ubezpieczenowe / ubezpieczenia pro closed ok
4 Feb 22 '17 eng>pol voluntary excess dobrowolny udział własny pro closed ok
4 Feb 22 '17 eng>pol total theft kradzież całkowita pro closed ok
- Feb 22 '17 pol>eng zaskarżenie (filing/lodging) a complaint pro closed no
- Feb 18 '17 pol>eng suma prewencyjna underinsurace (coverage) limit pro just_closed no
4 Feb 1 '17 deu>pol fiktive Abrechnung auf Guthabenbasis roszczenie o świadczenie z tytułu szacunkowych kosztów naprawy pro closed ok
4 Feb 2 '17 deu>pol hinter den Vorschäden zurückbleiben [ pozostają w tyle / są niedoszacowane w stosunku ] do rzeczywistych istniejących wczesniej szkód pro closed ok
4 Feb 2 '15 eng>pol at fault: pending (wypadek) wina/z winy kierującego (pojazdem): (procedura/roztrzygnięcie) w toku pro closed ok
- Jan 23 '15 eng>pol certificate of creditable coverage zaświadczenie o okresie objęcia (ubezpieczonego) (wygasającym) ubezpieczeniem zdrowotnym pro closed no
- Jan 14 '15 eng>pol salvages Wszelkie wpływy z tytułu uratowanego majątku, odzysku, lub likwidacji szkód majątkowych... pro closed ok
- Jan 6 '15 eng>pol claim handler likwidator przypisany do zgłoszenia/szkody/klienta pro closed no
4 Jan 5 '15 pol>eng druk wartościowy prints of (equivalent) monetary value pro closed ok
- Dec 16 '14 eng>pol fair hearing line linia telefoniczna ds. (bezstronnego rozpatrywania/zgłaszania) skarg i zażaleń/odwołań pro closed ok
- Nov 13 '14 pol>eng rozliczyć przedstawiciela monitor/oversee/review (sales) performance of insurance agents pro closed ok
- Oct 19 '14 eng>pol Commercial Underwriting Rules zasady ubezpieczania przedsiębiorstw pro closed ok
4 Oct 15 '14 eng>pol transfer of rights of recovery against others to us przeniesienie na naszą rzecz praw do domagania się odszkodowania od osób trzecich pro closed ok
- Oct 6 '14 eng>pol annuity reserve fundusz renty kapitałowej pro closed ok
- Sep 22 '14 eng>pol sue and labour clause klauzula zwrotu kosztów z tytułu poniesionych nakładów w celu zmniejszenia lub uniknięcia szkody pro closed ok
- Sep 19 '14 eng>pol modality of insurance ubezpieczenie z opcją pro closed no
- Sep 19 '14 eng>pol salvage ratunek (przed spadkiem sprzedaży) pro closed ok
- Sep 19 '14 eng>pol contracted została zawarta (umowa ubezpieczenia z opcją) pro closed no
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search