Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 28 '19 eng>pol structuring of the resulting issuer's subsequent listing strukturyzacja następczych notowań giełdowych emitenta powstałego (w wyniku przejęcia odwrotnego) pro closed ok
- Aug 2 '17 eng>pol Operating Return on Equity wskaźnik operacyjnej rentowności kapitału własnego pro closed ok
- Jul 27 '17 eng>pol Domestic Homicide Review raport dotyczący (przęglądu) przypadków zabójstw na tle przemocy w rodzinie pro closed ok
4 Jul 25 '17 eng>pol Application test egzamin testowy/test (na stanowisko/pozycję) pro closed ok
- Jun 5 '17 eng>pol negative sample próbka pozytywna pro closed no
- May 22 '17 pol>eng wypisywać sampling na klientów book samples (or sample giveways) to clients pro closed ok
- May 16 '17 eng>eng at present As of now, we operate... easy closed no
4 May 11 '17 eng>eng Turbo super / ultra pro closed ok
4 May 10 '17 eng>pol serviceable replacement adekwatny / funkcjonalny zamiennik / sprzęt na wymianę / szprzęt zastępczy pro closed ok
4 Apr 23 '17 deu>pol Mag.rer.soc.oec. magister nauk ekonomiczno-społecznych pro closed ok
4 Apr 22 '17 eng>pol General Counsels dział /zespoł radcow prawnych / biuro prawne OR głowny radca prawny pionu/oddziału (firmy) pro closed ok
4 Apr 22 '17 eng>pol Validation template wzorzec werifikacyjny / atestacyjny pro closed ok
4 Apr 18 '17 pol>eng sieć przyłącza water supply and (sanitary) sewer piping / pipe network pro closed ok
4 Apr 14 '17 eng>pol proximity of time horyzont czasowy pro closed ok
- Apr 10 '17 eng>pol To be interested in hearing …. być zainteresowanym usłyszeniem / wysłuchaniem / dowiedzeniem się pro closed no
3 Apr 10 '17 eng>pol be that of scientific data or the collective wisdom of the participants która może się wywodzić / pochodzić z naukowych danych lub wspólnej / kolektywnej wiedzy uczestników pro closed ok
- Apr 10 '17 eng>pol “gatekeeper” "odżwierny" / "strażnik" / "klucznik" pro closed ok
- Apr 7 '17 eng>pol Lodge into minds and hearts utrwalić w sercach i umysłach pro closed ok
4 Apr 7 '17 eng>pol Constitute a liability or discharge nie ustanawiają/wyznaczaja/tworzą/definiują odpowiedzialności prawnej ani zwolnienia z tejże pro closed ok
- Apr 4 '17 pol>eng czworobok podparcia quadrilateral support base pro closed ok
4 Apr 3 '17 deu>pol Fubu spieprzone do granic mozliwości. pro closed ok
4 Mar 29 '17 eng>deu Joint Deputy Art Director stellvertretender künstlerischer Kodirektor / Mitdirektor pro closed ok
4 Mar 29 '17 pol>eng naciąg stage floor covering / flooring pro closed ok
- Mar 16 '17 eng>pol core/cores rdzenie pro closed ok
- Mar 16 '17 eng>pol core units rdzeń kompresora (klimatyzacji) pro closed ok
- Mar 8 '17 pol>eng wręgi denne (ship's) bottom frame pro closed ok
- Mar 4 '17 pol>eng Wróblem wyleci, wołem wróci A little fire is quickly trodden out pro closed ok
- Mar 1 '17 pol>eng zmniejszenie naturalnej retencji powierzchni reduction of the natural water retention pro closed ok
4 Mar 1 '17 pol>eng wody pochodzące z odwodnienia gruntów drainage water pro closed ok
- Mar 1 '17 pol>eng urządzenia mierzące odprowadzanie wody deszczowej rainwater / stormwater flow (rate) measuring devices / meters pro closed ok
- Feb 28 '17 eng>pol emotional and mental distress emocjonalne i psychiczne cierpienie / udręka pro closed no
- Feb 28 '17 eng>eng load is added to your prepaid card balance easy closed no
- Feb 26 '17 eng>pol neutral buoyancy zerowa nośność wynikowa (balonu) pro closed no
- Feb 25 '17 eng>pol Pivot gone bad nieudany zwrot, przeorientowanie (kierunku działania firmy) pro closed ok
4 Feb 21 '17 eng>pol Bill roll (powinno być: billy roll) rolka dociskowa pro closed ok
4 Feb 24 '17 eng>pol get outcompeted przegrywają z konkurencją pro closed ok
- Feb 20 '17 eng>pol set off Odliczyć od pro closed ok
4 Feb 18 '17 eng>pol buyer,utility company specjalista ds. zaopatrzenia, przedsiębiorsto użyteczności publicznej pro closed ok
- Feb 17 '17 pol>eng zgnuśnieć do reszty to become completely disinterested / passive / apathetic pro closed ok
4 Feb 16 '17 pol>eng nielekarski personel medyczny non(-)physician staff/personnel/practitioners pro closed ok
4 Feb 15 '17 pol>eng oferma (po wojskowemu :) looser/(sorry) sad sack/wimp/chicken shit/pussycat/doughface /mamma's boy/twerp/nuissance/sissy pro closed ok
- Feb 2 '15 pol>eng omówienie interpretation pro closed ok
- Feb 1 '15 pol>eng pewność prawa i bezkonfliktowość ensure/provide for certainty of the law and incontestability of legal transactions pro just_closed no
- Jan 21 '15 pol>eng slusarz/tokarz (metal) machinist pro closed no
- Jan 18 '15 pol>eng tylko tyle i aż tyle so little(,) and yet so much(,) pro closed no
4 Jan 16 '15 eng>pol competitive overlap nakladanie się obszaru dzialań konkurencyjnych pro closed ok
- Jan 15 '15 eng>pol double hit podwójne trafienie pro closed ok
4 Jan 15 '15 eng>pol received truth prawda objawiona pro closed ok
- Jan 15 '15 pol>eng materiały targowe inclusion of partner company logo on expo booklet/brochure/flyer/leaflet pro closed no
3 Jan 14 '15 pol>eng artykuł sponsorowany sponsored story/sponsored content/content marketing/advertotial content pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search