Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 10 '14 lit>eng nepilnameciu vaiku gyvenamosios vietos nustatymas determination of the residence of the minor children pro open no
- Aug 10 '14 lit>eng sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių a contract in respect of the consequences of the divorce pro open no
- Aug 11 '14 lit>eng bendras ukis common household pro closed ok
- Aug 11 '14 lit>eng bendroji jungtine nuosavybe joint community property pro open no
- Aug 13 '14 ita>eng Liquidazione effetti al d. i Liquidation effects in the event of a declaration of insolvency pro just_closed no
- Aug 10 '14 lit>eng teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis X str., nusprendė As stated above and in compliance with Article X, the Court has decided... pro open no
4 Aug 8 '14 eng>lit average agreement susitarimas dėl laivo avarijos nuostolių paskirstymo pro closed ok
- Aug 5 '14 eng>lit key energy usage pagrindinių energijos išteklių suvartojimas pro open no
- Jul 30 '14 eng>lit Agricultural & Farm Machinery žemės ūkio technika pro open no
- Aug 6 '14 eng>lit to adopt and incorporate by reference priimti ir įtraukti nuorodos būdu pro closed ok
4 Aug 6 '14 eng>lit nothing herein shall be construed to contractually apply the Hague-Visby Rules jokios nuostatos neturi būti aiškinamos kaip sutartinė pareiga taikyti Hagos–Visbio taisykles pro closed ok
4 Jul 29 '14 eng>lit General attorney generalinis advokatas pro closed ok
- Jul 30 '14 eng>lit Tax levies Mokesčių išieškojimas pro closed ok
- Jul 30 '14 eng>lit levy of turnover tax Apyvartos mokesčio rinkimas/taikymas pro closed ok
- Aug 1 '14 lit>eng Priverstinis skolos išieškojimas neginčo tvarka mandatory pre-trial/extrajudicial debt recovery/collection pro open no
4 Jul 23 '14 lit>eng periodinis lydraštis accompanying periodic document pro closed ok
4 Jul 26 '14 lit>eng kasos operacijų žurnalas cash register transaction journal pro closed ok
4 Jul 25 '14 eng>lit security interest įkeitimo teisė pro closed ok
4 Jul 3 '14 eng>lit Uniform text, Journal of Laws Bendras (vieningas) teisės aktų rinkinys/Įstatymų leidinys pro closed ok
4 Jul 3 '14 eng>lit mandator įgaliotojas pro closed ok
4 Jul 3 '14 eng>lit diesel fuel oil dyzeliniai degalai/dyzelinis kuras pro closed ok
4 Jun 24 '14 eng>lit independent review board Nepriklausoma peržiūros taryba pro closed no
- Jun 14 '14 eng>lit section 3 of the Sporting Events (Control of Alcohol) Act Sporto renginių (alkoholio kontrolės) įstatymo 3 skirsnis pro closed ok
4 Jun 15 '14 eng>lit Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) Konsultavimo, taikinimo ir arbitražo tarnyba (KTAT)/(angl. ACAS) pro closed ok
4 Jun 15 '14 eng>lit a defendant must be found guilty beyond a reasonable doubt kaltinamasis pripažįstamas kaltu tik tuo atveju, kai nėra jokių pagrįstų abejonių dėl jo kaltės pro closed ok
- Jun 13 '14 eng>lit under perjury sulaužius priesaiką/melagingai prisiekus pro closed ok
4 Jun 14 '14 eng>lit Not-paying-due-care-and-attention’ offence. pažeidimas/nusikaltimas dėl deramo atsargumo ir rūpestingumo stokos pro closed ok
4 Jun 14 '14 eng>lit Insurance which includes third party public liability cover Draudimas, apimantis civilinės atsakomybės už tretiesiems asmenims padarytą žalą draudimą pro closed ok
4 Jun 14 '14 eng>lit Counter-claim Priešieškinis/priešinis ieškinys pro closed ok
4 Jun 8 '14 eng>lit Identification officer tapatybę nustatantis pareigūnas pro closed ok
4 Jun 8 '14 eng>lit Physical descriptions fiziniai aprašai pro closed ok
4 Jun 2 '14 eng>lit a road rage incident Nelaimingas atsitikimas/incidentas kelyje dėl agresyvaus vairuotojo elgesio pro closed ok
4 Jun 8 '14 eng>lit Below the age of criminal responsibility nesulaukęs baudžiamosios atsakomybės amžiaus pro closed ok
4 Jun 7 '14 eng>lit grant of representation Įgaliojimas tvarkyti mirusiojo turtą/įgaliojimas tvarkyti su paveldėjimu susijusius reikalus pro closed ok
4 Jun 7 '14 eng>lit Face prosecution būti patrauktam baudžiamojon atsakomybėn/būti persekiojamam pro closed ok
4 Jun 7 '14 eng>lit Under the age of criminal responsibility nesulaukęs baudžiamosios atsakomybės amžiaus pro closed ok
- Jun 6 '14 eng>lit right of way prieigos teisė pro closed ok
4 Jun 2 '14 ita>eng per ogni altro resto and any other/as well as any other (crime/offence) pro closed no
4 Jun 2 '14 eng>lit ‘hit and run’ pasitraukimas iš eismo įvykio vietos pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search