Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 30 eng>pol page number with a.m. conditions numer strony z w/w warunkami pro open no
- Jun 11 eng>pol VOLUNTARY REDUNDANCY COMPROMISE AGREEMENT porozumienie w sprawie dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy pro closed no
4 Jun 8 eng>pol Results Based Partnership Agreement umowa o współpracę mająca na celu osiągnięcie określonych wyników pro closed no
- Jun 5 eng>pol deemed to have the words przyjmuje się, że zawierają (one) słowa pro closed no
4 May 31 eng>pol judicial adjustments sądowa restrukturyzacja zadłużenia pro closed ok
4 May 31 eng>pol legal underwriting udzielanie gwarancji/zabezpieczenia (prawnego) pro closed no
- May 29 pol>eng Answer hidden by answerer easy closed no
4 May 13 pol>eng niepodzielnie tu: indivisible pro closed ok
4 May 6 eng>pol compensation potential podstawa do uzyskania/otrzymania należności pro closed no
4 May 6 eng>pol against the seller's nation w kraju sprzedawcy/sprzedającego/zbywcy pro closed no
- Apr 19 eng>pol implied or constructive (knowledge) (wiedza) domniemana lub dorozumiana pro closed no
4 Mar 23 eng>pol media in circulation (ogólnie) dostępne/powszechnie stosowane media/medium pro closed no
- Mar 22 eng>pol section, item ustęp, punkt pro open no
4 Mar 22 eng>pol position stanowisko prawne // analiza/ekspertyza/opinia prawna pro closed no
4 Mar 21 eng>pol evidence of proof dowód/potwierdzenie pro closed no
- Feb 12 eng>pol sales ex-currencies sprzedaż bez uwzględniania różnic kursowych / skutków zmian kursów wymiany walut obcych pro open no
- Jan 26 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Jan 26 eng>pol joining schedule harmonogram rozpoczęcia pracy pro closed no
- Jan 25 eng>pol rest arrangements odpoczynek i przerwy w pracy pro open no
- Jan 24 eng>pol Employee Directory informator pracowniczy pro open no
4 Jan 19 eng>pol be provided credit/to be credited być/mieć zaliczone do stażu pracy pro closed ok
- Jan 16 eng>pol Carve-out company spółka wydzielona pro closed no
4 Jan 2 eng>pol Supplier’s Quality Organization jednostka/dział/sekcja zapewnienia jakości dostawcy pro closed ok
4 Dec 17 '19 eng>pol Certificate of Processing dowód/świadectwo przetworzenia // ... obróbki lub przetworzenia pro closed ok
4 Dec 17 '19 eng>pol vest in przysługiwać (komuś) pro closed ok
- Dec 11 '19 eng>pol Businesses przedsiębiorstwa / firmy / spółki pro closed ok
- Nov 21 '19 eng>pol combination (tutaj) kombinacja informacji (z różnych źródeł/poufnych) pro open no
NP Nov 5 '19 eng>pol date of his seizure to hold a post data jego odejścia ze stanowiska; data zaprzestania zajmowania stanowiska przez niego pro open no
- Nov 2 '19 eng>pol integrally w całości pro closed ok
4 Nov 2 '19 eng>pol wholly-owned group company spółka (zależna) w całości należąca do grupy (kapitałowej) pro closed ok
4 Oct 28 '19 pol>eng darowizna nieobciążliwa a non-onerous gift/donation pro closed ok
- Oct 14 '19 eng>pol services of use usługi nadające się do wykorzystania pro closed no
- Oct 15 '19 eng>pol liable to indemnify ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą pro closed ok
4 Oct 7 '19 eng>pol with exclusion of z wyłączeniem/wyjątkiem pro closed ok
4 Oct 1 '19 eng>pol Volume of the Marriage Register Book of the City księga małżeństw [tom księgi małżeństw] (prowadzona/ej) dla tego miasta easy closed ok
- Sep 10 '19 eng>pol act of loading dokument załadunkowy pro closed no
4 Aug 26 '19 eng>pol first-party insurance ubezpieczenie własnego majątku/majątku własnego pro closed no
4 Jul 28 '19 eng>pol unaccounted for expense advances nierozliczone zaliczki na wydatki służbowe / niewykorzystane kwoty zaliczek na wydatki pro closed ok
3 Jul 25 '19 eng>pol no transfer upgrade or similar fee przy braku zwiększenia transferu bądź/lub przy zachowaniu podobnej opłaty pro closed no
4 Jul 24 '19 eng>pol scope of delivery zakres usług objętych umową pro closed ok
- Jul 12 '19 eng>pol total service agreement umowa kompleksowa o świadczenie usług pro closed ok
- Jun 13 '19 pol>eng pozyskać firmę find a company pro closed ok
4 Apr 30 '19 eng>pol Governance tu: inne postanowienia / postanowienia inne pro closed ok
- Apr 30 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Apr 18 '19 eng>pol to suffer proceedings (wobec Dostawcy) prowadzone jest/toczy się postępowanie // [...] jest przedmiotem postępowania pro closed ok
4 Apr 11 '19 eng>pol placement rights tu: prawa do transferu pro closed no
4 Mar 19 '19 eng>pol with specification on the concrete requirements zgodnie z określonymi/konkretnymi wymaganiami specyfikacji pro closed no
- Mar 20 '19 eng>pol a reasonable profit on the contract rozsądny zysk z umowy pro closed no
4 Mar 20 '19 eng>pol due or owing on any account whatsoever należne lub wymagalne z jakiegokolwiek tytułu pro closed ok
- Mar 18 '19 eng>pol a Business Opportunity możliwość handlowa/biznesowa pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search