Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 28 '17 eng>pol injury, damage, loss and harm obrażenia ciała, szkody, straty oraz doznane krzywdy pro closed ok
- Feb 3 '17 eng>pol built-in workstation (in the kitchen) wbudowany stend (w kuchni) pro closed no
- Sep 8 '16 eng>pol Proof Litre litr wzorcowy pro open no
- Jan 28 '17 eng>pol empower people to succeed umocnić ludzi w wierze, że mogą osiągnąć sukces pro closed no
- Jan 28 '17 eng>pol empower people to succeed sprawić aby ludzie uwierzyli w możliwość osiągnięcia sukcesu pro closed no
- Nov 3 '16 eng>pol temptation bundling błędne koło pokus pro open no
- Jun 27 '16 eng>pol pressure to bill presja, żeby fakturpować pro closed ok
4 Jul 14 '16 eng>pol primary traveler zwyczajny/pospolity podróżny pro closed ok
- Jul 11 '16 eng>pol effectively pursued nie została we właściwy sposób zbadana pro closed ok
4 Jul 5 '16 eng>pol extra over for single metal doors dopłata do pojedyńczych/jednoskrzydłowych drzwi metalowych pro closed ok
- Jul 2 '16 eng>bul originals новатори pro closed ok
- Jul 2 '16 eng>bul originals чешити pro closed ok
- Oct 30 '15 eng>pol efficiency vs. effectiveness sprawność vs. skuteczność pro open no
4 Jun 7 '16 eng>pol uncured mink skins niepeklowane skórynorek pro closed ok
- Jul 30 '15 eng>pol current content journal czasopismo o aktualnej treści/czasopismo [cały czas] trzymające rękę na pulsie pro open no
4 Jul 15 '15 eng>pol Notice Summary Sheet certyfikat ukończenia kursu - zestawienie ocen pro closed no
- Mar 25 '16 eng>pol Hereditary Master of the Royal Household Dziedziczny Intendent Dworu Królewskiego pro closed no
- Mar 21 '16 eng>pol deadwood klapa pro closed ok
4 Mar 3 '16 eng>pol MEMORANDUM ON EXAMINATION raport/sprawozdanie z audytu pro closed ok
- Feb 12 '16 eng>pol open file policy polityka otwartych plików pro closed ok
4 Feb 10 '16 eng>pol in-state oddanie czci zmarłemu pro closed ok
- Feb 5 '16 eng>pol feed out date z góry ustalona data [rozpoczęcia procesu uzdrowienia] pro closed ok
- Feb 7 '16 eng>pol turnaround and major outages [w przypadku] nieprzewidzianych wydarzeń i dluższych przestojów/poważnych awarii pro closed ok
4 Jan 12 '16 eng>pol VAT code numer VAT pro closed ok
- Jan 11 '16 eng>pol member of the court członek izby orzekającej pro closed ok
4 Jan 8 '16 eng>pol Customer Business Planning Planowanie Ekonomiczne/Business Planning z uwzględnieniem/pod kątem potrzeb klienta pro closed ok
- Jan 3 '16 eng>pol for our customer to report to police aby nasz klient mógł złożyć doniesienie na policję pro closed no
- Dec 29 '15 eng>pol Communities and Local Government Homelessness Code of Guidance for Local Aut Kodeks Postępowania Władz Lokalnych w/z [przeciwdziałania] Bezdomności ze Strony Wspólnot i... pro closed no
- Dec 16 '15 pol>eng renta z tytułu niezdolności do pracy (UK) pension due to inability to work pro closed no
- Sep 20 '15 eng>pol a fixer kanalarz pro closed ok
- Sep 9 '15 eng>pol accuracy certificate certyfikat celności pro closed ok
4 Aug 14 '15 eng>pol feature characteristics cechy/właściwości/charakterystyki funkcjonalne pro closed ok
- Aug 2 '15 eng>pol "habeas corpus" appeal żądanie do przywrócenia prawa dysponowania własnym ciałem pro closed no
- Dec 23 '14 eng>pol Submission code nr ewidencyjny [wniosku] pro closed ok
- Apr 23 '14 eng>bul Мalta Resorces Authority Малтийска агенция за природни ресурси pro closed ok
- Feb 14 '14 eng>pol blind side ślepa strefa pro just_closed no
- Feb 12 '14 eng>pol good na czym polega dobra robota pro closed no
- Jan 10 '14 eng>pol The National Adoption Society Krajowe Stowarzyszenie d/s Adopcji pro closed no
4 Jan 9 '14 eng>pol company set zbiór firm pro closed ok
4 Dec 17 '13 eng>pol project preference policy polityka preferowania/preferencji dla projektów [partnerskich] pro closed ok
- Dec 9 '13 eng>pol wood headband pałąk na głowę z drewna pro open no
4 Oct 14 '13 eng>pol overdriven testing testowanie w stanie przeciążenia/przesterowania pro closed ok
4 Sep 17 '13 eng>pol drawing against uncollected funds zarządzić wypłatę kosztem funduszy niezainkasowanych pro closed ok
4 Sep 8 '13 eng>pol writer tu: urzędnik pro closed ok
3 Jun 2 '13 eng>pol scicomm ekspert/referent ds. komunikacji naukowej pro closed ok
- Jun 30 '13 eng>bul safe third country безопасна трета страна pro closed ok
4 Jun 30 '13 eng>bul variation of leave удължаване на временното разрешение за престой/пребиваване pro closed ok
- Jun 26 '13 eng>bul curtailment of leave ограничаване правото на отпуск pro closed ok
- Jun 26 '13 eng>bul convention grounds на основание конвенцията pro closed no
- Jun 14 '13 eng>bul no recourse to public funds без право на социални помощи,полицейска закрила за лица търсещи политическо убежище, общинско жилище pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search