Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 14 '08 eng>pol substrate specifity swoistość substratowa pro closed ok
4 Dec 2 '07 eng>pol reaction vial probówka reakcyjna pro closed no
- Dec 2 '07 pol>eng wyciek discharge pro closed ok
4 Dec 2 '07 pol>eng pozapłodowy postnatal pro closed ok
4 Aug 17 '07 eng>pol tissue preparation preparat tkankowy pro closed no
4 Nov 13 '06 deu>pol Hemmkonstanten stała hamowania pro closed no
- Nov 12 '06 deu>pol Radioligand kontrast (radioaktywny) pro closed no
4 Sep 2 '06 deu>pol Alteration zmiennosc pro closed ok
4 Aug 1 '06 deu>pol Hauttestungen...treten auf tu: testy skorne sluza ocenie pro closed no
4 Aug 1 '06 deu>pol IgG/IgG4 Überempfindlichkeit nadwrazliwosc mediowana przez uklad IgG/IgG4 pro closed no
4 Jul 31 '06 deu>pol Wiederfindung wspolczynnik odzysku pro closed ok
4 Jul 31 '06 deu>pol Unverträglichkeitsreaktionen tu: reakcje alergiczne pro closed no
4 Jul 31 '06 deu>pol mit 0.35, 0.70, 3.5 und 17.5 U/ml an IgG4 Antikörpern gegen f01 zawierające przeciwciała IgG4 przeciwko f01 o stężeniach: 0.35, 0.70, 3.5 i 17.5 U/ml pro closed ok
4 Jul 31 '06 deu>pol 1 M Natronlauge roztwor lugu sodowego o stezeniu 1 M (1 mol/dm3) pro closed ok
4 Jul 31 '06 deu>pol Paranitrophenylphosphat (PNPP) fosforan-p-nitrofenylu (PNPP) pro closed ok
4 Jul 31 '06 deu>pol über die Quantifizierung von Spezifischem IgG4 verfolgen monitorowac przez ilosciowe oznaczenie stezenia specyficznej/swoistej IgG4 pro closed ok
4 Jul 31 '06 deu>pol Anti-human-IgG4-AP Konjugat koniugat przeciwciała przeciw ludzkiej IgG4 z fosfataza zasadowa pro closed ok
4 Jul 18 '06 deu>pol Trockenkaramellzuckersirup skarmelizowany syrop cukrowy w proszku pro closed no
- Jul 16 '06 deu>pol 5-log-Stufen RF wspólczynnik retencji w funkcji logarytmicznej o podstawie 5 pro just_closed no
4 Jul 3 '06 deu>pol Radiomarkierung von Trägermolekülen radioznakowanie cząsteczek nośnikowych pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search