Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Apr 12 '18 ces>eng smlouva o obchodním zastoupení Agency Contract/Agreement pro closed ok
- Dec 1 '17 eng>ces Responding Party odpůrce pro closed ok
- Dec 1 '17 eng>ces Referring Party navrhovatel pro closed ok
- Sep 26 '17 eng>ces the person incurring damage or a person subject to the authority or under the r ...zaviněním ZÁKAZNÍKA, osoby, které škoda vznikla nebo osoby podřízené jednomu z těchto subjektů pro closed no
- Aug 4 '17 ces>eng Kolektiv autorů co-authors (composite authors)/joint authors pro closed ok
4 Aug 4 '17 eng>ces Rider to day Doplňující smluvní podmínky pro herce najímané na jednotlivé natáčecí dny pro closed no
- May 26 '17 eng>ces Release Letter zproštění závazků pro closed ok
- Mar 22 '17 ces>eng Smlouva o obratovém bonusu při dlouhodobých dodávkách výrobků Long-term Sales Volume Bonus Contract/Agreement pro just_closed no
4 Feb 20 '17 eng>ces general disclosure in a public domain ... jsou všeobecně veřejně známé... pro closed ok
- Oct 11 '16 eng>ces material inducement podstatná náležitost pro closed ok
4 Aug 2 '16 eng>ces in furherance to v návaznosti na pro closed no
- May 16 '16 eng>ces cadaver lab laboratoř patologické anatomie pro open no
- May 6 '16 eng>ces contract of expectations Etický kodex (studenta a pedagoga) pro closed ok
3 Mar 10 '16 eng>ces outside submission předání třetí straně pro closed ok
4 Mar 9 '16 slk>eng Účinky odstoupení rescission (of the Contract) takes effect/becomes effective... pro closed ok
- Jan 11 '16 eng>ces (in) duplicate original ve dvojím originálním provedení pro closed ok
- Jan 4 '16 eng>ces encumbrancer zajištěný věřitel pro closed ok
- Nov 30 '15 eng>ces instruments nástroje pro closed ok
4 Nov 24 '15 slk>eng viestnicke pravo Title pro closed no
- Aug 6 '15 eng>ces lack of an adequate remedy at law posting bond ...nemožnost adekvátní náhrady ze zákona, skládat kauci... pro closed no
- Jul 17 '15 eng>ces quarterly draw čtvrtletní výplata (prémií) pro closed ok
4 Apr 19 '15 eng>ces prima facie power zjevná/evidentní/prima facie působnost pro closed no
- Mar 10 '15 eng>ces law dispositions použití kolizních norem pro just_closed no
- Jan 22 '15 eng>ces if and as requested Na vyžádání a v požadovaném rozsahu... pro closed ok
4 Jan 19 '15 eng>ces liable in contract, tort odpovědnost ze smlouvy, na základě občanskoprávního deliktu... pro closed ok
4 Jan 13 '15 eng>ces Secretary of such a body tajemník takového/tohoto orgánu pro closed no
4 Dec 2 '14 eng>ces as the same may be constituted v její aktuální podobě/právní formě pro closed no
- Oct 22 '14 eng>ces mini-trial smírčí řízení pro closed ok
4 Oct 6 '14 eng>ces up on delivery the risk for the vehicle shall immediately transfer to the Buyer rizika týkající se vozidla přecházejí na kupujícího ihned při převzetí... pro closed no
- Sep 29 '14 eng>ces Fulfillment Company servisní/obslužná společnost pro open no
4 Sep 9 '14 eng>ces discharge under release zproštění povinnosti v rámci (širšího) osvobození od závazků pro closed ok
4 Sep 9 '14 eng>ces cause the direction of management (pravomoc řídit) a ovlivňovat způsob vedení... pro closed ok
4 Aug 30 '14 eng>ces third-party beneficiary (rights) práva osob oprávněných ze smlouvy ve prospěch třetího pro closed ok
- Aug 30 '14 eng>ces provisions shall inure to the benefit of ustanovení svědčí ve prospěch pro just_closed no
- Aug 29 '14 eng>ces Subject to... S výhradou... pro just_closed no
- Aug 14 '14 eng>ces entry of an order for relief is commenced vydání (soudního) nařízení o vyrovnání pro closed ok
- Aug 10 '14 eng>ces "support company podpůrná společnost pro closed no
4 Jul 21 '14 eng>ces ...realize and pass on (potentials) ... realizuje a postoupí/předá/bude sdílet pro closed ok
4 Jul 21 '14 eng>ces ...any cost influencing issues (a) veškeré záležitosti ovlivňující náklady/cenu pro closed ok
4 Jul 5 '14 ces>eng Návrh na vklad zástavního práva u katastrálního úřadu motion/petition to register a lien in the Land Register pro closed ok
4 Jun 11 '14 eng>ces rent lawfully due nájemné splatné v souladu s právními předpisy pro closed no
4 May 16 '14 eng>ces induction pack zaškolovací/vstupní materiály pro closed no
2 May 15 '14 eng>ces Rate Contract smlouva o sazbách/cenách pro closed no
4 May 8 '14 eng>ces signs of second hand příznaky použití jinou osobou pro closed no
- Mar 15 '14 ces>eng Byt, ve kterém mám právo na dožití an apartment with guaranteed lifetime rent pro closed ok
- Mar 9 '14 eng>ces business sources obchodní patrneři pro closed ok
4 Mar 7 '14 eng>ces Short Form Assignment (zkrácená/stručná) dohoda o postoupení práv pro closed no
4 Mar 4 '14 eng>ces made for value provedeny s valutou pro closed ok
4 Feb 13 '14 eng>ces porozumění větě - any relief which it would... ...nařídit opatření, který by byl oprávněn ... pro closed no
4 Feb 13 '14 eng>ces ten year´s standing desetiletá odborná praxe pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search