Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
May 18 pol>eng trójki, dwójki, jedynki pro open 1 no
May 18 pol>eng oś ciągnąca pro closed 1 ok
Apr 14 pol>eng przeklasyfikowania z prawa do aktywa pro closed 3 ok
Apr 13 pol>eng odpisy na aktywa nabyte z utratą wartości pro closed 3 ok
Apr 4 pol>eng odniesione na wynik finansowy okresu pro closed 1 ok
Mar 29 pol>eng Sprzedaż inwestycji w instrumenty kapitałowe pro closed 1 ok
Mar 22 pol>eng koszty składowe pro closed 2 ok
Feb 10 pol>eng kierowanie/skierowanie pro closed 3 ok
Nov 25 '19 pol>eng biorący/użyczający pro just_closed 1 no
Sep 10 '19 pol>eng cechy dyskwalifikujące produkt pro closed 2 no
Aug 26 '19 pol>eng sumarczyne środki na rachunku DSRA pro closed 1 no
Aug 13 '19 pol>eng wnioskowanie o zabezpieczenie roszczenia pro closed 2 no
Aug 8 '19 pol>eng na zasadzie ryzyka pro closed 2 no
Aug 7 '19 pol>eng przyczyny konstrukcyjne pro closed 2 no
Aug 7 '19 pol>eng zobowiązanie do poddania się egzekucji pro closed 1 no
Aug 7 '19 pol>eng samodzielne uprawnienia pro open 3 no
Aug 5 '19 pol>eng projekt warsztatowy pro closed 3 ok
Aug 5 '19 pol>eng plac kruszyw pro closed 2 ok
Jul 9 '19 pol>eng pracownia stacjonarna pro closed 2 ok
Jul 5 '19 pol>eng urlop wypisany pro closed 2 no
Jun 30 '19 pol>eng urlop rodzicielski vs urlop wychowawczy pro closed 2 ok
Jun 24 '19 pol>eng podstawy projektowania obiektowego i parametrycznego pro closed 1 ok
Jun 15 '19 pol>eng branża instalacyjno grzewcza pro closed 1 ok
May 13 '19 pol>eng zespół uprawek pożniwnych pro closed 2 no
May 13 '19 pol>eng agregat podorywkowy pro closed 1 no
May 8 '19 pol>eng dysze na wózek pro closed 1 no
May 8 '19 pol>eng łuk pniowy/wklęsły pro closed 1 ok
Apr 16 '19 pol>eng za zgodność pro closed 1 ok
Apr 4 '19 pol>eng sprawę zgodnie z właściwością procedowano w trybie skargowym pro closed 1 ok
Mar 21 '19 pol>eng przekaz wysyłany pro closed 2 no
Feb 27 '19 pol>eng odcinek pracy pro just_closed 2 no
Feb 27 '19 pol>eng Specjalista SL ds. stanu posiadania pro closed 1 ok
Jan 25 '19 pol>eng przelew środków vs transfer pro open 1 no
Jan 25 '19 pol>eng data następnej kapitalizacji pro closed 1 ok
Oct 24 '18 pol>eng podważanie praw własności intelektualnej pro closed 2 ok
Oct 24 '18 pol>eng Porozumienie konkretyzujące pro closed 2 ok
Sep 3 '18 pol>eng komin płacowy pro closed 2 ok
Aug 21 '18 pol>eng zastrzega sie opłate skarbową wartości PLN XXXX pro closed 2 ok
Aug 13 '18 pol>eng ogrzewnictwo v ciepłownictwo pro closed 2 ok
Aug 9 '18 pol>eng Aktualna w zakresie zbędności pytania pro just_closed 1 no
Aug 9 '18 pol>eng powołanie dowodu pro closed 1 ok
Jul 1 '18 pol>eng nakładka odbieraka pro closed 1 ok
Jul 1 '18 pol>eng koncentracja środków odwoławczych pro closed 1 ok
Jun 10 '18 pol>eng kancelaria pro closed 1 ok
Jun 10 '18 pol>eng o doc. pro closed 2 ok
Jun 8 '18 pol>eng przysposobienie w rodz. socjal. pro closed 1 ok
Jun 4 '18 pol>eng ograniczenia przedmiotowe pro closed 1 ok
May 30 '18 pol>eng syntetyczna charakterystyka pro closed 1 ok
May 30 '18 pol>eng rozporządzenia wierzytelnością pro closed 1 ok
May 29 '18 pol>eng przy udziale pro closed 3 no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last