Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 4 '11 deu>sve Abrieb avskrap pro closed ok
- Oct 21 '08 deu>sve Quellung svällning pro closed ok
3 Mar 7 '08 deu>fra Polyetherol Polyétherol pro closed ok
- May 18 '07 deu>sve nichtionisches Durchdringungsmittel icke-joniskt vätmedel pro closed no
- May 14 '07 deu>sve Atemkalk Andningskalk pro closed ok
4 Jul 14 '06 deu>sve Feingusswachs cire perdue pro closed ok
4 Nov 26 '05 fra>sve phrase svp Specialpulver för metallbrand, om inget annat inert pulver finns. pro closed no
4 Nov 25 '05 fra>sve phrase Nästan neutrala preparat pro closed no
- Nov 22 '05 deu>sve mening s. u. pro closed no
4 Nov 17 '05 deu>sve Stützkörbe stödkorg pro closed ok
4 Nov 17 '05 deu>sve Gewindemuffe gängad muff pro closed ok
4 Nov 16 '05 deu>sve anströmen strömmar mot pro closed ok
- Nov 15 '05 deu>sve Explosionsverhalten explosiva egenskaper pro closed ok
4 May 13 '05 deu>sve Goblet bägare, mugg pro closed ok
3 Apr 26 '05 deu>sve schweißecht Färgäkta pro closed ok
- Mar 7 '05 deu>sve dauerelastisch permanent elastisk pro closed ok
4 Dec 15 '04 deu>sve mikrobiozide Wirkstoffe Mikrobiocid pro closed no
- Nov 13 '04 sve>fra flisa (verb) concasser pro just_closed ok
- Oct 14 '04 fra>sve des tensioactifs Tensider pro closed ok
2 Oct 14 '04 fra>sve Stopper la fuite à sa source Täta läckan vid källan pro closed ok
2 Oct 13 '04 fra>sve Liquéfaction et dégradation par voie enzymatique Blir rinnande och bryts ned av enzymer pro closed no
4 Aug 19 '04 deu>sve alveolengängig som kan tränga in i lungblåsorna pro closed no
- Aug 19 '04 deu>sve siehe unten / se nedan se nedan pro just_closed no
4 May 7 '04 fra>sve Appareil de protection respiratoire à pression positive andningsskydd med övertryck pro closed no
- May 6 '04 fra>sve Doit subir un traitement physico-chimique avant élimination ou une forte dilutio Bör behandlas fysikaliskt kemiskt innan den avlägsnas pro closed ok
- Apr 14 '04 deu>sve Hilfsstoffe Hjälpämne pro closed ok
- Apr 14 '04 deu>sve Inverkehrbringer introduktör pro closed ok
Asked | Open questions | Answered